đề thi tiếng việt lớp 1

Bộ 200 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, với đáp án bám sát sách Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời tạo nên hùn Giáo viên và bố mẹ nhận thêm tư liệu Đề đua Tiếng Việt lớp 1 kể từ cơ hùn học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài bác đua môn Tiếng Việt lớp 1.

Bạn đang xem: đề thi tiếng việt lớp 1

Top 200 Đề đua Tiếng Việt lớp một năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề TV1 KNTT Xem demo Đề TV1 CTST Xem demo Đề TV1 CD

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ đề đua Tiếng Việt lớp 1 cả năm (mỗi cỗ sách) phiên bản word với tiếng giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

 • Top 30 Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Sở Đề đua Cuối học tập kì 1 Tiếng Việt lớp một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 60 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì hai năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 - Kết nối tri thức

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 10 Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (20 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ trăng tròn Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Kết nối học thức năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 với yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 15 Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Kết nối học thức năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 với yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 - Cánh diều

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Cánh diều năm 2023 với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 10 Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 với đáp án (20 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ trăng tròn Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 với yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 với đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 15 Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 với yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời tạo nên năm 2023 với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời tạo nên năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời tạo nên với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Chân trời tạo nên năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời tạo nên năm 2023 với yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời tạo nên với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Chân trời tạo nên năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời tạo nên năm 2023 với yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi

Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 1

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem chi tiết

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

  Xem chi tiết

Bài tập luyện mỗi ngày lớp 1

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 1

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

 • Bài tập luyện Toán lớp 1

 • Bài tập luyện Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Toán lớp 1 Cánh diều

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

 • Bài tập luyện Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2

 • Bộ đề Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Tiếng việt (cực hay)

Xem demo Đề TV1 KNTT Xem demo Đề TV1 CTST Xem demo Đề TV1 CD

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023

Bài đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

Xem thêm: trong tam giác vuông đường trung tuyến

PHẦN I. ĐỌC

Gói bánh chưng

 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (10 đề)

Ngày thời điểm cuối năm, nhỏ bé nằm trong chúng ta gói bánh chưng. Thầy thì dọn bàn và ghế lấy khu vực trống rỗng ngồi gói bánh. Còn u sẵn sàng nếp, thịt, đỗ, lá quả chuối xanh. Sau một hồi dành hết thời gian thì cũng sẵn sàng đoạn. Và ông chính thức gói bánh.

Đầu tiên nhằm một tấm lá quả chuối xanh ở bên dưới, rồi mang lại nếp, mang lại đỗ, để thịt heo vô đằm thắm thực hiện nhân. Tiếp bám theo, ông khôn khéo gói lớp lá lại kín mít, tạo nên trở nên hình vuông vắn. Xong xuôi, bà và u thời gian nhanh nhẹn xếp từng cái bánh vô dòng sản phẩm nồi rộng lớn nhằm mang theo nấu chín.

Tuy vất vả, tuy nhiên chúng ta người nào cũng hạnh phúc và niềm hạnh phúc.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa vô nội dung ở bài bác phát âm ở đoạn I, em hãy nối đúng:

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 2. Điền vô khu vực trống rỗng iu hoặc ưu 

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 3. Tập chép

Bố thì dọn bàn và ghế lấy khu vực trống rỗng ngồi gói bánh. Còn u sẵn sàng nếp, thịt, đỗ, lá quả chuối xanh.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

HS tấn công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đồng hồ với vô đề trước lúc phát âm trở nên giờ đồng hồ.

Chú ý phân phát âm rõ rệt từng giờ đồng hồ một.

Đọc ngay lập tức mạch những giờ đồng hồ cạnh nhau, ko tự động ý giới hạn hoặc ngắt quá lâu đằm thắm câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 2.

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 3.

- HS chép đích những chữ

- Khoảng cơ hội trong số những chữ đều nhau, đích quy định

- Chữ viết lách rất đẹp, đều, ngay lập tức nét

- Trình bày thật sạch, gọn gàng gàng

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua Học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023

Bài đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

PHẦN I. ĐỌC

Nghỉ hè, nhỏ bé về quê. Bà đem nhỏ bé lên đường chợ. Chợ họp ở bờ đê. Chợ với cá rô phi, cá mè, cá chép vàng. Chợ với ngược mạ, ngược dưa, ngược lê. Bà mua sắm cam làm quà tặng mang lại nhỏ bé. Về ngôi nhà, nhỏ bé nhằm ngược to tướng mang lại bà, ngược nhỏ mang lại nhỏ bé. 

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa vô nội dung ở bài bác phát âm ở đoạn I, em hãy nối đúng:

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 2. Em hãy nối những hình tiếp sau đây với kể từ ngữ tương ứng

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 3. Điền vô khu vực trống rỗng s hoặc x 

                                                   Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 4. Tập chép

Khi ếch ồm ộp ở bờ hồ nước, là sẽ sở hữu mưa to tướng.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

- HS tấn công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đồng hồ với vô đề trước lúc phát âm trở nên giờ đồng hồ.

- Chú ý phân phát âm rõ rệt từng giờ đồng hồ một.

- Đọc ngay lập tức mạch những giờ đồng hồ cạnh nhau, ko tự động ý giới hạn hoặc ngắt quá lâu đằm thắm câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 2.

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 3.

                                                    Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 4: 

- HS chép đích những chữ

- Khoảng cơ hội trong số những chữ đều nhau, đích quy định

- Chữ viết lách rất đẹp, đều, ngay lập tức nét

- Trình bày thật sạch, gọn gàng gàng

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua Học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023

Bài đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

PHẦN I. ĐỌC

Đôi bàn tay bé

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời tạo nên năm 2023 với đáp án (10 đề)

Đôi bàn tay nhỏ bé xíu

Lại chăm chỉ nhất nhà

Hết xâu kim mang lại bà

Lại nhặt rau củ hùn u.

Đôi bàn tay be bé

Nhanh nhẹn ai biết không?

Chăm tưới cây mang lại ông

Là quần áo mang lại tía.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa vô nội dung ở bài bác phát âm ở đoạn I, em hãy tiến hành những đòi hỏi sau đây: 

    1. Đánh dấu  vào đứng trước câu vấn đáp em chọn:

a. Bài phát âm ĐÔI BÀN TAY BÉ nói đến đôi tay của ai?

☐ Đôi bàn tay của u                ☐ Đôi bàn tay của nhỏ bé                 ☐ Đôi bàn tay của bố 

b. Mỗi câu thơ vô bài bác thơ bên trên với từng nào từ?

☐ 4 kể từ            ☐ 5 kể từ        ☐ 6 từ

2. Chọn kể từ ngữ phù hợp vô ngoặc đơn nhằm điền vô khu vực trống: 

(lười nhác / siêng năng)

- quý khách nhỏ  …………….. nhất ngôi nhà. 

Câu 2. Điền vô khu vực trống rỗng ua hoặc ưa

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời tạo nên năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 3. Tập chép

Dù còn nhỏ tuy nhiên em tiếp tục biết hùn phụ huynh thao tác làm việc ngôi nhà.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

- HS tấn công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đồng hồ với vô đề trước lúc phát âm trở nên giờ đồng hồ.

- Chú ý phân phát âm rõ rệt từng giờ đồng hồ một.

- Đọc ngay lập tức mạch những giờ đồng hồ cạnh nhau, ko tự động ý giới hạn hoặc ngắt quá lâu đằm thắm câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

  1. Đánh dấu  vào đứng trước câu vấn đáp em chọn:

a. Bài phát âm ĐÔI BÀN TAY BÉ nói đến đôi tay của ai?

☐ Đôi bàn tay của u                ☑ Đôi bàn tay của nhỏ bé                 ☐ Đôi bàn tay của bố 

b. Mỗi câu thơ vô bài bác thơ bên trên với từng nào từ?

☐ 4 kể từ            ☑ 5 kể từ        ☐ 6 từ

2. Chọn kể từ ngữ phù hợp vô ngoặc đơn nhằm điền vô khu vực trống: 

(lười nhác / siêng năng)

- quý khách nhỏ siêng năng nhất ngôi nhà. 

Câu 2.

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời tạo nên năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 3.

- HS chép đích những chữ

- Khoảng cơ hội trong số những chữ đều nhau, đích quy định

- Chữ viết lách rất đẹp, đều, ngay lập tức nét

- Trình bày thật sạch, gọn gàng gàng

Xem demo Đề TV1 KNTT Xem demo Đề TV1 CTST Xem demo Đề TV1 CD

Bài tập luyện, Đề đua, Giáo án lớp 1

- Đề đua lớp 1:

 • Bộ đề đua Toán lớp 1 (cả tía sách)
 • Bộ đề đua Toán lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bộ đề đua Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ đề đua Toán lớp 1 Cánh diều
 • Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 (cả tía sách)
 • Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều
 • Bộ đề đua Tiếng Anh lớp 1 (cả tía sách)

- Bài tập luyện lớp 1:

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 1 (cả tía sách)
 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều
 • Bài tập luyện Toán lớp 1 (hàng ngày)

 • Bài tập luyện Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Toán lớp 1 Cánh diều

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

- Giáo án lớp 1:

 • Giáo án Toán lớp 1
 • Giáo án Đạo đức lớp 1
 • Giáo án Âm nhạc lớp 1
 • Giáo án Giáo dục đào tạo thể hóa học lớp 1
 • Giáo án Hoạt động thưởng thức lớp 1
 • Giáo án Mĩ thuật lớp 1
 • Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1Lưu trữ: Đề đua Tiếng Việt lớp 1 sách cũ

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề đua Toán, Tiếng Việt lớp 1 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 công tác sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.