đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật cam là

Câu hỏi:

12/02/2020 58,362

Bạn đang xem: đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật cam là

A. Đóng vô buổi ngày và hé rời khỏi ban đêm

Đáp án chủ yếu xác

B. Chỉ hé rời khỏi khi hoàng hôn

C. Chỉ đóng góp vô thân ái trưa

D. Đóng vô đêm tối và hé vô ban ngày

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

Thực vật CAM tự sinh sống ở ĐK nóng ran thô hạn nên khí khổng tiếp tục đóng góp vô buổi ngày (hạn chế thoát nước ) và hé vô đêm tối (trao thay đổi khí)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhóm thực vật C3 được phân bổ như vậy nào?

A. Sống ở vùng nhiệt đới gió mùa.

B. Chỉ sinh sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới gió mùa.

C. Phân phụ thân rộng thoải mái bên trên thế giới

D. Sống ở vùng tụt xuống mạc.

Câu 2:

Các nhân tố đại lượng gồm:

A. C, H, O, N, P.., K, S, Ca, Fe.

B. C, H, O, N, P.., K, S, Ca, Mg.

C. C, H, O, N, P.., K, S, Ca, Mn

D. C, H, O, N, P.., K, S, Ca, Cu

Câu 3:

Trong quang đãng hợp ý, những tia sáng sủa xanh rì tím kích ứng sự tổng hợp

A. cacbohidrat

Xem thêm: cực nam của nước ta nằm ở tỉnh nào

B. lipit

C. AND

D. protein

Câu 4:

Pha tối vô quang đãng hợp ý của tập thể nhóm hoặc những group thực vật này chỉ xẩy ra vô quy trình canvin?

A. Nhóm thực vật CAM

B. Nhóm thực vật C4 và CAM

C. Nhóm thực vật C4

D. Nhóm thực vật C3

Câu 5:

Ở những tế bào đem nhân chuẩn chỉnh, hoạt động và sinh hoạt thở xẩy ra hầu hết ở loại bào quan liêu này sau đây?

A. ti thể

B. Sở máy Goongi

C. Không bào

D. Riboxom

Câu 6:

Kết trái ngược cần thiết nhất của trộn sáng sủa quang đãng hợp ý là:

A. Các năng lượng điện tử được hóa giải kể từ phân li nước.

B. Sắc tố quang đãng hợp ý hít vào tích điện.

C. Sự hóa giải oxi.

Xem thêm: văn tả cảnh sinh hoạt

D. Sự tạo ra trở thành ATP và NADPH.