cơ sở khoa học của các biện pháp bảo quản nông sản là

Câu 366068:

Cơ sở khoa học tập của những phương án bảo vệ sản phẩm nông nghiệp là

Bạn đang xem: cơ sở khoa học của các biện pháp bảo quản nông sản là

A. rời độ mạnh thở tế bào cho tới nút ít nhất.

B. rời nhẹ nhàng độ mạnh thở tế bào.

C. tăng mức độ thở tế bào cho tới nút tối nhiều.

D. tăng nhẹ nhàng độ mạnh thở tế bào.

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Xem thêm: văn tả cảnh sinh hoạt

 Cơ sở khoa học tập của những phương án bảo vệ sản phẩm nông nghiệp là rời độ mạnh thở tế bào.

 • Đáp án : A

  (0) bình luận (0) tiếng giải

  Giải chi tiết:

  Cơ sở khoa học tập của những phương án bảo vệ sản phẩm nông nghiệp là rời độ mạnh thở tế bào cho tới nút ít nhất, đáp ứng unique, con số sản phẩm nông nghiệp ko tụt dốc mạnh.

  Xem thêm: đất nước ngàn năm không mỏi cánh tay cung

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết chung học viên lớp 11 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.