dòng điện trong chất điện phân

I. Bản hóa học dòng điện trong chất điện phân

1. Thuyết năng lượng điện li

Bạn đang xem: dòng điện trong chất điện phân

Trong hỗn hợp, những ăn ý hóa chất như axit, bazơ và muối bột bị phân li (một phần hoặc toàn bộ) trở thành những nguyên vẹn tử (hoặc group nguyên vẹn tử) tích năng lượng điện gọi là ion; ion rất có thể vận động tự tại vô hỗn hợp và trở nên phân tử vận chuyển năng lượng điện.

Video tế bào phỏng truyền dẫn năng lượng điện phân

2. Bản hóa học dòng điện trong chất điện phân

- Dòng năng lượng điện vô hóa học năng lượng điện phân là loại ion dương và ion âm vận động được đặt theo hướng theo gót hai phía ngược nhau.

+ Ion dương chạy về phía catôt nên gọi là cation

+ Ion âm chạy về phía anôt nên gọi là anion.

- Dòng năng lượng điện vô hóa học năng lượng điện phân không những vận chuyển năng lượng điện lượng mà còn phải vận chuyển cả vật hóa học (theo nghĩa hẹp) theo gót. Tới năng lượng điện cực kỳ chỉ mất êlectron rất có thể lên đường tiếp, còn lượng vật hóa học lưu lại ở năng lượng điện cực kỳ, tạo nên hiện tượng kỳ lạ năng lượng điện phân.

- Chất năng lượng điện phân ko dẫn năng lượng điện chất lượng bởi vì sắt kẽm kim loại.

II. Các hiện tượng kỳ lạ ra mắt ở năng lượng điện cực kỳ. Hiện tượng dương cực kỳ tan

Ta xét cụ thể những gì xẩy ra ở năng lượng điện cực kỳ của bình năng lượng điện phân hỗn hợp CuSO4 sở hữu năng lượng điện cực kỳ bằng đồng đúc bình năng lượng điện phân này nằm trong loại đơn giản và giản dị nhất, vì thế hóa học tan là muối bột của sắt kẽm kim loại dùng để làm năng lượng điện cực kỳ (trường ăn ý này là đồng)

Khi dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện, cation Cu2+ chạy về catôt, về nhận electron kể từ mối cung cấp năng lượng điện tiếp cận. Ta sở hữu ở những năng lượng điện cực:

+ Tại catốt: Cu2+ + 2e- → Cu

+ Tại anốt: Cu → Cu2+ + 2e-

Khi anion (SO4)2- chạy về anôt, nó kéo ion Cu2+ vô hỗn hợp. Như vậy, đồng ở anôt tiếp tục tan dần dần vô vào hỗn hợp. Đó là hiện tượng kỳ lạ dương cực kỳ tan.

Vậy:

- Các ion vận động về những năng lượng điện cực kỳ rất có thể tính năng với hóa học thực hiện năng lượng điện cực kỳ hoặc với dung môi tạo thành những phản xạ chất hóa học gọi là phản xạ phụ vô hiện tượng kỳ lạ năng lượng điện phân.

- Hiện tượng dương cực kỳ tan xẩy ra khi những anion tiếp cận anot kéo những ion sắt kẽm kim loại của năng lượng điện cực kỳ vô vào hỗn hợp.

III. Các ấn định luật Fa-Ra-Đây

Vì dòng điện trong chất điện phân vận chuyển năng lượng điện lượng cùng theo với vật hóa học (theo nghĩa hẹp) nên lượng hóa học tiếp cận năng lượng điện cực:

Xem thêm: toán lớp 4 trang 161 162

- Tỉ lệ thuận với năng lượng điện lượng chạy qua chuyện bình năng lượng điện phân

- Tỉ lệ thuận với khố lượng của ion (hay lượng mol nguyên vẹn tử A của nhân tố tạo thành ion ấy);

- Tỉ lệ nghịch tặc với năng lượng điện của ion (hay hoá trị n của nhân tố đưa đến ion ấy)

1. Định luật Fa-ra-đây loại nhất

Khối lượng vật hóa học được giải tỏa ở năng lượng điện cực kỳ của bình năng lượng điện phân tỉ lệ thành phần thuận với năng lượng điện lượng chạy qua chuyện bình đó

                      m = kq

k gọi là đương lượng năng lượng điện hoá của hóa học được giải tỏa ở năng lượng điện cực kỳ.

2. Định luật Fa-ra-đây loại hai

Đương lượng năng lượng điện hoá k của một nhân tố tỉ lệ thành phần với đương lượng gam \( \frac{A}{n}\) của nhân tố bại liệt. Hệ số tỉ lệ thành phần là \( \frac{1}{F}\), vô bại liệt F gọi là số Fa-ra-đây

                     k = \( \frac{1}{F}\).\( \frac{A}{n}\)

Thí nghiệm đã cho chúng ta biết, nếu như I tính bởi vì ampe, t tính bởi vì giây thì:

                      F = 96 494 C/mol

* Kết ăn ý nhị ấn định luật Fa-ra-đây, tớ được công thức Fa-ra-đây: 

                      m = \( \frac{1}{F}\).\( \frac{A}{n}\).It

m là lượng hóa học được giải tỏa ở năng lượng điện cực kỳ, tính bởi vì gam.

IV. Ứng dụng của hiện tượng kỳ lạ năng lượng điện phân

Một số phần mềm của hiện tượng kỳ lạ năng lượng điện phân:

- Điều chế hoá chất: pha trộn clo, hiđrô và xút vô công nghiệp hoá hóa học.

- Luyện kim: người tớ phụ thuộc vào hiện tượng kỳ lạ dương cực kỳ tan nhằm tinh luyện sắt kẽm kim loại. Các sắt kẽm kim loại như đồng, nhôm, magiê và nhiều hoá hóa học được điều thẳng bởi vì cách thức năng lượng điện phân

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 19

- Mạ điện: người tớ người sử dụng cách thức năng lượng điện phân nhằm phủ một tấm sắt kẽm kim loại ko han gỉ như crôm, niken, vàng, bạc... lên những dụng cụ bởi vì sắt kẽm kim loại không giống.

Sơ đồ vật suy nghĩ về dòng điện trong chất điện phân