khi chọn kiểu dữ liệu cho trường thành tiền bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ phải chọn loại nào

Câu hỏi:

14/01/2022 8,272

Bạn đang xem: khi chọn kiểu dữ liệu cho trường thành tiền bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ phải chọn loại nào

B. Currency 

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Khi lựa chọn loại tài liệu mang đến ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc tất nhiên đơn vị chức năng chi phí tệ) thì tao lựa chọn tài liệu loại chi phí tệ (Currency).

Đáp án: B

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong Access Khi tao nhập tài liệu mang đến ngôi trường “Ghi chú” nhập CSDL (dữ liệu loại văn bản) nhưng mà nhiều hơn nữa 255 kí tự động thì tao rất cần được khái niệm ngôi trường bại liệt theo phong cách nào? 

A. Text 

B. Currency 

C. Longint 

D. Memo

Câu 2:

Trong Access, Khi nhập tài liệu mang đến bảng, độ quý hiếm của field GIOI_TINH là True. Khi bại liệt field GIOI_TINH được xác lập loại tài liệu gì?

A. Yes/No 

B. Boolean 

C. True/False

D. Date/Time

Câu 3:

Chọn loại tài liệu này mang đến truờng điểm “Tóan”, “Lý”,... 

A. AutoNumber 

B. Yes/No 

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 132

C. Number 

D. Currency

Câu 4:

Thành phần hạ tầng của Access là: 

A. Table 

B. Field 

C. Record 

D. Field name

Câu 5:

Trong những tuyên bố sau, tuyên bố này sai?

A. Trường (field): thực chất là cột của bảng, thể hiện nay tính chất của công ty cần thiết cai quản lý 

B. Bản ghi (record): thực chất là sản phẩm của bảng, bao gồm tài liệu về những tính chất của công ty được cai quản lý

C. Kiểu tài liệu (Data Type): là loại của tài liệu lưu nhập một trường

D. Một ngôi trường hoàn toàn có thể có rất nhiều loại dữ liệu

Câu 6:

Trong Access, ham muốn nhập tài liệu nhập cho 1 bảng, tao thực hiện:

A. Nhập thẳng nhập chính sách trang dữ liệu 

B. Nháy lưu ban trái khoáy loài chuột lên thương hiệu bảng cần thiết nhập dữ liệu 

C. Dùng biểu mẫu 

Xem thêm: sách chuyên đề hóa 10 chân trời sáng tạo

D. A hoặc B hoặc C