học phí đại học kinh tế đà nẵng

Trường Đại học tập Kinh tế - Đại học tập TP Đà Nẵng vừa vặn công tía đề án tuyển chọn sinh 2023 Từ đó bao hàm nút khoản học phí dự loài kiến của công tác CN chủ yếu quy giao động kể từ 18 triệu đồng/năm - 34 triệu đồng/năm, những ngành giảng dạy dỗ vày giờ đồng hồ Anh như: Kinh doanh quốc tế, Marketing số với nút khoản học phí tối đa là 34 triệu đồng/năm. Tham khảo nút khoản học phí từng ngành bên dưới đây:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Học phí Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D90 21.000.000 Đại trà
2 7340115 Marketing A00, A01, D01, D90 21.000.000 Đại trà
3 7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D90 34.000.000 Đại trà
4 7340121 Kinh doanh thương mại A00, A01, D01, D09 21.000.000 Đại trà
5 7340122 Thương mại năng lượng điện tử A00, A01, D01, D90 21.000.000 Đại trà
6 7340201 Tài chủ yếu - Ngân hàng A00, A01, D01, D90 21.000.000 Đại trà
7 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D90 21.000.000 Đại trà
8 7340302 Kiểm toán A00, A01, D01, D90 21.000.000 Đại trà
9 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, D01, D90 18.000.000 Đại trà
10 7340405 Hệ thống vấn đề quản ngại lý A00, A01, D01, D90 21.000.000 Đại trà
11 7310101 Kinh tế A00, A01, D01, D90 18.000.000 Đại trà
12 7380101 Luật A00, A01, D01, D96 18.000.000 Đại trà
13 7380107 Luật kinh tế A00, A01, D01, D96 18.000.000 Đại trà
14 7310205 Quản lý ngôi nhà nước A00, A01, D01, D96 18.000.000 Đại trà
15 7310107 Thống kê kinh tế A00, A01, D01, D90 18.000.000 Đại trà
16 7810103 Quản trị công ty du ngoạn và lữ hành A00, A01, D01, D90 18.000.000 Đại trà
17 7810201 Quản trị khách hàng sạn A00, A01, D01, D90 21.000.000 Đại trà
18 7340205 Công nghệ tài chính A00, A01, D01, D90 18.000.000 Đại trà
19 7480109 Khoa học tập dữ liệu A00, A01, D01, D90 21.000.000 Đại trà

1

Bạn đang xem: học phí đại học kinh tế đà nẵng

A00, A01, D01, D90

21.000.000
Đại trà

2

A00, A01, D01, D90

21.000.000
Đại trà

3

A00, A01, D01, D90

34.000.000
Đại trà

4

A00, A01, D01, D09

21.000.000
Đại trà

5

A00, A01, D01, D90

21.000.000
Đại trà

6

A00, A01, D01, D90

21.000.000
Đại trà

7

A00, A01, D01, D90

21.000.000
Đại trà

8

A00, A01, D01, D90

21.000.000
Đại trà

9

A00, A01, D01, D90

18.000.000
Đại trà

10

A00, A01, D01, D90

Xem thêm: biện pháp tu từ ẩn dụ

21.000.000
Đại trà

11

A00, A01, D01, D90

18.000.000
Đại trà

12

A00, A01, D01, D96

18.000.000
Đại trà

13

A00, A01, D01, D96

18.000.000
Đại trà

14

A00, A01, D01, D96

18.000.000
Đại trà

15

A00, A01, D01, D90

18.000.000
Đại trà

16

A00, A01, D01, D90

18.000.000
Đại trà

17

A00, A01, D01, D90

21.000.000
Đại trà

18

A00, A01, D01, D90

18.000.000
Đại trà

19

Xem thêm: văn tả cảnh sinh hoạt

A00, A01, D01, D90

21.000.000
Đại trà

Ngoài nút khoản học phí cho tới công tác CN chủ yếu quy, Trường Đại học tập Kinh tế - Đại học tập TP Đà Nẵng còn thông tin nút khoản học phí của Chương trình CN chủ yếu quy links quốc tế và suốt thời gian tăng khoản học phí của những năm cho tới. Theo bại, khoản học phí cử Chương trình CN chủ yếu quy links quốc tế cho tới thời hạn học tập bên trên nước Việt Nam là 50.000.000 VNĐ/năm, so với thời hạn học tập ở quốc tế tiếp tục theo đòi quy lăm le của ngôi trường đối tác chiến lược.
Mức thu khoản học phí trong thời gian học tập tiếp sau hoàn toàn có thể thay cho thay đổi tuy nhiên nút tăng không thực sự 10% nút khoản học phí của năm vừa qua ngay tắp lự kề. Sinh viên thừa kế những quyết sách ưu đãi, miễn hạn chế, tương hỗ tiếp thu kiến thức.
Đồng thời, ngôi trường còn tồn tại nhiều quyết sách khuyến nghị tiếp thu kiến thức cho tới SV theo đòi học tập như: Học bổng toàn phần, Học bổng phân phối toàn phần và Học bổng khuyến nghị tiếp thu kiến thức.