david did his homework and they went to bed

Câu căn vặn :

REWRITE THE SENTENCES, USING PERFECT GERUNDS 1) David did his homework and they went to lớn bed . →After having 2) It ís easy for anyone to lớn learn hơ to lớn cook . → Learning 3) Tony had rescued the kids from the fire. People admired him for that. →People 4) He had dumped lots of rubbish onto the beach. He denied it. →He denied 5) After Ha had read some documents about Green Earth, she decided to lớn join the organization. →Having 6) I have seen him before. I remember that. →I 7) You had saved the lives of hundreds of wild animals. Thank you for that. →Thank you 8) They had hunted and killed many wild animals. Later they regretted what they had done. →They regretted 9) Since Mai had refused Nam's offer of a lift in his siêu xe, she had to lớn walk home page. →Having 10) You've lied to lớn us, the villagers said. The politician denied it. →The politician 11) The factory had dumped tons of toxic waste into the river. It was heavily fined for that. →The factory 12) Thanh had forgotten to lớn turn off the gas cooker before he left hí house. He admitted that. →Thanh admitted

Lời giải 1 :

Thảo luận

-- cảm ơn các bạn nhiều nhé !

Bạn đang xem: david did his homework and they went to bed

cũng có thể các bạn quan tiền tâm

Quý Khách sở hữu biết?

Tiếng Anh hoặc Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là 1 ngữ điệu German Tây, được thưa kể từ thời thời Trung cổ bên trên Anh, thời buổi này là lingua franca toàn thị trường quốc tế.Từ English bắt mối cung cấp kể từ Angle, một trong mỗi cỗ tộc German tiếp tục thiên di cho tới Anh (chính kể từ "Angle" lại bắt mối cung cấp kể từ chào bán hòn đảo Anglia (Angeln) mặt mũi biển khơi Balt)

Xem thêm: bảng đơn vị đo thời gian

Xem thêm: nhiệt độ nóng chảy của nhôm

Nguồn : Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự 11

Lớp 11 - Năm loại nhị ở cung cấp trung học tập phổ thông, ngay sát cho tới năm cuối cung cấp nên tiếp thu kiến thức là trọng trách cần thiết nhất. Nghe nhiều cho tới kim chỉ nan sau đây rồi học tập ĐH. Ôi nhiều khi thiệt là kinh sợ, hoang mang và sợ hãi tuy nhiên những em hãy thỏa sức tự tin và dò thám dần dần điều nhưng mà mình thích là nhập sau này nhé!

Nguồn : ADMIN :))