de thi giữa kì 1 lớp 4 môn toánTrọn cỗ 30 đề thi đua Toán lớp 4 Giữa kì 1 sách mới mẻ Kết nối học thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều với đáp án và quỷ trận sẽ khiến cho bạn ôn luyện và đạt điểm trên cao nhập bài xích thi đua Toán lớp 4.

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 năm 2023 với đáp án (30 đề)

Xem demo Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 KNTT Xem demo Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 CTST Xem demo Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 CD

Bạn đang xem: de thi giữa kì 1 lớp 4 môn toán

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ đề thi đua Toán lớp 4 Giữa kì 1 bạn dạng word với câu nói. giải cụ thể, đơn giản dễ dàng chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Quảng cáo

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Kết nối học thức (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Chân trời tạo nên (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều (có đáp án)

  Xem đề thi

Xem demo Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 KNTT Xem demo Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 CTST Xem demo Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 CD

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4

(Bộ sách: Kết nối học thức với cuộc sống)

Thời gian tham thực hiện bài: .... phút

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Làm tròn trặn số 84 672 cho tới sản phẩm ngàn thì được số:

A. 80 000

B. 85 000

C. 84 000

D. 84 600

Câu 2. Sắp xếp những số 332 085; 120 796; 87 900; 332 002 theo dõi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn:

A. 332 085; 120 796; 87 900; 332 002

B. 87 900; 120 796; 332 002; 332 085

C. 87 900; 120 796; 332 085; 332 002

D. 332 085; 332 002; 120 796; 87 900

Câu 3. Chữ số 2 nhập số 162 435 nằm trong hàng:

A. Hàng chục

B. Hàng trăm

C. Hàng ngàn

D. Hàng chục nghìn

Câu 4. Số ngay tắp lự sau của số 200 000 là số:

A. 100 000

B. 200 001

C. 199 999

D. 100 009

Câu 5. Góc đỉnh I cạnh IA, IB với số đo là:

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Kết nối học thức với đáp án (10 đề + quỷ trận)

A. 90°

B. 120°

C. 60°

D. 40°

Câu 6. Số chẵn bé nhỏ nhất với 5 chữ số là:

A. 99 999

B. 11 111

C. 10 001

D. 10 000

Câu 7. Giá trị của biểu thức (m + 5) × 4 với m = đôi mươi là

A. 75

B. 100

C. 25

D. 50

Câu 8. Năm 1903, người tớ công tía phát minh sáng tạo rời khỏi máy cất cánh. Hỏi máy cất cánh được phát minh sáng tạo nhập thế kỉ nào?

A. XIX

B. XX

C. IXX

D. XXI

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. a) Nêu số chẵn tương thích cho từng vị trí chấm sau: (1 điểm)

250; 252; 254; ...; ....; 260

b) Nêu số lẻ tương thích cho từng vị trí chấm sau:

2 311; 2 313; ...; ...; 2 319; ...; 2 323

Câu 10. Tính độ quý hiếm của biểu thức. (1 điểm)

a) 2 000 × 8 : 4

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

b) 12 132 × (24 : 6)

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Câu 11. Điền số tương thích nhập vị trí trống: (1 điểm)

a) 5 tạ 7 kilogam = ………….kg

c) 3 phút 12 giây = ………….giây

b) 5 134 cm2 = ……….dm2 ……….cm2

d) 4 thế kỉ = ………….năm

Câu 12. Chị Hai mua sắm 3 kilogam cam không còn 60 000 đồng. Hỏi u mua sắm 2 kilogam cam nằm trong loại và 1 kilogam quýt giá chỉ 35 000 đồng thì không còn từng nào chi phí. (2 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất. (0,5 điểm)

5 × 74 × 2

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4

(Bộ sách: Chân trời sáng sủa tạo)

Thời gian tham thực hiện bài: .... phút

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số tầm nằm trong của 9 và 11 là:

A. đôi mươi

B. 10

C. 2

D. 1

Câu 2.3 dm2 15 cm2 = …cm2. Số tương thích điền nhập vị trí chấm là:

A. 315

B. 300

C. 351

D. 135

Câu 3. Cửa sản phẩm phân phối 2 quyển vở giá chỉ 8 000 đồng. Quý khách hàng Hoa ham muốn mua sắm 6 quyển vở như vậy. Hỏi chúng ta Hoa cần trả từng nào tiền?

A. 12 000 đồng

B. 24 000 đồng

C. 48 000 đồng

D. 16 000 đồng

Câu 4. Số 64 408 gọi là:

A. Sáu mươi ngàn, tứ ngàn, tứ trăm, ko chục và 8 đơn vị chức năng.

B. Sáu tứ bốn ko tám.

C. Sáu tứ ngàn tứ mươi tám.

D. Sáu mươi tứ ngàn tứ trăm linh tám.

Câu 5. Chữ số 6 nhập số 64 408 chỉ:

A. 6 chục ngàn

B. 6 ngàn

C. 6 trăm

D. 6 chục

Câu 6. Số ngay tắp lự trước của số 64 408 là:

A. 64 406

B. 64 407

C. 64 409

D. 64 410

Câu 7. Cho sản phẩm số sau: 403; 405; 407; ...; ....; 413.

Hai số không đủ nhập sản phẩm số bên trên là:

A. 409; 410

B. 409; 411

C. 408; 409

D. 408; 410

Câu 8. Giá trị của biểu thức (a + 6) × 5 với a = 4 là

A. 75

B. 100

C. 25

D. 50

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. Số liệu khảo sát số lượng dân sinh của một vài TP.HCM năm 2020 được ghi chép ở trên bảng sau:

(1 điểm)

Thành phố

Số dân (người)

Hà Nội

8 246 500

Thành phố Hồ Chí Minh

9 227 600

Đà Nẵng

1 169 500

Hải Phòng

2 053 500

a) Những TP.HCM này với số dân nhiều hơn thế nữa 5 triệu?

…………………………………………………………………………………………………………

b) Những TP.HCM này với số dân thấp hơn 5 triệu?

…………………………………………………………………………………………………………

c) Em hãy ghi chép thương hiệu những TP.HCM theo dõi trật tự số dân tăng dần?

…………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: chuyên đề sinh 10 chân trời sáng tạo

Câu 10. Tính. (2 điểm)

a) 2024 + 1118 + 2026 + 1032

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

b) 5 × 8 × 20

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

c) 29 × 2 – 9 × 2

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

d) 17 549 × (60 – 12 × 5)

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Câu 11. Điền số tương thích nhập vị trí trống: (1 điểm)

a) 6 m2 76 dm2 = ………….dm2

b) 302 dm2 = ……….m2 ……….dm2

Câu 12.Mua một trái khoáy dưa đỏ nặng nề 3kg không còn 48 000 đồng. Hỏi mua sắm một trái khoáy dưa đỏ nặng nề 5kg không còn từng nào tiền? (1 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Có thể, chắc hẳn rằng, hoặc không thể? (0,5 điểm)

Trong vỏ hộp với phụ vương thẻ số: 492 735; 3 600 152; 62 830. Không coi nhập vỏ hộp, lôi ra một thẻ.

a) ….. lấy được thẻ ghi số đương nhiên.

b) ….. lấy được thẻ ghi số lẻ.

c) ….. lấy được thẻ ghi số to hơn 4 000 000.

Câu 13.Tìm số tầm nằm trong của phụ vương số: Số lẻ bé nhỏ nhất với cùng một chữ số, số chẵn bé nhỏ nhất với nhì chữ số và số chẵn bé nhỏ nhất với phụ vương chữ số. (0,5 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4

(Bộ sách: Cánh diều)

Thời gian tham thực hiện bài: .... phút

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Cho hình vẽ bên dưới đây:

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều với đáp án (10 đề + quỷ trận)

Con ốc sên gold color và greed color tiếp tục lấp tổn thất số thứu tự là:

A. 68 025; 68 225

B. 68 225; 68 025

C. 67 025; 67 225

D. 68 725; 68 625

Câu 2. Bao gạo loại nhất khối lượng đôi mươi kilogam. Bao gạo loại nhì nặng nề cuống quýt gấp đôi bao gạo loại nhất. Bao gạo loại nhì cân nặng nặng:

A. 22 kilogam

B. 30 kilogam

C. 40 kilogam

D. 18 kg

Câu 3. Số 730 000 gọi là:

A. Bảy trăm phụ vương mươi

B. Ba trăm bày mươi nghìn

C. Bảy trăm phụ vương mươi ngàn

D. Bảy trăm linh phụ vương nghìn

Câu 4. Giá trị của chữ số 3 nhập số 5 460 357 là:

A. 3

B. 357

C. 3 000

D. 300

Câu 5.2 tạ 2 kilogam = ….kg”. Số tương thích điền nhập vị trí chấm là:

A. 202

B. 220

C. 2002

D. 2020

Câu 6. Giá trị của biểu thức (m – 7) × 5 với m = 10 là

A. 15

B. 25

C. 66

D. 54

Câu 7. Số bé nhỏ nhất trong số số đôi mươi 107; 19 482; 15 999; 18 700 là:

A. đôi mươi 107

B. 19 482

C. 15 999

D. 18 700

Câu 8. Cho hình vẽ bên dưới đây:

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều với đáp án (10 đề + quỷ trận)

Góc với số đo 120° là:

A. Góc đỉnh A; cạnh AB, AD

B. Góc đỉnh B; cạnh BA, BC

C. Góc đỉnh C; cạnh CB, CD

D. Góc đỉnh D; cạnh DC, DA

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

23 054 + 12 768

76 123 – 43 279

31 123 × 4

47 154 : 3

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

Câu 10. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Số 1 425 000 thực hiện tròn trặn cho tới hàng ngàn ngàn được: 1 400 000. Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều với đáp án (10 đề + quỷ trận)

b) Số lẻ nhỏ nhất với nhì chữ số tương tự nhau là 11. Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều với đáp án (10 đề + quỷ trận)

c) So sánh: 99 999 999 < 1 000 000. Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều với đáp án (10 đề + quỷ trận)

d) Chữ số 6 ở số 345 678 910 nằm trong hàng trăm ngàn. Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều với đáp án (10 đề + quỷ trận)

Câu 11. Số?

a) 5 yến 17 kilogam = ………….kg

c) 200 giây = ………….phút ………giây

b) 4 200 yến = ……….tấn

d) 300 năm = ………….thế kỉ

Câu 12. Một cửa hàng tiếp tục phân phối 30 kilogam gạo tẻ với giá chỉ 12 000 đồng một ki-lô-gam và 25 kilogam gạo nếp với giá chỉ 30 000 một ki-lô-gam. Hỏi:

a. Cửa sản phẩm nhận được từng nào chi phí Lúc phân phối gạo tẻ? (0,5 điểm)

b. Cửa sản phẩm nhận được từng nào chi phí Lúc phân phối gạo nếp? (0,5 điểm)

c. Cửa sản phẩm nhận được từng nào chi phí Lúc phân phối không còn số gạo tẻ và gạo nếp trên? (0,5 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Quan sát hình vẽ, ghi chép số đo góc tương thích nhập vị trí chấm:

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều với đáp án (10 đề + quỷ trận)

• Góc đỉnh D, cạnh DE và DS với số đo là ......................................

• Góc đỉnh D, cạnh DE và DG với số đo là ......................................

• Góc đỉnh D, cạnh DE và DR với số đo là ......................................

• Góc đỉnh D, cạnh DE và DC với số đo là ......................................
Lưu trữ: Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 (sách cũ)

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và bài xích luyện vào buổi tối cuối tuần, gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: tác giả hàn mặc tử

Loạt bài xích Đề thi đua Toán lớp 4 với đáp án và thang điểm của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 khiến cho bạn học tập đảm bảo chất lượng và giành được điểm trên cao trong số bài xích thi đua và bài xích đánh giá Toán 4 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích luyện lớp 4 sách mới mẻ những môn học