cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất

Cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhất của thực dân Pháp (1897 – 1914)

Bạn đang xem: cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất

1. Tổ chức cỗ máy mái ấm nước

- Sau Lúc đàn áp hoàn thành những cuộc đấu giành của quần chúng. # nước Việt Nam, thực dân Pháp hợp tác nhập

khai thác nằm trong địa đợt loại nhất (1897 - 1914). Pháp xây dựng Liên bang Đông Dương, hàng đầu

là viên toàn quyền người Pháp.

2. Chính sách kinh tế

- Nông nghiệp:

+ Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng khu đất. Tại Bắc Kì cho tới năm 1902, với cho tới 182.000 hécta ruộng khu đất bị

Pháp lúc lắc.

- Công nghiệp: khai quật mỏ than vãn và sắt kẽm kim loại nhằm xuất khẩu, góp vốn đầu tư công nghiệp nhẹ nhàng như: tạo ra

xi măng, gạch men ngói, xay xát gạo, giấy, diêm...

- Giao thông vận tải: thiết kế khối hệ thống lối giao thông vận tải nhằm đẩy mạnh tách bóc lột và đàn áp.

Cầu Long Biên (1898 - 1902)

Xem thêm: điểm giống nhau chủ yếu của máy biến áp và máy phát điện là

- Thương nghiệp: độc lúc lắc thị ngôi trường nước Việt Nam, tiến công thuế nặng nề nhập sản phẩm & hàng hóa quốc tế, với

mặt mặt hàng lên tới mức 120%, trong những lúc cơ sản phẩm & hàng hóa Pháp bị tiến công thuế đặc biệt nhẹ nhàng hoặc được miễn thuế

Hàng hóa c a Vi t Nam ch y u ch xu t sang Pháp. ế

1. Các vùng nông thôn

*Giai cung cấp địa mái ấm phong kiến

- Ngày càng sầm uất phần nhiều đầu mặt hàng, cấu kết, thực hiện tay sai mang đến thực dân Pháp.

- Một thành phần địa mái ấm vừa phải và nhỏ với lòng tin yêu thương nước.

*Giai cung cấp nông dân

- Bị nghèo đói hoá, sinh sống khốn cùng, ko lối bay, chúng ta bị mất mặt khu đất.

Nông dân nước Việt Nam trong thời Pháp thuộc

Xem thêm: công thức điện năng tiêu thụ

- Một thành phần nhỏ phát triển thành tá điền, thực hiện phu bốt điền mang đến Pháp.

- Một thành phần nên “tha phương cầu thực”, rời khỏi trở nên thị thực hiện nghề ngỗng phụ như hạn chế tóc, kéo xe cộ, ở

vú,...Số không nhiều thành công xuất sắc nhân, thao tác làm việc trong số mái ấm máy, hầm mỏ của tư phiên bản.