dựa vào atlat địa lí việt nam trang 9 cho biết vùng khí hậu nào sau đây thuộc miền khí hậu phía nam

Câu hỏi:

05/06/2020 83,375

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 9, cho biết thêm tuyên bố nào là tại đây chính với chính sách nhiệt độ ở nước ta?

A. Nhiệt phỏng khoảng mon 1 miền Bắc cao hơn nữa miền Nam.

B. Biên phỏng nhiệt độ phỏng khoảng ở miền Nam cao hơn nữa miền Bắc.

C. Miền Bắc vô năm đem nhì đợt nhiệt độ phỏng cực lớn, miền Nam mang trong mình 1.

D. Về mùa hè, nhiệu phỏng toàn nước tương tự nhau (trừ vùng núi cao).

Câu 2:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 9, dông ngày đông sinh hoạt ở việt nam đa phần theo đòi hướng

A. Đông bắc.

B. Đông phái nam.

C. Tây bắc.

D. Tây phái nam.

Câu 3:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 9, gió rét hạ hoạt nhộn nhịp ở việt nam thông dụng theo đòi hướng

A. Đông phái nam.

B. Tây bắc.

C. Tây phái nam.

Xem thêm: bài tập câu bị đông trong tiếng anh

D. Đông bắc.

Câu 4:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 9, cho biết thêm tuyên bố nào là tại đây không chính về chính sách nhiệt độ và mưa của quần hòn đảo Hoàng Sa và quần hòn đảo Trường Sa?

A. Mưa lớn số 1 ở Hoàng Sa vô mon X, Trường Sa vô mon XI.

B. Trong năm, Trường Sa đem nhì cực lớn về nhiệt độ, Hoàng Sa mang trong mình 1.

C. Biên phỏng nhiệt độ phỏng khoảng năm ở Trường Sa to hơn Hoàng Sa.

D. Tổng lượng mưa năm ở Hoàng Sa nhỏ rộng lớn đối với Trường Sa.

Câu 5:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 9, cho biết thêm cần biểu nào là tại đây không chính với thời hạn mùa mưa ở nước ta?

A. Miền Bắc mưa nhiều vô mùa hè.   

B. Miền Nam mưa nhiều vô mùa hè.

C. Miền Trung mưa nhiều vô thu nhộn nhịp.

D. Tây Nguyên mưa nhiều nào là thu nhộn nhịp.

Câu 6:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 9, cho biết thêm tuyên bố nào là tại đây không chính về chính sách nhiệt độ phỏng và mưa của Đà Lạt và Nha Trang?

A. Nhiệt phỏng khoảng năm ở Đà Lạt cao hơn nữa Nha Trang.

B. Trong năm, Đà Lạt đem nhì cực lớn về nhiệt độ, Nha Trang mang trong mình 1.

C. Tổng lượng mưa năm của Đà Lạt to hơn Nha Trang.

Xem thêm: đặt câu theo mẫu ai là gì

D. Mưa lớn số 1 ở Đà Lạt vô mon IX, Nha Trang vô mon XI.