kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra

Câu hỏi:

14/01/2022 16,509

A. Bảng, biểu hình mẫu, hình mẫu căn vặn hoặc báo cáo 

Bạn đang xem: kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra

B. Bảng, biểu hình mẫu không giống, hình mẫu căn vặn không giống hoặc những trang khác 

C. Bảng, biểu hình mẫu, hình mẫu căn vặn không giống hoặc báo cáo 

Đáp án chủ yếu xác

D. Bảng, biểu hình mẫu, hình mẫu căn vặn khác

Kết ngược triển khai hình mẫu căn vặn hoàn toàn có thể nhập cuộc nhập việc dẫn đến bảng, biểu hình mẫu, hình mẫu căn vặn không giống hoặc report.

Đáp án: C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này sai trong những tuyên bố sau thời điểm nói tới hình mẫu hỏi?

A. Biểu thức số học tập được dùng nhằm tế bào miêu tả những ngôi trường tính toán

B. Biểu thức logic được dùng Khi thiết lập cỗ thanh lọc cho tới bảng, thiết lập ĐK thanh lọc muốn tạo hình mẫu hỏi 

C. Hằng văn phiên bản được ghi chép nhập cặp vệt nháy đơn 

D. Hàm gộp group là những hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT

Câu 2:

Trong lưới QBE của hành lang cửa số hình mẫu căn vặn (mẫu căn vặn ở chính sách thiết kế) thì mặt hàng Criteria tăng thêm ý nghĩa gì?

A. Mô miêu tả ĐK nhằm lựa chọn những phiên bản ghi đi vào hình mẫu hỏi 

B. Xác tấp tểnh những ngôi trường xuất hiện nay nhập hình mẫu hỏi 

C. Xác tấp tểnh những ngôi trường cần thiết chuẩn bị xếp 

D. Khai báo thương hiệu những ngôi trường được chọn

Câu 3:

Các chính sách thao tác làm việc với hình mẫu căn vặn là:

A. Mẫu hỏi 

Xem thêm: tơ capron được điều chế từ monome nào sau đây

B. Mẫu căn vặn và thiết kế 

C. Trang tài liệu và thiết kế

D. Trang tài liệu và hình mẫu hỏi

Câu 4:

Nếu những Việc phức tạp, tương quan cho tới nhiều bảng, tớ sử dụng: 

A. Mẫu hỏi 

B. Bảng 

C. Báo cáo 

D. Biểu mẫu

Câu 5:

Bảng DIEM đem những ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY. Để tìm hiểu những học viên đem điểm một tiết bên trên 7 và điểm đua học tập kỳ bên trên 5, nhập loại Criteria của ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức ĐK này sau đấy là đúng:

A. MOT_TIET > 7 AND HOC_KY >5 

B. [MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5

C. [MOT_TIET] > 7 OR [HOC_KY]>5 

D. [MOT_TIET] > "7" AND [HOC_KY]>"5"

Câu 6:

Để hiển thị một vài phiên bản ghi này cơ nhập hạ tầng tài liệu, đo đếm tài liệu, tớ dùng: 

A. Mẫu hỏi 

B. Câu hỏi 

C. Liệt kê 

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 132

D. Trả lời