glucozơ có tính oxi hóa khi phản ứng với

Câu hỏi:

21/03/2020 68,457

Bạn đang xem: glucozơ có tính oxi hóa khi phản ứng với

C. H2 (Ni, t0)

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C

Glucozơ với tính lão hóa khi phản xạ với H2 (Ni, to)

A. Loại vì như thế [Ag(NH3)]OH thể hiện tại tính oxi hóa 

⇒ C6H12O6 thể hiện tại tính khử.

CH2OH[CHOH]4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O t° CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

B. Loại vì như thế C6H12O6 không thể hiện tại tính oxxi hóa hoặc khử.

2C6H12O6 + Cu(OH)2 →  (C6H11O6)2Cu + 2H2O

C. Thỏa mãn. H2 thể hiện tại tính khử (0 lên +1)

⇒ C6H12O6 thể hiện tại tính oxh.

CH2OH[CHOH]4CHO + H2 Ni,  t° CH2OH[CHOH]4CH2OH

D. Loại vì như thế Br2 thể hiện tại tính oxh (0 về -1)

⇒ C6H12O6 thể hiện tại tính khử

C6H12O6 + Br2  t° C6H12O6Br2

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Glucozơ và fructozơ đều

A. làm tổn thất thuốc nước brom.

B. có phản xạ tráng bạc.

C. thuộc loại đisaccarit.

D. có group chức –CH=O nhập phân tử.

Câu 2:

Glucozơ rất có thể ứng dụng được với toàn bộ những hóa học nào là sau dây?

A. H2 (Ni, to); Cu(OH)2 ; AgNO3/NH3; H2O (H+, to)

B. AgNO3/NH3; Cu(OH)2; H2 (Ni, to); (CH3CO)2O (H2SO4 đặc, to)

C. H2 (Ni, to); AgNO3/NH3; NaOH; Cu(OH)2

D. H2 (Ni, to); AgNO3/NH3; Na2CO3; Cu(OH)2

Xem thêm: bài văn về thiếu nhi

Câu 3:

Các chất: glucozơ (C6H12O6), fomanđehit (HCH=O), axetanđehit (CH3CHO), metyl fomat (H-COOCH3), phân tử đều phải sở hữu group -CHO tuy nhiên trong thực tiễn nhằm tráng gương người tao chỉ dùng

A. CH3CHO

B. HCOOCH3

C. C6H12O6

D. HCHO

Câu 4:

Trong những phán xét tiếp sau đây, phán xét nào là không đúng ?

A. Cho glucozơ và fructozơ nhập hỗn hợp AgNO3/NH3 (đun nóng) xẩy ra phản xạ tráng bạc.

B. Glucozơ và fructozơ rất có thể ứng dụng với hiđro sinh đi ra và một thành phầm.

C. Glucozơ và fructozơ rất có thể ứng dụng với Cu(OH)2 tạo nên và một loại phức đồng.

D. Glucozơ và fructozơ với công thức phân tử tương tự nhau.

Câu 5:

Trong những hóa học sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic. Số hóa học hòa tan được Cu(OH)2 ở sức nóng chừng thông thường là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây ko đích ?

A. Dung dịch glucozơ ứng dụng với Cu(OH)2 nhập môi trường thiên nhiên kiềm khi đun rét mang đến kết tủa Cu2O.

B. Dung dịch AgNO3/NH3 oxi hoá glucozơ trở nên amoni gluconat và đưa đến bạc sắt kẽm kim loại.

C. Dẫn khí hiđro nhập hỗn hợp glucozơ đun rét với Ni thực hiện xúc tác, sinh đi ra sobitol.

Xem thêm: tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ

D. Dung dịch glucozơ phản xạ với Cu(OH)2 trong môi trường thiên nhiên kiềm ở sức nóng chừng cao tạo nên phức đồng glucozơ [Cu(C6H11O6)2]