công thức thể tích hình hộp chữ nhật

Trong nội dung bài viết tiếp sau đây, Viện giảng dạy Vinacontrol tiếp tục giúp đỡ bạn tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật và chỉ dẫn giải những dạng bài bác luyện tương quan kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên.

1. Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Để tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật tao lấy chiều lâu năm nhân chiều rộng lớn và nhân với độ cao của hình.

Bạn đang xem: công thức thể tích hình hộp chữ nhật

Với hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm là a, chiều rộng lớn là b, độ cao là h. Công thức tính thể tích là:

V = a x b x h

Ví dụ: Cho hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 5cm, chiều rộng lớn 4cm và độ cao là 2cm. Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật này là bao nhiêu?

Giải: gí dụng công thức tính thể tích tao có:

V = 5 x 4 x 2 = 40cm3

Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

✍ Xem thêm: Tổng hợp công thức tính thể tích những hình khối

2. Một số dạng bài bác luyện tương quan cho tới công thức tính thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

2.1. Tính thể tích của một vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm, chiều rộng lớn và độ cao mang lại trước.

Ví dụ: Tính thể tích của một vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 4cm, chiều rộng lớn 3cm và độ cao 2cm.

V = a x b x h = 4 x 3 x 2 => V = 24cm^3

2.2. Tính một trong các thân phụ độ dài rộng của vỏ hộp chữ nhật khi vẫn biết thể tích của chính nó và nhị độ dài rộng còn sót lại.

Ví dụ: Tính chiều rộng lớn của một vỏ hộp chữ nhật rất có thể tích 240cm^3, chiều lâu năm 4cm và độ cao 5cm.

V = a x b x h <=>240 = 4 x b x 5 => b = 12cm

2.3. Tìm độ cao của một vỏ hộp chữ nhật khi vẫn biết thể tích của chính nó và nhị độ dài rộng còn sót lại.

Ví dụ: Tìm độ cao của một vỏ hộp chữ nhật rất có thể tích 420cm^3, chiều lâu năm 14cm và chiều rộng lớn 3cm.

V = a x b x h <=> 420 = 14 x 3 x h => Chiều cao h = 10cm

2.4. Tính thể tích của một số trong những vỏ hộp chữ nhật được hạn chế vứt một trong những phần.

Ví dụ: Tính thể tích của một vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 12cm, chiều rộng lớn 6cm và độ cao 3cm nếu như một trong những phần của vỏ hộp bị hạn chế vứt.

V = a x b x h 

V = (12 x 6 x 3) - (4 x 3 x 3)

=> V = 648 - 36 = 612cm^3

2.5. Tính thể tích của một vỏ hộp chữ nhật mang 1 lỗ hình tròn trụ được đục thoát ra khỏi một phía bằng phẳng của chính nó.

Ví dụ: Tính thể tích của một vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 10cm, chiều rộng lớn 8cm và độ cao 6cm nếu như một lỗ hình tròn trụ nửa đường kính 2cm được đục thoát ra khỏi một phía bằng phẳng của chính nó.

V = a x b x h => V = (10 x 8 x 6) - (pi x 2^2 x 6)

V = 480- 75.4 = 404.6cm^3

2.6. Tính thể tích của một số trong những vỏ hộp chữ nhật không đồng đều, đem những mặt mũi bằng phẳng nghiêng nhau.

Ví dụ: Tính thể tích của một vỏ hộp chữ nhật không đồng đều, đem chiều lâu năm 10cm, chiều rộng lớn 5cm và độ cao 4cm. Mặt bằng phẳng bên dưới nằm trong của vỏ hộp là 1 trong những hình tam giác đều với cạnh 6cm.

Xem thêm: nhiều nhà máy thủy điện được xây dựng ở nước ta vì

V = a x b x h => V = (10 x 5 x 4) + (1/2 x 6 x 4)

V = 200 + 12 = 212cm^3

3. Các bài bác luyện tự động luyện bên trên nhà

Câu 1: Một vòi vĩnh nước từng giờ chảy được 500 lít nước. Hỏi vòi vĩnh nước chảy đẫy bể nước hình dạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 5m, chiều rộng lớn 1,5m và độ cao 1,6m tiếp tục không còn bao lâu?

Câu 2: Một hình lập phương rất có thể tích là 25000cm3 . Hỏi diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương bại vị bao nhiêu?

Câu 3: Người tao xây một hồ bơi hình dạng lập phương cạnh 16m. Hỏi nhằm sập đẫy bể nước bại thì nên từng nào lít nước?

Câu 4: Một bể nước hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 2m. Lúc đầu bể không tồn tại nước. Sau khi sập vô bể 120 thùng nước, từng thùng chứa chấp trăng tròn lít thì mực nước của bể là 0,8m.

a) Tính chiều rộng lớn của bể nước.

b) Người tao sập thêm nữa bể 60 thùng nước nữa thì đẫy bể. Hỏi bể cao từng nào mét?

Câu 5: Cho tấm bìa hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 15cm, chiều rộng lớn 9cm, độ cao 12cm. Tính thể tích của tấm bìa hình vỏ hộp chữ nhật đó?

Câu 6: Một bể nước hình vỏ hộp chữ nhật đem những độ dài rộng vô bể là chiều lâu năm 3m; chiều rộng lớn xoàng chiều lâu năm 1,8m; độ cao 1,5m. Hỏi bể bại chứa chấp được không ít nhất từng nào lít nước? (1 lít = 1dm3)

Câu 7: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ko nắp biết chiều lâu năm 75 centimet, chiều rộng lớn 40 centimet và độ cao 35 centimet.

Câu 8: Tính thể tích của một hình vỏ hộp chữ nhật đem diện tích S xung xung quanh vị 448 cm2, độ cao 8 centimet, chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 4 cm

Câu 9: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm a, chiều rộng lớn b và độ cao c:

a) a = 7 cm; b = 5 cm; c = 12cm

b) a = 3 m; b = 2 m; c = 1 m

Câu 10: Một bể cá hình dạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 90cm, chiều rộng lớn là 50cm và độ cao 75cm. Mực nước thuở đầu vô bể cao 45cm. Người tao mang lại vô bể một hòn đá rất có thể tích 18dm3. Hỏi mực nước vô bể thời điểm hiện nay cao từng nào xăng-ti-mét?

Trên đấy là toàn cỗ nội dung về công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật. Mong rằng kiến thức và kỹ năng nhưng mà Viện giảng dạy Vinacontrol hỗ trợ sẽ hỗ trợ ích mang lại việc học hành của chúng ta.

Tham khảo những công thức toán học tập khác:

✍ Xem thêm: Quy thay đổi đơn vị chức năng đo thể tích

✍ Xem thêm: Công thức tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật

Xem thêm: công thức tính cán cân xuất nhập khẩu

✍ Xem thêm: Công thức tính diện tích S hình chữ nhật

✍ Xem thêm: Công thức tính thể tích hình lập phương

✍ Xem thêm: Công thức tích diện tích S và thể tích hình cầu