giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên c 6 h 12 oh 6 ở cây mía là

Câu hỏi:

02/08/2019 58,260

Bạn đang xem: giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên c 6 h 12 oh 6 ở cây mía là

A. Quang phân li nước       

B. Chu trình Canvin

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Pha tối là trộn thắt chặt và cố định CO2 sẽ tạo rời khỏi C6H12O6. Tuy nhiên, mía là thực vật C4 → Pha tối ra mắt 2 tiến độ bao gồm quy trình C4 (là tiến độ thắt chặt và cố định tạm thời CO2) ra mắt ở tế bào tế bào giậu và quy trình quá trình C3 (là tiến độ thắt chặt và cố định CO2 để dẫn đến C6H12O6) ra mắt ở tế bào bao bó mạch. Vậy tiến độ quang quẻ phù hợp thực sự tạo ra C6H12O6 ở cây mía là quy trình Canvin.

Giai đoạn quang quẻ phù hợp thực sự tạo ra C6H12O6 sao ở cây mía là Quang phân li nước (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhiệt phỏng tác động cho tới quang quẻ phù hợp đa số thông qua?

A. Sự khuếch giã của CO2 vào lá cây

B. Các phản xạ enzim nhập quang quẻ hợp

C. Sự hít vào khả năng chiếu sáng của diệp lục

D. Quá trình quang quẻ phân li nước

Câu 2:

Trong ống hấp thụ của động vật hoang dã nhai lại, trở nên xenlulozơ của tế bào thực vật?

A. Không được hấp thụ nên được đánh tan nhờ teo bóp mạnh mẽ của dạ dày

B. Được nước miếng thủy phân trở nên những bộ phận đơn giản

C. Được hấp thụ chất hóa học nhờ những enzim tiết rời khỏi kể từ ống xài hóa

D. Được hấp thụ nhờ vi loại vật nằm trong sinh nhập mạch tràng và dạ dày

Câu 3:

Nhận tấp tểnh này sau đấy là ko chính về tầm quan trọng của quy trình bay khá nước qua quýt lá?

A. Là động lực đầu bên trên gom hít nước và muối hạt khoáng

B. Giúp khí ko cởi, CO2 khuếch giã nhập vào nhập cuộc quang quẻ hợp

Xem thêm: bài văn miêu tả con vật

C. Giúp hạ nhiệt phỏng bên trên mặt phẳng lá

D. Là động lực chủ yếu của dòng sản phẩm mạch rây

Câu 4:

Ông hấp thụ của động vật hoang dã ăn thực vật dài thêm hơn nữa của động vật hoang dã ăn thịt vì như thế thực phẩm của chúng?

A. Khó hấp thụ rộng lớn, khó khăn hít vào, nghèo đói dinh cơ dưỡng

B. Đầy đầy đủ dưỡng chất hơn

C. Dễ hấp thụ hơn

D. Dễ hấp thụ

Câu 5:

Biện pháp chuyên môn nhằm tăng diện tích S lá là?

A. Tưới nhiều nước và bọn nhiều yếu tố vi lượng mang lại cây

B. Bón nhiều phân bón gom cỗ lá trị triển

C. Bón phân, tưới nước phù hợp, triển khai chuyên môn che chở phù phù hợp với loại và loại cây trồng

D. Sử dụng kỹ năng che chở phù hợp so với từng loại, loại cây trồng

Câu 6:

Tuần trả kín tiến bộ hóa rộng lớn tuần trả hở ở điểm này sau đây?

(1) Cấu tạo ra hệ tim mạch phức tạp và trả chỉnh

(2) Tốc phỏng huyết chảy thời gian nhanh hơn

(3) Điều hòa và phân phối huyết cho tới những cơ sở thời gian nhanh hơn

Phương án vấn đáp chính là?

A. 1 và 2       

B. 2 và 3

C. 1       

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 64

D. 1, 2 và 3