hai bảng trong một cơ sở dữ liệu quan hệ liên kết với nhau thông qua

hint-header

Cập nhật ngày: 10-09-2022

Bạn đang xem: hai bảng trong một cơ sở dữ liệu quan hệ liên kết với nhau thông qua


Chia sẻ bởi: Trần Thế Chung Sơn


Hai bảng vô một CSDL mối quan hệ link cùng nhau trải qua :

B

Thuộc tính của những ngôi trường được lựa chọn (không nhất thiết nên là khóa)

Chủ đề liên quan

Trong Access, khi tạo nên link trong những bảng, thì :

A

Cả nhì ngôi trường nên là khóa chính

B

Hai ngôi trường ko nhất thiết nên là khóa chính

C

Phải đem tối thiểu một ngôi trường là khóa chính

D

Một ngôi trường là khóa chủ yếu, một ngôi trường không

Các định nghĩa dùng để làm tế bào mô tả những nhân tố nào là sẽ tạo nên trở thành quy mô tài liệu quan tiền hệ?

C

Tất cả những thao tác bên trên tài liệu

D

Các thao tác, phép tắc toán bên trên dữ liệu

Khi update tài liệu vô bảng, tớ ko thể nhằm rỗng ngôi trường nào là sau đây?

A

Tất cả những ngôi trường của bảng

D

Khóa chủ yếu và ngôi trường đề xuất điền tài liệu.

Việc thay cho thế sản phẩm “AAAAAAFFFFF” bởi vì “6A5F” là cơ hội mã hóa nào là trong những cơ hội sau:

B

Mỗi kí tự động này thay cho bởi vì một ký tự động không giống

C

Cách ký tự động cơ một trong những địa điểm xác lập vô bảng vần âm

Giải pháp nào là tiếp sau đây ko nên là biện pháp hầu hết mang đến bảo mật thông tin hệ thống?

C

Phân quyền truy vấn và nhận dạng người tiêu dùng.

D

Mã hóa vấn đề và nén tài liệu.

Câu nào là trong những câu tiếp sau đây không nên là bảo mật thông tin vấn đề vô hệ CSDL?

A

Hạn chế tối nhiều những sơ sót của người tiêu dùng.

B

Khống chế số người tiêu dùng CSDL.

C

Không bật mý nội dung tài liệu gần giống công tác xử l.

D

Đảm bảo vấn đề vẫn tồn tại hoặc bị thay cho thay đổi ngoài ý mong muốn.

Phát biểu nào là về hệ quản lí trị CSDL mối quan hệ là đúng?

A

Phần mượt nhằm giải những việc quản lí lí đem chứa chấp những mối quan hệ trong những tài liệu.

B

Phần mượt dùng để làm kiến thiết những CSDL mối quan hệ.

C

Phần mượt dùng để làm tạo nên lập, update và khai quật CSDL mối quan hệ.

D

Phần mượt Microsoft Access

Thuật ngữ “quan hệ” sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

D

Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

Xem thêm: dịch vụ lưu trữ đám mây của microsoft là gì

Danh sách của từng chống đua bao gồm đem những ngôi trường : STT, Họ thương hiệu học viên, Số báo danh, chống đua. Ta lựa chọn khoá đó là :

Đặc điểm nào là sau đó là đặc thù của một mối quan hệ vô hệ CSDL quan tiền hệ?

A

Mỗi tính chất mang trong mình 1 thương hiệu phân biệt và trật tự những tính chất là quan tiền trọng

B

Quan hệ không tồn tại tính chất nhiều trị hoặc phức tạp

C

Các cỗ là phân biệt và trật tự những cỗ ko quan tiền trọng

D

Tên của những mối quan hệ rất có thể trùng nhau

Khai thác CSDL mối quan hệ rất có thể là:

B

Sắp xếp, truy vấn, coi tài liệu, kết xuất báo cáo

C

Đặt thương hiệu ngôi trường, lựa chọn loại tài liệu, toan đặc thù trường

D

Tạo bảng, chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu, tạo nên liên kết

Thao tác nào là tại đây không nằm trong loại tạo nên lập CSDL quan tiền hệ?

B

Ðặt thương hiệu bảng và lưu cấu hình bảng

Việc trước tiên sẽ tạo lập một CSDL mối quan hệ là :

A

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều biểu kiểu mẫu

B

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều bảng

C

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều kiểu mẫu căn vặn

D

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều báo cáo

Chỉnh sửa tài liệu là:

A

Thay thay đổi những độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

B

Xoá độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

Thao tác bên trên tài liệu rất có thể là:

Thuật ngữ “bộ” sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

B

Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

Mô hình thông dụng nhằm kiến thiết CSDL mối quan hệ là:

Giả sử một bảng đem 2 ngôi trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên lựa chọn ngôi trường SOBH thực hiện khoá chủ yếu rộng lớn vì thế :

A

Trường SOBH là ngôi trường ngắn ngủi hơn

B

Trường SOBH đứng trước ngôi trường HOTEN

C

Trường SOBH là loại số, trong lúc cơ ngôi trường HOTEN ko nên là loại số

D

Trường SOBH là độc nhất, trong lúc cơ ngôi trường HOTEN ko nên là duy nhất

Thao tác nào là tại đây không nên là thao tác update dữ liệu?

A

Sửa những tài liệu ko tương thích

B

Sao chép CSDL trở thành phiên bản sao dự trữ.

Xem thêm: enjoy + ving hay to v

Hai bảng vô một CSDL mối quan hệ link cùng nhau trải qua :

B

Thuộc tính của những ngôi trường được lựa chọn (không nhất thiết nên là khóa)