điểm chuẩn đại học hàng hải 2022

Trường Đại học tập Hàng hải Việt Nam trân trọng thông tin Điểm trúng tuyển chọn ĐH hệ chủ yếu quy năm 2022:

Tra cứu giúp trúng tuyển chọn tại: http://dichvuseotop.edu.vn/

Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học hàng hải 2022

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

Số: 1134 /TB-ĐHHHVN

         TP Hải Phòng, ngày 15 tháng 9 năm 2022

     

THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển chọn ĐH hệ chủ yếu quy năm 2022

Hội đồng tuyển chọn sinh Trường Đại học tập Hàng hải nước Việt Nam thông tin điểm trúng tuyển chọn ĐH hệ chủ yếu quy năm 2022 so với những sỹ tử vẫn ĐK xét tuyển chọn nhập Trường theo dõi những phương thức: PT1(Xét tuyển chọn dựa vào điểm thi chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022), PT2 (Xét tuyển chọn kết hợp) và PT3 (Xét tuyển chọn dựa vào thành quả tiếp thu kiến thức và tập luyện trung học phổ thông (Xét học tập bạ)). Cụ thể như sau:

Chuyên ngành

Mã thường xuyên ngành

Tổ hợp ý Xét tuyển

Điểm trúng tuyển

PT1

PT2

PT3

NHÓM KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ (28 Chuyên ngành)

1. Điều khiển tàu biển

D101

A00, A01

C01, D01

21.75

21.00

24.75

2. Khai thác máy tàu biển

D102

19.00

16.00

23.50

3. Quản lý mặt hàng hải

D129

23.75

22.00

27.50

4. Điện tử viễn thông

D104

23.00

16.00

26.00

5. Điện tự động hóa giao thông vận tải vận tải

D103

20.00

16.00

24.00

6. Điện tự động hóa công nghiệp

D105

23.75

20.00

26.50

7. Tự động hóa khối hệ thống điện

D121

23.25

16.00

25.50

8. Máy tàu thủy

D106

18.00

16.00

22.00

9. Thiết nối tiếp tàu & dự án công trình ngoài khơi

D107

17.00

16.00

21.00

10. Đóng tàu & dự án công trình ngoài khơi

D108

17.00

16.00

20.00

11. Máy & tự động hóa hóa xếp dỡ

D109

19.50

16.00

23.25

12. Kỹ thuật cơ khí

D116

22.75

16.00

25.00

13. Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

D117

23.75

16.00

25.75

14. Kỹ thuật dù tô

D122

24.25

21.00

27.25

15. Kỹ thuật nhiệt độ lạnh

D123

22.25

16.00

24.50

16. Máy & tự động hóa công nghiệp

D128

22.50

18.00

24.00

17. Xây dựng dự án công trình thủy

D110

17.00

16.00

19.00

18. Kỹ thuật an toàn và tin cậy mặt hàng hải

D111

18.00

16.00

23.50

19. Xây dựng gia dụng & công nghiệp

D112

17.00

16.00

22.00

20. Công trình giao thông vận tải & hạ tầng hạ tầng

D113

17.00

16.00

22.00

21. Kiến trúc & nội thất

D127

17.00

16.00

19.50

22. Quản lý dự án công trình xây dựng

D130

20.50

20.00

25.00

23. Công nghệ thông tin

D114

25.25

24.50

27.75

24. Công nghệ phần mềm

D118

Xem thêm: tính diện tích tứ giác

24.25

23.50

27.00

25. Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính

D119

23.25

23.00

26.50

26. Quản lý chuyên môn công nghiệp

D131

22.00

20.00

25.00

27. Kỹ thuật môi trường

D115

A00, A01

D01, D07

21.00

16.00

24.00

28. Kỹ thuật technology hóa học

D126

17.00

16.00

22.00

NHÓM NGOẠI NGỮ (02 Chuyên ngành)

29. Tiếng Anh thương nghiệp (TA thông số 2)

D124

A01, D01

D10, D14

33.00

32.00

30. Ngôn ngữ Anh (TA thông số 2)

D125

33.25

32.25

NHÓM KINH TẾ & LUẬT (08 Chuyên ngành)

31. Kinh tế vận tải đường bộ biển

D401

A00, A01

C01, D01

25.25

25.00

32. Kinh tế vận tải đường bộ thủy

D410

24.25

22.00

33. Logistics & chuỗi cung ứng

D407

26.25

25.75

34. Kinh tế nước ngoài thương

D402

25.75

25.50

35. Quản trị kinh doanh

D403

24.75

24.50

36. Quản trị tài chủ yếu nối tiếp toán

D404

24.25

24.00

37. Quản trị tài chủ yếu ngân hàng

D411

24.00

23.00

38. Luật mặt hàng hải

D120

23.25

22.00

NHÓM CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (04 Chuyên ngành)

39. Kinh tế vận tải đường bộ biển khơi (CLC)

H401

A00, A01

C01, D01

23.50

23.00

40. Kinh tế nước ngoài thương (CLC)

H402

24.00

23.50

41. Điện tự động hóa công nghiệp (CLC)

H105

21.00

18.00

23.50

42. Công nghệ vấn đề (CLC)

H114

23.25

20.00

25.75

NHÓM CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (03 Chuyên ngành)

43. Quản lý marketing & Marketing

A403

A01, D01

D07, D15

23.50

23.00

44. Kinh tế Hàng hải

A408

22.75

21.50

45. Kinh doanh quốc tế & Logistics

A409

24.25

24.00

NHÓM CHƯƠNG TRÌNH LỚP CHỌN (02 Chuyên ngành)

46. Điều khiển tàu biển khơi (Chọn)

S101

A00, A01

C01, D01

20.00

16.00

21.00

47. Khai thác máy tàu biển khơi (Chọn)

S102

16.00

15.00

20.00

Ghi chú: Tổ hợp ý môn xét tuyển: A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh; C01: Toán, Văn, Lý; D01: Toán, Văn, Anh; D07: Toán, Hóa, Anh; D10: Toán, Địa, Anh; D14: Văn, Sử, Anh; D15: Văn, Địa, Anh. Thí sinh xét tuyển chọn thừa kế điểm ưu tiên chống và đối tượng người tiêu dùng theo dõi quy ấn định của Sở Giáo dục đào tạo & Đào tạo nên.

Thí sinh hoàn toàn có thể tra cứu giúp thành quả xét tuyển chọn nhập Trường Đại học tập Hàng hải nước Việt Nam bên trên địa điểm trang web http://dichvuseotop.edu.vn

Thí sinh trúng tuyển chọn cần thiết lưu ý:

1. Từ ngày 17/9/2022 cho tới 17h00 ngày 30/9/2022, xác nhận nhập học tập bên trên cổng vấn đề của Sở GDĐT bên trên địa chỉ: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn .

2. Từ ngày 20/9/2022 cho tới 24/9/2022, xác nhận nhập học tập và nộp những khoản thu nhập học tập trực tuyến bên trên Cổng vấn đề SV của Trường Đại học tập Hàng hải nước Việt Nam bên trên địa chỉ: https://student.vimaru.edu.vn/. Thí sinh dùng thông tin tài khoản singin và password được gửi nhập gmail vẫn ĐK bên trên khối hệ thống vấn đề tuyển chọn sinh của Sở GDĐT. Trường hợp ý sỹ tử ko thể tiến hành nhập học tập trực tuyến hoàn toàn có thể cho tới xác nhận nhập học tập thẳng bên trên Trường Đại học tập Hàng hải nước Việt Nam – số 484 Lạch Tray, Lê Chân, TP Hải Phòng nhập thời hạn từ ngày 22/9/2022 cho tới 24/9/2022. Sau Khi sỹ tử xác nhận nhập học tập sẽ tiến hành cấp cho Phiếu nhập học tập. Thí sinh lưu giữ Phiếu nhập học tập nhằm tóm những vấn đề và thực hiện những giấy tờ thủ tục nhập học tập tiếp theo sau.

3. Từ ngày 22/9/2022 cho tới 17h00 ngày 30/9/2022, singin thông tin tài khoản được cấp cho, hoàn mỹ khai báo vấn đề cá thể bên trên Cổng vấn đề SV, chuyên chở Lý lịch học viên, SV về in rời khỏi và van xác nhận của địa hạt. Tân SV hoàn toàn có thể tra cứu giúp lịch nhà đá sức mạnh, đo đồng phục và lịch sinh hoạt tuần công số lượng dân sinh viên, lịch ĐK những học tập phần tự động lựa chọn, thời khóa biểu học tập kỳ I … bên trên Cổng vấn đề SV.

4. Sau ngày 24/9/2022, sỹ tử xác nhận nhập học tập theo phía dẫn của Trường bên trên trang web. Đến 17h00 ngày 30/9/2022, nếu như sỹ tử ko xác nhận nhập học tập bên trên Cổng vấn đề của Sở GDĐT và xác nhận nhập học tập bên trên Trường Đại học tập Hàng hải nước Việt Nam thì coi như sỹ tử kể từ chối nhập học tập và Nhà ngôi trường tiếp tục bỏ thành quả trúng tuyển chọn.

5. Chi tiết về giấy tờ thủ tục xác nhận nhập học tập và tiếp đón sỹ tử cho tới thực hiện giấy tờ thủ tục nhập học tập coi bên trên địa chỉ: http://dichvuseotop.edu.vn. Nếu sở hữu vướng giắt cần phải trợ gom, thí sinh/tân SV liên hệ qua quýt số Hotline/Zalo: 0941.979.484.

Trường Đại học tập Hàng hải nước Việt Nam trân trọng thông tin./.

          Nơi nhận:

- Sở GDĐT (để b/c);

- ĐU, HĐT, BGH;

- Website trường;

- L­­ưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯ­­ỞNG

Xem thêm: ổ sinh thái là gì

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Đã ký)

PGS.TS. Phạm Xuân Dương