động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở

Câu hỏi:

02/03/2020 95,670

D. Châu chấu

Bạn đang xem: động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D

Hệ tuần trả hở đem ở hầu như động vật hoang dã thân thích mượt (ốc sên, trai,...) và chân khớp (côn trùng, tôm,...)

Vậy châu chấu đem hệ tuần trả hở.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo lí thuyết, khung người đem loại ren aaBb tách phân thông thường đưa đến loại phú tử ab cướp tỉ lệ 

A. 25%.

B. 12,5%.

C. 50%.

D. 75%.

Câu 2:

Khi nói tới quy trình cacbon nhập sinh quyển, đem từng nào tuyên bố tại đây đúng? 

A. Một trong mỗi vẹn toàn nhân phát sinh cảm giác căn nhà kính là vì dùng rất nhiều nhiên liệu hóa

thạch.

B. Thực vật chỉ hít vào CO2 nhưng mà không tồn tại kỹ năng thải CO2 đi ra môi trường xung quanh.

C. Tất cả lượng cacbon của quần xã loại vật được trao thay đổi liên tiếp bám theo vòng tuần trả kín.

D. Thực vật ko nên là group loại vật có một không hai đem kỹ năng gửi hóa CO2 trở thành những ăn ý hóa học hữu cơ

A. 2. 

B. 1

C. 3.

D. 4

Câu 3:

Tác nhân đem tầm quan trọng cần thiết nhất trong công việc đẩy nước kể từ mạch mộc của rễ lên mạch mộc của thân thích là gì? 

A. gí suất rễ. 

B. Thoát khá nước ở lá. 

Xem thêm: bài 71 em ôn lại những gì đã học

C. Lực links Một trong những phân tử nước cùng nhau và với trở thành mạch gỗ 

D. Sự chênh chênh chếch mật độ những hóa học tan ở chóp rễ và ở lá. 

Câu 4:

16 tế bào sinh tinh nghịch đem loại ren AbaBDdEeFfGg tổ chức tách phân. Nếu 12  trong số cơ xẩy ra hoạn ren thì số loại phú tử tối nhiều rất có thể đưa đến là bao nhiêu? 

A. 64. 

B. 48.

C. 56.

D. 32.

Câu 5:

Ở động vật hoang dã bậc cao, hoạt động và sinh hoạt xài hoá này là cần thiết nhất? 

1. Quá trình xài hoá ở ruột.

2. Quá trình xài hoá ở bao tử.

3. Quá trình thay đổi thực phẩm ở vùng mồm.

4. Quá trình thải hóa học cặn buồn chán ra phía bên ngoài.

Phương án đích là

A. 2,4.

B. 1,2.

C. 1,2,3.

D. 1,2,3,4

Câu 6:

Khi nói tới bậc đủ chất nhập hệ sinh thái xanh, tuyên bố này tại đây đúng?

A. Trong một lưới thực phẩm, những loại đem nằm trong nấc đủ chất ăn ý trở thành một bậc đủ chất. 

B. Trong một chuỗi thực phẩm, một loại rất có thể nằm trong nhiều bậc đinh chăm sóc không giống nhau.

C. Sinh vật ở bậc đủ chất tối đa là đôi mắt xích khởi điểm của chuỗi thực phẩm.

Xem thêm: vai trò của thoát hơi nước

D. Bậc đủ chất cung cấp 1 bao gồm những loại động vật hoang dã ăn thực vật