hướng gió thường được biểu hiện bằng phương pháp

Câu 1. Các trung tâm công nghiệp thông thường được biểu lộ bởi vì phương pháp

A. chấm điểm.

Bạn đang xem: hướng gió thường được biểu hiện bằng phương pháp

B. đường hoạt động.

C. bản trang bị - biểu trang bị.

D. kí hiệu.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: D

- Phương pháp kí hiệu dùng làm thể hiện tại địa điểm của những đối tượng người tiêu dùng địa lí phân bổ theo đòi điểm rõ ràng. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, ngôi nhà ga, điểm người ở,…

- Các trung tâm công nghiệp thông thường được biểu lộ bởi vì cách thức kí hiệu (cụ thể là dạng kí hiệu hình trạng học).

Câu 2. Phương pháp bạn dạng trang bị - biểu trang bị thể hiện tại độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng lạ địa lí

A. được phân bổ ở cácvùng không giống nhau.

B. trên một đơn vị chức năng cương vực hành chủ yếu.

C. được bố trí trật tự theo đòi thời hạn.

D. trong một khoảng chừng thời hạn chắc chắn.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: B

- Phương pháp bạn dạng trang bị - biểu trang bị thể hiện tại độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng lạ địa lí theo đòi từng cương vực (đối tượng địa lí) bằng phương pháp bịa đặt những biểu trang bị nhập không khí phân bổ của đối tượng người tiêu dùng địa lí bại bên trên bạn dạng trang bị.

- Ví dụ: độ quý hiếm xuất nhập vào của những vương quốc, số dân của một tỉnh, sản lượng lúa của những tỉnh nhập một vương quốc, diện tích S và sản lượng cây cối, tổ chức cơ cấu dùng khu đất theo đòi cương vực,…

Câu 3. Đối tượng nào là tại đây được biểu lộ bởi vì cách thức kí hiệu?

A. Hải cảng.

B. Dòng biển lớn.

C. Luồng di dân.

D. Hướng gió máy.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: A

- Phương pháp kí hiệu dùng làm thể hiện tại địa điểm của những đối tượng người tiêu dùng địa lí phân bổ theo đòi điểm rõ ràng. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, ngôi nhà ga, điểm người ở, hải cảng,…

- Phương pháp lối hoạt động được dùng nhằm biểu lộ sự dịch chuyển của những quy trình, đối tượng người tiêu dùng địa lí đương nhiên và tài chính - xã hội. Ví dụ: phía gió máy, phía dòng sản phẩm biển lớn, di dân, động vật hoang dã thiên cư,…

Câu 4. Phương pháp nào là tại đây thông thường được dùng nhằm biểu lộ diện tích S và sản lượng lúa của những tỉnh việt nam nhập nằm trong 1 thời gian?

A. Bản trang bị - biểu trang bị.

B. Chấm điểm.

C. Kí hiệu.

D. Kí hiệu theo đòi lối.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: A

- Phương pháp bạn dạng trang bị - biểu trang bị thể hiện tại độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng lạ địa lí theo đòi từng cương vực (đối tượng địa lí) bằng phương pháp bịa đặt những biểu trang bị nhập không khí phân bổ của đối tượng người tiêu dùng địa lí bại bên trên bạn dạng trang bị.

- Ví dụ: độ quý hiếm xuất nhập vào của những vương quốc, số dân của một tỉnh, sản lượng lúa của những tỉnh nhập một vương quốc, diện tích S và sản lượng cây cối, tổ chức cơ cấu dùng khu đất theo đòi cương vực,…

-> Phương pháp bạn dạng trang bị - biểu trang bị thông thường được dùng nhằm biểu lộ diện tích S và sản lượng lúa của những tỉnh việt nam nhập và một thời hạn.

Câu 5. Dạng kí hiệu nào là sau đây không thuộc cách thức kí hiệu?

A. Tượng hình.

B. Hình học tập.

C. Điểm.

D. Chữ.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: C

Các kí hiệu được bịa đặt nhập đích thị địa điểm phân bổ của đối tượng người tiêu dùng bên trên bạn dạng trang bị. Có phụ thân dạng kí hiệu bạn dạng trang bị đa số (dạng chữ, dạng tượng hình và hình trạng học).

Câu 6. Phát biểu nào là sau đây không đúng với ý nghĩa sâu sắc của cách thức kí hiệu?

A. Thể hiện tại được vận tốc di chyển đối tượng người tiêu dùng.

B. Biểu hiện tại động lực cải tiến và phát triển đối tượng người tiêu dùng.

C. Xác ấn định được địa điểm của đối tượng người tiêu dùng.

D. Thể hiện tại được quy tế bào của đối tượng người tiêu dùng.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: A

Đặc điểm và ý nghĩa sâu sắc của cách thức kí hiệu:

- Xác xác định trí của những đối tượng người tiêu dùng địa lí phân bổ theo đòi điểm rõ ràng. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, ngôi nhà ga, điểm người ở,…

- Biểu hiện tại con số, quy tế bào và quality của đối tượng người tiêu dùng địa lí. Có phụ thân dạng kí hiệu bạn dạng trang bị đa số.

Câu 7. Sự phân bổ những hạ tầng chăn nuôi thông thường được biểu lộ bởi vì phương pháp

A. kí hiệu.

B. chấm điểm.

C. bản trang bị - biểu trang bị.

D. đường hoạt động.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: B

Phương pháp chấm điểm dùng làm thể hiện tại những hiện tượng lạ, đối tượng người tiêu dùng địa lí phân bổ phân giã nhỏ lẻ nhập không khí. Mỗi chấm điểm ứng với một số trong những lượng hoặc độ quý hiếm của đối tượng người tiêu dùng chắc chắn. Ví dụ: phân bổ người ở, phân bổ những điểm chăn nuôi,…

Câu 8. Các tuyến giao thông vận tải đường thủy thông thường được biểu lộ bởi vì phương pháp

A. đường hoạt động.

B. chấm điểm.

C. kí hiệu.

D. bản trang bị - biểu trang bị.

Xem thêm: trường đại học lao đông xã hội

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: A

Phương pháp lối hoạt động được dùng nhằm biểu lộ sự dịch chuyển của những quy trình, đối tượng người tiêu dùng địa lí đương nhiên và tài chính - xã hội. Ví dụ: phía gió máy, phía dòng sản phẩm biển lớn, di dân, động vật hoang dã thiên cư, những tuyến giao thông vận tải đường thủy,…

Câu 9. Phương pháp kí hiệu dùng làm thể hiện tại những đối tượng

A. tập trung thành với chủ vùng to lớn.

B. phân phụ thân phân giã, lẻ tẻ, rời rộc rạc.

C. di trả theo đòi những phía bất kì.

D. phân phụ thân theo đòi những điểm rõ ràng.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: D

Phương pháp kí hiệu dùng làm thể hiện tại địa điểm của những đối tượng người tiêu dùng địa lí phân bổ theo đòi điểm rõ ràng. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, ngôi nhà ga, điểm người ở,…

Câu 10. Giá trị xuất khẩu và nhập vào của những tỉnh VN nhập và một thời hạn, thông thường được thể hiện tại bởi vì phương pháp

A. kí hiệu theo đòi lối.

B. đường hoạt động.

C. bản trang bị - biểu trang bị.

D. chấm điểm.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: C

- Phương pháp bạn dạng trang bị - biểu trang bị thể hiện tại độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng lạ địa lí theo đòi từng cương vực (đối tượng địa lí) bằng phương pháp bịa đặt những biểu trang bị nhập không khí phân bổ của đối tượng người tiêu dùng địa lí bại bên trên bạn dạng trang bị.

- Ví dụ: độ quý hiếm xuất nhập vào của những vương quốc, số dân của một tỉnh, sản lượng lúa của những tỉnh nhập một vương quốc, diện tích S và sản lượng cây cối, tổ chức cơ cấu dùng khu đất theo đòi cương vực,…

-> Giá trị xuất khẩu và nhập vào của những tỉnh VN nhập và một thời hạn, thông thường được thể hiện tại bởi vì cách thức bạn dạng trang bị - biểu trang bị.

Câu 11. Diện tích cây cối thông thường được biểu lộ bởi vì phương pháp

A. bản trang bị - biểu trang bị.

B. kí hiệu.

C. đường hoạt động.

D. chấm điểm.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: D

Phương pháp chấm điểm dùng làm thể hiện tại những hiện tượng lạ, đối tượng người tiêu dùng địa lí phân bổ phân giã nhỏ lẻ nhập không khí. Mỗi chấm điểm ứng với một số trong những lượng hoặc độ quý hiếm của đối tượng người tiêu dùng chắc chắn. Ví dụ: phân bổ người ở, phân bổ những điểm chăn nuôi, diện tích S cây cối,…

Câu 12. Để thể hiện tại vùng trồng dung dịch lá của việt nam, rất có thể dùng phương pháp

A. kí hiệu.

B. bản trang bị - biểu trang bị.

C. đường đẳng trị.

D. khoanh vùng.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: D

- Phương pháp Khu Vực thể hiện tại những đối tượng người tiêu dùng phân bổ theo đòi vùng tuy nhiên không được đều từng bên trên cương vực tuy nhiên chỉ mất ở từng vùng chắc chắn.

- Ví dụ: sự phân bổ những loại rừng, những group khu đất, những vùng thường xuyên canh cây cối, đồng cỏ, vùng phân bổ những dân tộc bản địa không giống nhau,…

-> Để thể hiện tại vùng trồng dung dịch lá của việt nam, rất có thể dùng cách thức Khu Vực.

Câu 13. Để thể hiện tại phía dịch chuyển của bão bên trên Biển Đông nhập việt nam, thông thường sử dụng phương pháp

A. khoanh vùng.

B. đường hoạt động.

C. chấm điểm.

D. kí hiệu theo đòi lối.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: B

- Phương pháp lối hoạt động được dùng nhằm biểu lộ sự dịch chuyển của những quy trình, đối tượng người tiêu dùng địa lí đương nhiên và tài chính - xã hội. Ví dụ: phía gió máy, phía dòng sản phẩm biển lớn, di dân, động vật hoang dã thiên cư,…

-> Để thể hiện tại phía dịch chuyển của bão bên trên Biển Đông nhập việt nam, thông thường sử dụng cách thức lối hoạt động.

Câu 14. Phương pháp Khu Vực (vùng phân bố) mang lại biết

A. cơ cấu của đối tượng người tiêu dùng riêng biệt lẻ.

B. số lượng của đối tượng người tiêu dùng riêng biệt lẻ.

C. diện tích phân bổ của đối tượng người tiêu dùng riêng biệt lẻ.

D. tính thông dụng của đối tượng người tiêu dùng riêng biệt lẻ.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: C

- Phương pháp Khu Vực thể hiện tại những đối tượng người tiêu dùng phân bổ theo đòi vùng tuy nhiên không được đều từng bên trên cương vực tuy nhiên chỉ mất ở từng vùng chắc chắn. Mỗi vùng phân bổ được xác lập bởi vì nền color, đường nét chải hoặc kí hiệu đặc thù mang lại đối tượng người tiêu dùng biểu lộ.

- Ví dụ: sự phân bổ những loại rừng, những group khu đất, những vùng thường xuyên canh cây cối, đồng cỏ, vùng phân bổ những dân tộc bản địa không giống nhau,…

-> Để phân biệt vùng phân bổ của một dân tộc bản địa nào là bại đan xen với những dân tộc bản địa không giống, thông thường sử dụng cách thức Khu Vực.

Câu 15. Để thể hiện tại địa điểm tâm bão phía trên Biển Đông, thông thường sử dụng phương pháp

A. bản trang bị - biểu trang bị.

B. chấm điểm.

C. đường hoạt động.

D. kí hiệu.

Hiển thị đáp án

Xem thêm: trong tam giác vuông đường trung tuyến

Đáp án đích thị là: D

- Phương pháp kí hiệu dùng làm thể hiện tại địa điểm của những đối tượng người tiêu dùng địa lí phân bổ theo đòi điểm rõ ràng. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, ngôi nhà ga, điểm người ở,…

-> Để thể hiện tại địa điểm tâm bão phía trên Biển Đông, thông thường sử dụng cách thức kí hiệu.