có các loại môi trường phổ biến là

Câu hỏi:

24/02/2020 49,025

A. môi ngôi trường khu đất, môi trường thiên nhiên nước, môi trường thiên nhiên bên trên cạn, môi trường thiên nhiên loại vật.

Bạn đang xem: có các loại môi trường phổ biến là

Đáp án chủ yếu xác

B. môi ngôi trường khu đất, môi trường thiên nhiên nước, môi trường thiên nhiên bên trên cạn, môi trường thiên nhiên bên phía trong.

C. môi ngôi trường khu đất, môi trường thiên nhiên nước, môi trường thiên nhiên bên trên cạn, môi trường thiên nhiên ngoài.

D. môi ngôi trường khu đất, môi trường thiên nhiên nước ngọt, môi trường thiên nhiên nước đậm và môi trường thiên nhiên bên trên cạn.

Đáp án A

Các loại môi trường thiên nhiên sinh sống thông dụng của loại vật là

1. Môi ngôi trường bên trên cạn: bao hàm mặt mũi khu đất và lớp khí quyền.

2. Môi ngôi trường đất: bao gồm những lớp khu đất có tính sâu sắc không giống nhau.

3. Môi ngôi trường nước: bao gồm những vùng nước ngọt, đậm, lợ.

4. Môi trường thọ vật: bao gồm động vật hoang dã, thực vật và thế giới.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các lớp tế bào ngoài nằm trong (bần) của vỏ cây thân thiết mộc được sinh rời khỏi kể từ đâu?

A. Mạch rây loại cung cấp.

B. Tầng sinh mạch.

C. Mạch mộc loại cung cấp.

D. Tầng sinh xấu xí.

Câu 2:

Ở biển lớn đem loại cá xay thông thường bám chặt nhập thân thiết cá rộng lớn nhằm “đi nhờ”, tiện nghi mang đến phân phát giã và dò thám ăn của loại. Đây là thể hiện của côn trùng quan lại hệ

A. nằm trong sinh.

B. hội sinh.

C. hợp tác.

D. kí sinh.

Câu 3:

Thành phần cướp tỉ lệ thành phần lớn số 1 nhập cấu trúc của nhân con cái là

A. lipit.

Xem thêm: giá trị sử dụng của hàng hóa là

B. rARN

C. prôtêin

D. ADN.

Câu 4:

Một dòng sản phẩm cây thuần chủng đem độ cao khoảng là 24cm. Một dòng sản phẩm thuần loại nhị của nằm trong loại bại cũng có thể có độ cao khoảng là 24cm. Khi những cây này lai cùng nhau cho F1 cũng cao 24cm. Tuy nhiên, khi  F1 tự thụ phấn,  F1 hiển thị hàng loạt những phỏng cao; con số lớn số 1 là cây tương tự động như P.. và F1 nhưng đem khoảng  1256 số cây chỉ cao 12cm và 1256 số cây cao 36cm. Tỉ lệ cây cao xấp xỉ 27cm là bao nhiêu? (Giả sử rằng những alen đem tầm quan trọng góp phần như nhau nhập việc xác lập độ cao cây).

A. 54256

B. 55256

C. 56256

D. 57256

Câu 5:

Bệnh thong manh red color - lục và căn bệnh ngày tiết khó khăn nhộn nhịp tự nhị gen lặn phía trên NST X quy toan, cách nhau chừng 12cM. Theo sơ đồ gia dụng phả hệ như hình dưới:
    

Cho những đánh giá bên dưới đây:

(1) Tại mới 3, hoàn toàn có thể đem 3 thành viên là sản phẩm của sự việc tái ngắt tổng hợp DT.

(2) Hiện tượng trao thay đổi chéo cánh xẩy ra ở người bà xã nhập cặp bà xã ck ở mới thứ hai.

(3) Nếu cặp bà xã ck ở mới 2 nối tiếp sinh con cái, phần trăm đứa đàn ông lành lặn căn bệnh là 25%.

(4) Có toàn bộ 5 người nhập mái ấm gia đình bên trên đem thê xác lập được loại gen so với 2 locus.

Số xác minh đích là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 6:

Trong một chiếc ao, loại mối liên hệ hoàn toàn có thể xẩy ra thân thiết nhị loại cá đem nằm trong yêu cầu thực phẩm là

A. Cạnh giành giật.

B. Kí sinh.

C. Hợp tác.

Xem thêm: cách đổi từ độ sang radian

D. Cộng sinh.