để làm việc với báo cáo chọn đối tượng nào trong bảng chọn đối tượng

Câu hỏi:

14/01/2022 29,019

Để thao tác với report, lựa chọn Reports này nhập bảng lựa chọn đối tượng người dùng. Để tạo nên nhanh chóng một report tớ thực hiện: sử dụng thuật sĩ tạo nên report và tiếp sau đó sửa thay đổi design report được dẫn đến ở bước bên trên.

Đáp án: D

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Báo cáo thông thường được dùng để:

A. Thể hiện nay được sự đối chiếu và tổ hợp vấn đề kể từ những group dữ liệu 

B. Trình bày nội dung văn phiên bản theo gót kiểu quy định 

C. A và B đều đúng 

D. A và B đều sai

Câu 2:

Giả sử bảng HOCSINH bao gồm đem những ngôi trường MAHS, HOTEN, DIEM. LOP. Muốn hiển thị vấn đề điểm tối đa của từng lớp nhằm dùng lâu lâu năm, nhập Access tớ dùng đối tượng người dùng này trong những đối tượng người dùng sau?

A. Reports 

B. Queries 

C. Forms 

D. Tables

Câu 3:

Khi mong muốn sửa thay đổi design report, tớ lựa chọn report rồi nháy nút:

A. Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án       

B.Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án  

Xem thêm: việc giải quyết vấn đề năng lượng ở bắc trung bộ chủ yếu dựa vào

C. Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án       

D.Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

Câu 4:

Với report, tớ ko thể thực hiện được việc gì trong mỗi việc sau đây?

A. Chọn ngôi trường tiến hành báo cáo 

B. Lọc những phiên bản ghi vừa lòng một ĐK này đó 

C. Gộp group dữ liệu 

D. Ba trí report và lựa chọn loại trình bày

Câu 5:

Khi report đang được ở chính sách design, rất có thể nháy nút này nhằm coi sản phẩm của báo cáo?

A.Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án   

B. Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án      

C.Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án      

D.Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án 

Câu 6:

Khi cần phải in ấn tài liệu theo gót một kiểu mang đến trước, cần dùng đối tượng: 

A. Báo cáo 

B. Bảng 

C. Mẫu hỏi 

Xem thêm: nghị luận tình yêu thương

D. Biểu mẫu