hai vòi nước cùng chảy vào một bể

Câu 366522: Hai vòi vĩnh nước nằm trong chảy vào trong 1 bể. Vòi loại nhất từng phút chảy được 25 lít nước. Vòi loại nhì từng phút chảy được 23 lít nước. Hỏi sau 1 giờ 12 phút cả nhì vòi vĩnh chảy nhập bể được từng nào lít nước ?  

A. \(3456\) lít nước.

Bạn đang xem: hai vòi nước cùng chảy vào một bể

B. \(4356\) lít nước.

C. \(5436\) lít nước.

D. \(5634\) lít nước.

Phương pháp giải:

Tìm số lít nước cả nhì vòi vĩnh từng phút chảy được nhập bể.

Đổi 1 giờ 12 phút = 72 phút.

Lấy 72 nhân với số lít nước cả nhì vòi vĩnh chảy nhập bể.

 • Đáp án : A

  (0) bình luận (0) điều giải

  Giải chi tiết:

  Đổi 1 giờ 12 phút = 72 phút

  Xem thêm: trong dao động điều hòa

  Mỗi phút cả nhì vòi vĩnh chảy được số lít nước nhập bể là :

  \(23 + 25 = 48\) (lít)

  Sau 1 giờ 12 phút cả nhì vòi vĩnh chảy nhập bể được số lít nước là :

  \(72 \times 48 = 3456\) (lít)

  Đáp số : \(3456\) lít nước.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết hùn con cái lớp 4 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

Xem thêm: quan điểm sống là gì

 • 024.7300.7989

 • 1800.6947 free

(Thời gian lận tương hỗ kể từ 7h cho tới 22h)
Email: [email protected]