đặc điểm nào sau đây không đúng với sông ngòi nước ta

Câu hỏi:

21/05/2020 123,372

C. Ít phù rơi.

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây không đúng với sông ngòi nước ta

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C.

Đặc điểm của sông ngòi nước ta:

- Nước tao sở hữu màng lưới sông ngòi dày quánh, phân bổ rộng rãi bên trên toàn nước.

- Sông ngòi VN chảy bám theo nhị phía đó là Tây Bắc – Đông Nam và phía Vòng cung.

- Sông ngòi VN sở hữu nhị mùa nước: mùa lũ và mùa cạn không giống nhau rõ ràng rệt.

- Sông ngòi VN sở hữu nồng độ phù rơi rộng lớn.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chế chừng nước của sông ngòi VN bám theo mùa, do

A. nhập năm sở hữu nhị mùa thô và mưa.

B. chừng dốc địa hình rộng lớn, mưa nhiều.

C. mưa nhiều bên trên địa hình đống núi cướp diện tích S rộng lớn.

D. đống núi bị hạn chế xẻ, chừng dốc rộng lớn và mưa nhiều.

Câu 2:

Địa hình đống núi VN bị xâm thực mạnh do

A. lượng mưa rộng lớn bám theo mùa.

B. thất lạc lóp phủ thực vật.

C. địa hình dốc.

D. có rất nhiều đá vôi.

Câu 3:

Loại rừng này tại đây không thông dụng ở chống nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió bấc ở nước ta?

A. Rừng gió bấc thông thường xanh rì.

Xem thêm: cho sơ đồ chuyển hóa sau

B. Rừng cận nhiệt đới gió mùa lá rộng lớn.

C. Rừng gió bấc nửa rụng lá.

D. Rừng thưa thô rụng lá.

Câu 4:

Sông ngòi VN nhiều nước do

A. lượng mưa rộng lớn và nước kể từ phần lưu vực ngoài bờ cõi.

B. nước ngầm và nhiều khối hệ thống sông rộng lớn.

C. nhiều khối hệ thống sông rộng lớn và lượng mưa bám theo mùa.

D. nước kể từ phần lưu vực ngoài bờ cõi và nước ngầm.

Câu 5:

Tổng lượng phù rơi thường niên sông ngòi VN vận gửi được là khoảng

A. 100 triệu tấn/năm.

B. 150 triệu tấn/năm.

C. 180 triệu tấn/năm.

D. 200 triệu tấn/năm.

Câu 6:

Sông ngòi VN bởi Chịu tác dụng của nhiệt độ nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió bấc nên

A. Phần rộng lớn sông đều ngắn ngủn dốc, dễ dẫn đến lũ lụt.

B. Sông sở hữu lưu lượng rộng lớn, nồng độ phù rơi cao.

C. Lượng nước phân bổ không được đều Một trong những hệ sông.

Xem thêm: dầu khí của đông nam bộ là nguyên liệu cho

D. Phần rộng lớn sông chảy theo phía tây-bắc - nhộn nhịp phái nam.