hỗn hợp x gồm triglixerit y và axit béo z

Câu hỏi:

01/07/2023 3,956

C. 26,70 gam.

Bạn đang xem: hỗn hợp x gồm triglixerit y và axit béo z

Đáp án chủ yếu xác

nY = nC3H5(OH)3 = 0,03

nO = 6nY + 2nZ = 2nCO2 + nH2O – 2nO2

→ nZ = 0,04

Y và Z có tính ko no ứng là k và g

→ nCO2 – nH2O = 0,14 = 0,03(k – 1) + 0,04(g – 1)

→ 3k + 4g = 21

Với k ≥ 3 và g ≥ 1 → k = g = 3 là nghiệm độc nhất.

nC = 0,03(3CZ + 3) + 0,04CZ = 2,43 → CZ = 18

→ Y là (C17H35COO)3C3H5 (0,03 mol)

→ mY = 26,70 gam

Chọn C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một loại xăng E là láo ăn ý bao gồm isooctan (2,2,4-trimetylpentan) và heptan sở hữu tỉ khối tương đối đối với He vì như thế 28,22. Khi dùng cho tới một vài mô tơ, cần thiết trộn tương đối xăng E với không gian (chứa 21% O2 theo đòi thể tích) theo đòi tỉ trọng thể tích ứng 1 : V nhằm nhóm cháy vừa phải đầy đủ và trọn vẹn xăng. Giá trị của V sớm nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?

A. 56. 

B. 12.

C. 25.  

D. 48.

Câu 2:

Trong bình kín không tồn tại không gian chứa chấp 18,4 gam láo ăn ý rắn A bao gồm FeCO3, Fe(NO3)2, FeS và Fe, vô ê oxi cướp 15,65% về lượng. Nung bình ở nhiệt độ chừng cao cho tới phản xạ trọn vẹn nhận được láo ăn ý rắn B và 0,08 mol láo ăn ý khí X bao gồm 3 khí sở hữu tỉ khối tương đối đối với He là a. Hòa tan không còn hóa học rắn B vô 91 gam hỗn hợp H2SO4 84%. Kết đôn đốc phản xạ nhận được hỗn hợp Y và 0,4 mol khí SO2. Cho 740ml hỗn hợp NaOH 1M vô hỗn hợp Y nhận được 23,54 gam kết tủa độc nhất. Giá trị của a là

A. 10,5. 

B. 12.

C. 12,5.

D. 16.

Câu 3:

Este X mạch hở, sở hữu tỉ khối đối với H2 vì như thế 44. Thủy phân trọn vẹn 22 gam X vì như thế hỗn hợp NaOH (dư), nhận được đôi mươi,5 gam muối hạt. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là

A. C2H5COOC2H5.

B. C2H5COOCH3.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 5

C. CH3COOC2H5. 

D. HCOOC3H7.

Câu 4:

Este X mạch hở, sở hữu công thức phân tử C4H6O2. Thủy phân X vô môi trường thiên nhiên axit, nhận được hóa học cơ học Y và ancol metylic. Phát biểu nào là tại đây ko đúng?

A. Tên của X là metyl acrylat.

B. Trong phân tử Y sở hữu nhì links pi (π).

C. Công thức phân tử của Y là C3H4O2.

D. Y ứng dụng với Br2 theo đòi tỉ trọng mol ứng 1 : 2.

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Este benzyl axetat sở hữu hương thơm thơm ngát của hoa lài.

(b) Triolein, tripanmitin đều phải có năng lực làm mất đi color hỗn hợp brom.

(c) Mạch của xenlulozơ sở hữu dạng sợi, ko xoắn, ko nhánh.

(d) Muối mononatri glutamat được dùng thực hiện mì chính (mì chính).

(e) Polietilen là hóa học mềm mượt, được sử dụng thực hiện màng mỏng mảnh, vật tư cơ hội năng lượng điện, bình chứa chấp.

Số tuyên bố thực sự :

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 6:

Hỗn ăn ý E bao gồm phụ thân este no, mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức) đều được tạo ra trở thành kể từ axit cacboxylic và ancol. Đốt cháy trọn vẹn m gam E, nhận được số mol CO2 to hơn số mol H2O là 0,425 mol. Mặt không giống, m gam E phản xạ vừa phải đầy đủ với hỗn hợp NaOH, nhận được láo ăn ý T bao gồm nhì muối hạt và 28,6 gam láo ăn ý Q bao gồm một ancol đơn chức và một ancol nhì chức. Đốt cháy trọn vẹn T cần thiết vừa phải đầy đủ 0,25 mol O2, nhận được CO2, 0,35 mol Na2CO3 và 0,15 mol H2O. Phần trăm lượng của X vô m gam E sớm nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?

A. 8,8%. 

B. 7,7%.  

C. 8,0%.

Xem thêm: tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng

D. 7,0%.