đề thi tiếng việt lớp 3Bộ 200 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, đem đáp án bám sát sách Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời phát minh canh ty Giáo viên và bố mẹ nhận thêm tư liệu Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 kể từ bại liệt canh ty học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong số bài bác ganh đua môn Tiếng Việt lớp 3.

Top 200 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem test Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem test Đề Tiếng Việt 3 CD

Bạn đang xem: đề thi tiếng việt lớp 3

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 cả năm (mỗi cỗ sách) bạn dạng word đem tiếng giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi
 • Top 30 Đề ganh đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 - Kết nối tri thức

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối học thức đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối học thức đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 - Cánh diều

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời phát minh đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời phát minh đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Xem test Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem test Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem test Đề Tiếng Việt 3 CD


Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 (cả tía sách)

Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1 (sách mới)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 1 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 2 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 3 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 4 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 5 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 6 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 7 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 8 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 9 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 10 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 11 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 12 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 13 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 14 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 15 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 16 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 17 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 18 (cả tía sách)

Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2 (sách mới)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 19 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần trăng tròn (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 21 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 22 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 23 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 24 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 25 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 26 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 27 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 28 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 29 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 30 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 31 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 32 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 33 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 34 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 35 (cả tía sách)

Bài luyện từng ngày lớp 3

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 3

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

 • Bài luyện Toán lớp 3

 • Bài luyện Toán lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài luyện Toán lớp 3 Cánh diều

Ôn hè lớp 3 lên lớp 4

 • Ôn hè Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4
 • Ôn hè Toán lớp 3 lên lớp 4

Lời giải bài bác luyện môn Tiếng Việt lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Kết nối tri thức)
 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Chân trời sáng sủa tạo)
 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Cánh diều)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở thành tiếng: (4 điểm)

- GV mang đến học viên bắt thăm hỏi phát âm một quãng văn bạn dạng trong số phiếu phát âm. Đảm bảo phát âm trúng vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa vô nội dung bài bác phát âm, GV bịa thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc thì thầm và thực hiện bài bác tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

CHUYỆN TRONG VƯỜN

Cây hoa giấy má và cây táo con cái nằm trong sinh sống vô một khu vực vườn. Mùa xuân cho tới, cây hoa giấy má đâm chồi, nảy lộc. Hàng trăm nhành hoa giấy má nở đỏ hỏn rực cả một góc vườn. Còn cây táo thì vẫn đứng lặng lẽ, thân thiện cành trơ trụi, nứt nẻ.

Cây hoa giấy má trình bày :

- Táo ơi! Cậu đã trải xấu xí khu vực vườn này. Cậu nên chuồn ngoài điểm phía trên nhằm lấy điểm mang đến tớ trổ hoa.

Cây táo con cái vẫn nép bản thân, lặng ngắt. Ít lâu sau, nó chính thức nẩy các cái lá tròn xoe, bóng láng. Rồi cây táo nở hoa, hương thơm thơm ngát phảng phất nhẹ nhõm vô bão táp. Thoáng chốc, hoa tàn và kết trở thành những trái khoáy táo nhỏ greed color. Đầu ngày thu, những trái khoáy táo to tướng, chín vàng. Một hôm, nhì ông con cháu công ty vườn chuồn đi dạo. Ông với tay trẩy mang đến con cháu bao nhiêu trái khoáy táo. Cô bé bỏng ăn và luôn luôn mồm biểu dương ngon. Cây hoa giấy má buồn trong khi thấy không có ai nhằm ý cho tới bản thân.

Cây táo nghiêng nghiền lá xanh lơ, thì thầm thì yên ủi các bạn :

- quý khách chớ buồn! Hai tất cả chúng ta từng người một việc. Tôi dưng trái khoáy ngon nhằm từng người

thưởng thức. Còn các bạn thì mang đến sắc hoa và bóng non.

Giờ thì cây hoa giấy má đang được hiểu.

(Theo Thành Tuấn)

Khoanh tròn xoe vô vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Câu văn này mô tả vẻ rất đẹp của cây hoa giấy? (0,5 điểm)

A. Mùa xuân cho tới, cây hoa giấy má đâm chồi, nảy lộc.

B. Mưa phùn thực hiện đặt lá cây cối mướt, tươi tốt.

C. Hàng trăm nhành hoa giấy má nở đỏ hỏn rực cả một góc vườn.

Câu 2: Mùa xuân, cây táo như vậy nào?(0,5 điểm)

A. Thân cành trơ trụi, nứt nẻ.

B. Đâm chồi, nảy các cái lá rất hiếm.

C. Nở rời khỏi những nhành hoa đem hương thơm thơm ngát nhè nhẹ nhõm.

Câu 3: Câu hoa giấy má đang được trình bày gì với cây táo sau thời điểm thấy vẻ bề ngoài của cây táo? (0,5 điểm)

A. Cậu đã trải mang đến khu vực vườn tăng tươi tắn rất đẹp.

B. Cậu thực hiện xấu xí khu vực vườn, chuồn nơi khác mang đến tớ nở hoa.

C. Cậu thực hiện mang đến khu vực vườn tăng chật hẹp.

Câu 4:  Sau trong khi thấy nhì ông con cháu ko nhằm ý gì cho tới bản thân, cây hoa giấy má đang được cảm nhận thấy như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Nó cảm nhận thấy hạnh phúc.

B. Nó cảm nhận thấy buồn buồn bực.

C. Nó cảm nhận thấy lo ngại.

Câu 5: Viết 1 – 2 câu nêu tâm trí của em về hành vi, việc thực hiện của cây táo? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Em rút rời khỏi bài học kinh nghiệm gì cho bản thân mình kể từ mẩu chuyện trên? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7: Tìm một cặp kể từ ngữ đem nghĩa như là nhau vô bài bác phát âm.(0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 8: Chỉ rời khỏi những câu khiến cho được dùng vô bài bác phát âm. (0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 9:Chọn vết nhì chấm hoặc vết phẩy thay cho mang đến dù vuông trong khúc văn tiếp sau đây.(1 điểm)

Xem thêm: bài văn miêu tả con vật

       Trong rừng hoa ngôi nhà bà em□bà trồng thật nhiều loại hoa như□hoa giấy□hoa hồng□ hoa mai□hoa chục giờ□hoa huệ...Ngoài ra□bà còn trồng thêm 1 vài ba cây ăn trái khoáy □ cây táo □ cây ổi □ cây mãng cầu và cây mít.

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Hoa thiên lí

     Thiên lí là một trong cây chão leo nhằng nhịt. Hoa nở trở thành từng chùm ở nách lá, nụ hoa greed color lục, khi hoa nở làm nên màu vàng rất rất nhẹ nhõm (màu thiên lí). Hương thơm ngát lan vô đêm hôm và sáng sủa sớm. Khoảng đầu hè cho tới thân thiện thu là mùa hoa thiên lí nở. Sang tấp nập, cây rụng lá rồi bị tiêu diệt những cành nhỏ, chỉ từ thân thiện chủ yếu và gốc cây vẫn sinh sống. Tháng nhì mon tía thường niên, kể từ gốc cây và thân thiện chủ yếu thiên lí lại nảy chồi rồi cải cách và phát triển.

 (Lê Linh)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết đoạn văn cộc (8 – 10 câu) kể lại chuyến đi dạo của em cho tới tham lam quan liêu một cảnh quan của quốc gia tớ.

Gợi ý:

- Giới thiệu về chuyến hành trình bại liệt. 

- Giới thiệu khái quát về cảnh quan tuy nhiên em đang được cho tới tham lam quan liêu.

- Nêu điểm sáng nổi trội của cảnh quan.

- Nêu cảm tưởng của em về cảnh quan.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở thành tiếng: (4 điểm)

- GV mang đến học viên bắt thăm hỏi phát âm một quãng văn bạn dạng trong số phiếu phát âm. Đảm bảo phát âm trúng vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa vô nội dung bài bác phát âm, GV bịa thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc thì thầm và thực hiện bài bác tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

NGÔ QUYỀN ĐẠI PHÁ QUÂN NAM HÁN

     Ngô Quyền quê quán ở Đường Lâm (Ba Vì, Hà Nội Thủ Đô ngày nay), thực hiện nha tướng tá mang đến Dương Đình Nghệ, được Dương Đình Nghệ gả phụ nữ mang đến, lại mang đến quyền quản lý Ái Châu (Thanh Hoá ngày nay).

     Tháng Ba năm Đinh Dậu (937), Dương Đình Nghệ bị con cái nuôi là Kiều Công Tiễn giết mổ bị tiêu diệt.Tháng Chạp năm ấy, Ngô Quyền kéo quân kể từ Ái Châu rời khỏi căn vặn tội Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn kinh khủng, sai sứ lịch sự cầu cứu vãn quân Nam Hán (Trung Quốc). Vua Nam Hán mong muốn nhân việt nam đem loàn tuy nhiên lấy quân lấn chiếm, bèn sai con cái út ít là Hoằng Thao lấy thiệt nhiều con thuyền, theo gót sông Bạch Đằng tiến thủ vô việt nam.

      thạo tin cậy, Ngô Quyền với những tướng tá bàn lược mưu chước. Ôngliền sai lấy cọc đóng góp xuống nhì mặt mày bờ cửa ngõ sông. Khi nước triều lên, Ngô Quyền sai quân lấy thuyền nhẹ nhõm rời khỏi khiêu chiến rồi fake thua thiệt nhằm dụ địch xua theo gót. Quả nhiên Hoằng Thao trúng kế tiếp. Khi con thuyền lọt được vào vùng cắm cọc, đợi cho tới Khi nước triều rút, cọc nhô dần dần lên, Ngô Quyền bèn tung quân, bạt mạng bị tiêu diệt tuy nhiên tiến công. Quân Hoằng Thao bị rối loàn, nước triều lại xuống vội vàng, thuyền vướng cọc tuy nhiên lật úp, quân sĩ bị tiêu diệt cho tới quá nửa. Ngô Quyền quá thắng xua tiến công, bắt và giết mổ được Hoằng Thao. Vua Nam Hán được tin cậy, thương khóc mãi rồi thu nhặt tàn binh của Hoằng Thao còn còn lại và rút về.Ngô Quyền đang được làm tan cả trăm vạn quân của Hoằng Thao, dựng nước và xưng vương vãi, khiến cho giặc phương Bắc cần lo lắng, không đủ can đảm léo hánh cho tới việt nam.

Khoanh tròn xoe vô vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Ngô Quyền đem quan hệ ra làm sao với Dương Đình Nghệ? (0,5 điểm)

A. Con trai ruột.

B. Con trai nuôi.

C. Con rể.

Câu 2: Vì sao Ngô Quyền kéo quân chuồn căn vặn tội Kiều Công Tiễn? (0,5 điểm)

A. Vì Kiều Công Tiễn thực hiện loại gián điệp cùng nước Nam Hán.

B. Vì Kiều Công Tiễn giết mổ thân phụ nuôi của tôi.

C. Vì Kiều Công Tiễn giết mổ thân phụ ruột của tôi.

Câu 3: Ngô Quyền đang được suy nghĩ rời khỏi mưu chước gì nhằm tiêu xài khử đại quân Nam Hán? (0,5 điểm)

A. Ông đem con thuyền của nước bản thân chuồn tiến công quân Nam Hán.

B. Ông người sử dụng kế cắm cọc mộc đầu nhọn xuống điểm xung yếu ở sông Bạch Đằng, Khi thủy triều rút cọc tiếp tục đâm thủng thuyền giặc.

C. Ông sai lính tráng người sử dụng những thanh mộc đầu nhọn phi vô những con thuyền của quân Nam Hán vô đêm hôm.

Câu 4: Cuộc kungfu đang được ra mắt và thắng lợi như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Quân Nam Hán quá thắng lấy những con thuyền của tôi tiến thủ vô việt nam, quân tớ bị đàn áp nên đành rút quân.

B. Quân Nam Hán đoán được ý đồ vật của Ngô Quyền nên đành rút quân về nước.

C. Quân Nam Hán trúng kế tiếp của Ngô Quyền, thất bại thảm kinh khủng, quân tớ dành riêng thắng lợi vang lừng.

Câu 5: Qua mẩu chuyện bên trên, em thấy Ngô Quyền là kẻ như vậy nào? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Cuộc chiến này còn có ý nghĩa sâu sắc ra làm sao so với nước ta? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7:  Viết lại những thương hiệu riêng rẽ đem vô bài bác phát âm và phân bọn chúng trở thành 2 loại sau (0,5 điểm)

- Tên người:.........................................................................................

- Tên riêng rẽ địa lí:...................................................................................

Câu 8:Tìm 5 kể từ ngữ chỉ hoạt động và sinh hoạt vô bài bác phát âm bên trên.(0,5 điểm)

Câu 9:Đặt một câu đem dùng kể từ ngữ em một vừa hai phải tìm kiếm ra ở câu 8.(1 điểm)

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Quà của đồng nội

Khi trải qua những cánh đồng xanh lơ, các bạn đem ngửi thấy hương thơm thơm ngát non của bông lúa non ko ? Trong loại vỏ xanh lơ bại liệt, mang trong mình một giọt sữa Trắng thơm ngát, phảng phất mùi vị ngàn cây cỏ. Dưới tia nắng, giọt sữa từ từ tấp nập lại, bông lúa càng ngày càng cong xuống, nặng nề vì như thế hóa học quý trong sáng của trời.Đợi đến thời điểm một vừa hai phải nhất, người tớ gặt đem về. 

(Thạch Lam)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết một bức thư cộc cho 1 người các bạn quốc tế nhằm thích nghi và phân trần lòng thân thiện ái của em với các bạn.

Gợi ý:

- Về hình thức: Bức thư cần phải có vị trí, tháng ngày, năm, tiếng đầu thư, tiếng cuối thư, kí thương hiệu.

- Về nội dung:

+ Em tự động reviews về phần mình.

+ Lí bởi ghi chép thư.

+ Bày tỏ lòng thân thiện ái của em dành riêng cho mình.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở thành tiếng: (4 điểm)

- GV mang đến học viên bắt thăm hỏi phát âm một quãng văn bạn dạng trong số phiếu phát âm. Đảm bảo phát âm trúng vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa vô nội dung bài bác phát âm, GV bịa thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc thì thầm và thực hiện bài bác tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

SỰ TÍCH HOA CÚC TRẮNG

Ngày xưa mang trong mình một cô bé bỏng sinh sống nằm trong u vô một túp lều tranh giành dột nát nhừ tuy nhiên bại liệt là một trong bé bỏng gái vô nằm trong hiếu hạnh. Thật rủi ro u của cô ý bé bỏng lại bị căn bệnh rất rất nặng nề tuy nhiên vì như thế ngôi nhà nghèo nàn nên ko đem chi phí mua sắm dung dịch chữa trị, và cô bé bỏng vô nằm trong buồn buồn bực.

Một phen đang được ngồi khóc mặt mày lối chợt mang trong mình một ông lão trải qua thấy kỳ lạ bèn chớ lại căn vặn. Khi biết sự tình ông già cả trình bày với cô bé:

- Cháu hãy vô rừng và cho tới mặt mày gốc cây cổ thụ to tướng nhất vô rừng hái lấy một nhành hoa độc nhất bên trên bại liệt. Bông hoa ấy đem từng nào cánh thì u con cháu sinh sống được vày đấy ngày.

Cô bé bỏng ngay lập tức vô rừng và rất rất lâu sau mới nhất nhìn thấy nhành hoa Trắng bại liệt. Phải trở ngại lắm cô mới nhất trèo lên được nhằm lấy nhành hoa, tuy nhiên Khi kiểm điểm có duy nhất một cánh, hai cánh, ba cánh tư cánh. Chỉ đem tư cánh hoa là sao chứ? Chẳng nhẽ u cô chỉ sinh sống được vày đấy ngày thôi sao? 

Không đành lòng cô ngay lập tức sử dụng tay xé nhẹ nhõm dần dần từng cánh hoa rộng lớn trở thành những cánh hoa nhỏ và nhành hoa cũng theo gót này mà nhiều cánh dần dần lên nhiều mà đến mức không thể kiểm điểm được nữa. Từ bại liệt cõi tục gọi nhành hoa ấy là nhành hoa cúc Trắng nhằm nói tới lòng hiếu hạnh của cô ý bé bỏng bại liệt giành riêng cho u bản thân.

Khoanh tròn xoe vô vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Cô bé bỏng đem thực trạng sinh sống như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Cô bé bỏng sinh sống với u vô cảnh nghèo nàn nàn.

B. Cô bé bỏng sinh sống với phụ huynh vô sang chảnh, trang trọng.

C. Cô bé bỏng không cha mẹ, sinh sống ở ven lối.

Câu 2: Ông lão đang được trình bày gì với cô bé bỏng sau thời điểm biết sự tình? (0,5 điểm)

A. Ông lão bảo cô hái những nhành hoa bên trên gốc cây cổ thụ to tướng nhất vô rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô bé bỏng sinh sống.

B. Ông lão bảo cô chỉ hái một nhành hoa độc nhất bên trên gốc cây cổ thụ to tướng nhất vô rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô bé bỏng sinh sống.

C. Ông lão bảo cô chỉ việc hái nhành hoa độc nhất bên trên gốc cây cổ thụ vô rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô bé bỏng sinh sống.

Câu 3: Vì sao cô bé bỏng lại xé từng cánh hoa rộng lớn trở thành những cánh hoa nhỏ? (0,5 điểm)

A. Vì cô bé bỏng suy nghĩ nhành hoa nhiều cánh nhỏ tiếp tục đẹp lung linh hơn.

B. Vì cô bé bỏng suy nghĩ nhành hoa nhiều cánh nhỏ tiếp tục kéo dãn dài được sự sinh sống của u.

C. Vì cô bé bỏng suy nghĩ nhành hoa nhiều cánh nhỏ là nhành hoa đặc biệt quan trọng nhất nhằm dành riêng tặng u.

Câu 4: Theo em, nhành hoa cúc Trắng hình tượng mang đến điều gì trải qua câu truyện trên? (0,5 điểm)

A. Biểu tượng của sự tinh khiết, cao quý của một người phụ nữ.

B. Biểu tượng của sự việc sinh sống, là sự hiếu hạnh của những người con cái so với u.

C. Biểu tượng của tình thương vĩnh cửu.

Câu 5: Thông điệpđược gửi gắm là gì?(1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Trong cuộc sống thường ngày, em thể hiện nay sự hiếu hạnh so với người thân trong gia đình vô mái ấm gia đình vày những cơ hội nào? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7: Tìm 5 kể từ ngữ chỉ điểm sáng được dùng vô mẩu chuyện bên trên. (0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 8: Tìm kể từ ngữ đem trái khoáy nghĩa với những kể từ sau: buồn bã, khó khăn.(0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 9: Đặt một câu đem hình hình họa đối chiếu về hoả hồng.(1 điểm)

........................................................................................................

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Cây gạo

Mùa xuân, cây gạo gọi cho tới từng nào là chim ríu rít. Từ xa cách coi lại, cây gạo lừng lững như 1 tháp đèn to con. Hàng ngàn nhành hoa là hàng trăm ngàn ngọn lửa hồng tươi tắn. Hàng ngàn búp nõn lá, hàng trăm ngàn ánh nến vô xanh lơ. Tất cả đều lóng lánh, lung linh vô nắng nóng. Chào mồng, cà cưỡng, sáo đen giòn,...đàn đàn lũ lũ cất cánh chuồn cất cánh về, lượn lên lượn xuống.

 (Theo Vũ Tú Nam)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết đoạn văn cộc (8 – 10 câu) nêu tình thương, xúc cảm của em với hero em yêu thương mến vô một mẩu chuyện đang được học tập.

Gợi ý:

- Giới thiệu hero em yêu thương mến.

- Nêu lí bởi em yêu thương mến hero bại liệt.
Lưu trữ: Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 (sách cũ)

Xem tăng đề ganh đua những môn học tập lớp 3 tinh lọc, đem đáp án hoặc khác:

 • Đề ganh đua Toán lớp 3
 • Đề ganh đua Tiếng Anh 3
 • Đề ganh đua Tin học tập lớp 3

Xem test Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem test Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem test Đề Tiếng Việt 3 CD

Đã đem tiếng giải bài bác luyện lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 3 Cánh diều

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: the next stage in the development of television is

Loạt bài bác Đề ganh đua Tiếng Việt 3 đem đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 3 những môn học