hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với

Trắc nghiệm Bài 4: Dao động tắt dần dần. Dao động chống bức và hiện tượng lạ nằm trong hưởng trọn - Vật lí 11 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Bạn đang xem: hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với

 Phát biểu này sau đó là đúng?

 • A.

  Hiện tượng nằm trong hưởng trọn chỉ xẩy ra với xê dịch điều tiết.

 • B.

  Hiện tượng nằm trong hưởng trọn chỉ xẩy ra với xê dịch riêng biệt.

 • C.

  Hiện tượng nằm trong hưởng trọn chỉ xẩy ra với xê dịch tắt dần dần.

 • D.

  Hiện tượng nằm trong hưởng trọn chỉ xẩy ra với xê dịch chống bức.

Câu 2 :

 Phát biểu này tại đây về xê dịch chống bức là đúng?

 • A.

  Tần số của xê dịch chống bức là tần số riêng biệt của hệ.

 • B.

  Biên phỏng của xê dịch chống bức chỉ tùy theo tần số của nước ngoài lực tuần trả.

 • C.

  Tần số của xê dịch chống bức là tần số của nước ngoài lực tuần trả.

 • D.

  Biên phỏng của xê dịch chống bức là biên phỏng của nước ngoài lực tuần trả.

Câu 3 :

 Dao động chống bức là xê dịch của hệ

 • A.

  bên dưới tính năng của lực đàn hồi.

 • B.

  bên dưới tính năng của một nước ngoài lực đổi thay thiên tuần trả theo gót thời hạn.

 • C.

  vô ĐK không tồn tại lực yêu tinh sát.

 • D.

  bên dưới tính năng của lực quán tính chủ quan.

Câu 4 :

 Một vật đang được xê dịch cơ thì xẩy ra hiện tượng lạ nằm trong hưởng trọn, vật tiếp tục nối tiếp dao động

 • A.

  không hề Chịu đựng tính năng của nước ngoài lực.

 • B.

  với tần số to hơn tần số riêng biệt.

 • C.

  với tần số nhỏ rộng lớn tần số riêng biệt.

 • D.

  với tần số vày tần số riêng biệt.

Câu 5 :

 Trong xê dịch chống bức, với và một nước ngoài lực tính năng, hiện tượng lạ nằm trong hưởng trọn tiếp tục rõ ràng rộng lớn nếu

 • A.

  xê dịch tắt dần dần đem tần số riêng biệt càng rộng lớn.

 • B.

  yêu tinh sát tính năng lên vật xê dịch càng nhỏ.

 • C.

  xê dịch tắt dần dần đem biên phỏng càng rộng lớn.

 • D.

  xê dịch tắt dần dần nằm trong trộn với nước ngoài lực tuần trả.

Câu 6 :

 Phát biểu này tại đây là không đúng?

 • A.

  Tần số của xê dịch chống bức luôn luôn vày tần số của xê dịch riêng biệt.

 • B.

  Tần số của xê dịch chống bức vày tần số của lực chống bức.

 • C.

  Chu kì của xê dịch chống bức hoàn toàn có thể vày chu kì của xê dịch riêng biệt.

 • D.

  Chu kì của xê dịch chống bức vày chu kì của lực chống bức.

Câu 7 :

 Hai con cái nhấp lên xuống thừng có tính nhiều năm đều bằng nhau, vật nặng nề của bọn chúng đem độ dài rộng y hệt nhau, tuy nhiên đem trọng lượng không giống nhau. Thả mang đến nhị con cái nhấp lên xuống tự tại với li phỏng lúc đầu như nhau. Chọn Tóm lại đúng:

 • A.

  Con nhấp lên xuống nặng nề rộng lớn xê dịch tắt dần dần thời gian nhanh rộng lớn.

 • B.

  Con nhấp lên xuống nặng nề rộng lớn xê dịch tắt dần dần lừ đừ rộng lớn.

 • C.

  Hai con cái nhấp lên xuống xê dịch tắt dần dần như nhau.

 • D.

  Chưa đầy đủ dữ khiếu nại nhằm xác lập con cái nhấp lên xuống này xê dịch tắt dần dần thời gian nhanh rộng lớn.

Câu 8 :

 Khi nói đến một hệ xê dịch chống bức ở tiến trình ổn định quyết định, tuyên bố này bên dưới đó là sai?

 • A.

  Biên phỏng của hệ xê dịch chống bức tùy theo tần số của nước ngoài lực chống bức.

 • B.

  Tần số của hệ xê dịch chống bức luôn luôn trực tiếp vày tần số xê dịch riêng biệt của hệ.

 • C.

  Biên phỏng của hệ xê dịch chống bức dựa vào biên phỏng của nước ngoài lực chống bức.

 • D.

  Tần số của hệ xê dịch chống bức vày tần số nước ngoài lực chống bức.

Câu 9 :

 Chọn câu sai khi nói đến xê dịch chống bức

 • A.

  Dao động chống bức là xê dịch của vật Lúc bị tính năng của một nước ngoài lực đổi khác tuần trả.

 • B.

  Dao động chống bức là xê dịch điều tiết.

 • C.

  Biên phỏng của xê dịch chống bức tỉ trọng thuận với biên phỏng F0 của nước ngoài lực và tùy theo tần số góc của nước ngoài lực.

 • D.

  Tần số góc của xê dịch chống bức vày tần số của nước ngoài lực.

Câu 10 :

 Chọn câu vấn đáp sai?

 • A.

  Sự nằm trong hưởng trọn luôn luôn rất có hại vô khoa học tập, kỹ năng, cuộc sống.

 • B.

  Trong thực tiễn từng xê dịch là xê dịch tắt dần dần.

 • C.

  Khi đem nằm trong hưởng trọn, biên phỏng xê dịch đạt cực to.

 • D.

  Dao động tự tại đem tần số vày tần số riêng biệt.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

 Phát biểu này sau đó là đúng?

 • A.

  Hiện tượng nằm trong hưởng trọn chỉ xẩy ra với xê dịch điều tiết.

 • B.

  Hiện tượng nằm trong hưởng trọn chỉ xẩy ra với xê dịch riêng biệt.

 • C.

  Hiện tượng nằm trong hưởng trọn chỉ xẩy ra với xê dịch tắt dần dần.

 • D.

  Hiện tượng nằm trong hưởng trọn chỉ xẩy ra với xê dịch chống bức.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Hiện tượng nằm trong hưởng trọn chỉ xẩy ra với xê dịch chống bức

Lời giải chi tiết

Đáp án: D

Câu 2 :

 Phát biểu này tại đây về xê dịch chống bức là đúng?

 • A.

  Tần số của xê dịch chống bức là tần số riêng biệt của hệ.

 • B.

  Biên phỏng của xê dịch chống bức chỉ tùy theo tần số của nước ngoài lực tuần trả.

 • C.

  Tần số của xê dịch chống bức là tần số của nước ngoài lực tuần trả.

 • D.

  Biên phỏng của xê dịch chống bức là biên phỏng của nước ngoài lực tuần trả.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tần số của xê dịch chống bức là tần số của nước ngoài lực tuần hoàn

Lời giải chi tiết

Đáp án: C

Câu 3 :

 Dao động chống bức là xê dịch của hệ

Xem thêm: thế nào là kể chuyện

 • A.

  bên dưới tính năng của lực đàn hồi.

 • B.

  bên dưới tính năng của một nước ngoài lực đổi thay thiên tuần trả theo gót thời hạn.

 • C.

  vô ĐK không tồn tại lực yêu tinh sát.

 • D.

  bên dưới tính năng của lực quán tính chủ quan.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dao động chống bức là xê dịch của hệ bên dưới tính năng của một nước ngoài lực đổi thay thiên tuần trả theo gót thời hạn.

Lời giải chi tiết

Đáp án: B

Câu 4 :

 Một vật đang được xê dịch cơ thì xẩy ra hiện tượng lạ nằm trong hưởng trọn, vật tiếp tục nối tiếp dao động

 • A.

  không hề Chịu đựng tính năng của nước ngoài lực.

 • B.

  với tần số to hơn tần số riêng biệt.

 • C.

  với tần số nhỏ rộng lớn tần số riêng biệt.

 • D.

  với tần số vày tần số riêng biệt.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Một vật đang được xê dịch cơ thì xẩy ra hiện tượng lạ nằm trong hưởng trọn, vật tiếp tục nối tiếp xê dịch với tần số vày tần số riêng

Lời giải cụ thể :

Đáp án D

Câu 5 :

 Trong xê dịch chống bức, với và một nước ngoài lực tính năng, hiện tượng lạ nằm trong hưởng trọn tiếp tục rõ ràng rộng lớn nếu

 • A.

  xê dịch tắt dần dần đem tần số riêng biệt càng rộng lớn.

 • B.

  yêu tinh sát tính năng lên vật xê dịch càng nhỏ.

 • C.

  xê dịch tắt dần dần đem biên phỏng càng rộng lớn.

 • D.

  xê dịch tắt dần dần nằm trong trộn với nước ngoài lực tuần trả.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trong xê dịch chống bức, với và một nước ngoài lực tính năng, hiện tượng lạ nằm trong hưởng trọn tiếp tục rõ ràng rộng lớn nếu ma sát tính năng lên vật xê dịch càng nhỏ.

Lời giải chi tiết

Đáp án: B

Câu 6 :

 Phát biểu này tại đây là không đúng?

 • A.

  Tần số của xê dịch chống bức luôn luôn vày tần số của xê dịch riêng biệt.

 • B.

  Tần số của xê dịch chống bức vày tần số của lực chống bức.

 • C.

  Chu kì của xê dịch chống bức hoàn toàn có thể vày chu kì của xê dịch riêng biệt.

 • D.

  Chu kì của xê dịch chống bức vày chu kì của lực chống bức.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tần số của xê dịch chống bức vày tần số của lực chống bức

Lời giải chi tiết

Đáp án: A

Câu 7 :

 Hai con cái nhấp lên xuống thừng có tính nhiều năm đều bằng nhau, vật nặng nề của bọn chúng đem độ dài rộng y hệt nhau, tuy nhiên đem trọng lượng không giống nhau. Thả mang đến nhị con cái nhấp lên xuống tự tại với li phỏng lúc đầu như nhau. Chọn Tóm lại đúng:

 • A.

  Con nhấp lên xuống nặng nề rộng lớn xê dịch tắt dần dần thời gian nhanh rộng lớn.

 • B.

  Con nhấp lên xuống nặng nề rộng lớn xê dịch tắt dần dần lừ đừ rộng lớn.

 • C.

  Hai con cái nhấp lên xuống xê dịch tắt dần dần như nhau.

 • D.

  Chưa đầy đủ dữ khiếu nại nhằm xác lập con cái nhấp lên xuống này xê dịch tắt dần dần thời gian nhanh rộng lớn.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Hai con cái nhấp lên xuống thừng có tính nhiều năm đều bằng nhau, vật nặng nề của bọn chúng đem độ dài rộng y hệt nhau, tuy nhiên đem trọng lượng không giống nhau. Thả mang đến nhị con cái nhấp lên xuống tự tại với li phỏng lúc đầu như nhau. Con nhấp lên xuống nặng nề rộng lớn xê dịch tắt dần dần lừ đừ hơn

Lời giải chi tiết

Đáp án: B

Câu 8 :

 Khi nói đến một hệ xê dịch chống bức ở tiến trình ổn định quyết định, tuyên bố này bên dưới đó là sai?

 • A.

  Biên phỏng của hệ xê dịch chống bức tùy theo tần số của nước ngoài lực chống bức.

 • B.

  Tần số của hệ xê dịch chống bức luôn luôn trực tiếp vày tần số xê dịch riêng biệt của hệ.

 • C.

  Biên phỏng của hệ xê dịch chống bức dựa vào biên phỏng của nước ngoài lực chống bức.

 • D.

  Tần số của hệ xê dịch chống bức vày tần số nước ngoài lực chống bức.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tần số của hệ xê dịch chống bức vày tần số nước ngoài lực chống bức.

Lời giải chi tiết

Đáp án: B

Câu 9 :

 Chọn câu sai khi nói đến xê dịch chống bức

 • A.

  Dao động chống bức là xê dịch của vật Lúc bị tính năng của một nước ngoài lực đổi khác tuần trả.

 • B.

  Dao động chống bức là xê dịch điều tiết.

 • C.

  Biên phỏng của xê dịch chống bức tỉ trọng thuận với biên phỏng F0 của nước ngoài lực và tùy theo tần số góc của nước ngoài lực.

 • D.

  Tần số góc của xê dịch chống bức vày tần số của nước ngoài lực.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dao động chống bức là xê dịch của vật Lúc bị tính năng của một nước ngoài lực đổi khác tuần trả là sai

Lời giải chi tiết

Đáp án: A

Câu 10 :

 Chọn câu vấn đáp sai?

 • A.

  Sự nằm trong hưởng trọn luôn luôn rất có hại vô khoa học tập, kỹ năng, cuộc sống.

 • B.

  Trong thực tiễn từng xê dịch là xê dịch tắt dần dần.

 • C.

  Khi đem nằm trong hưởng trọn, biên phỏng xê dịch đạt cực to.

 • D.

  Dao động tự tại đem tần số vày tần số riêng biệt.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem thêm: mẹ ta không có yếm đào

Sự nằm trong hưởng trọn luôn luôn rất có hại vô khoa học tập, kỹ năng, cuộc sống là sai

Lời giải chi tiết

Đáp án: A