kim loại al không phản ứng với dung dịch

hint-header

Cập nhật ngày: 16-10-2022

Bạn đang xem: kim loại al không phản ứng với dung dịch


Chia sẻ bởi: Nguyễn Phương


Kim loại Al không phản xạ được với dung dịch

Chủ đề liên quan

Cho sản phẩm những kim loại: Mg, Cr, Na, Fe. Kim loại cứng nhất vô sản phẩm là

Điều chế sắt kẽm kim loại K bởi vì phương pháp

A

Cho CO phản xạ với K2O ở nhiệt độ phỏng cao.

B

Điện phân hỗn hợp KCl đem màng ngăn.

C

Điện phân KCl rét chảy.

D

Điện phân hỗn hợp KCl không tồn tại màng ngăn.

Kim loại Fe phản xạ được với hỗn hợp nào là tại đây tạo ra trở nên muối hạt sắt(III)?

A

Dung dịch HNO3 (loãng, dư).

B

Dung dịch H2SO4 (loãng).

Thực hiện nay những thử nghiệm sau:
- Nhiệt phân trọn vẹn NaNO3 nhận được x mol khí X.
- Đốt cháy trọn vẹn NH3 vô oxi dư đem Pt thực hiện xúc tác, dẫn đến nó mol khí Y.
Trộn x mol X và nó mol Y, tiếp sau đó mang đến vô nước dư, nhận được hỗn hợp chỉ có một hóa học tan có một không hai (không thấy khí bay ra). Biểu thức contact của x và nó là

Hòa tan trọn vẹn 17,94 gam lếu láo ăn ý X bao gồm Al, Al2O3 và Al(NO3)3 vô hỗn hợp chứa chấp a mol H2SO4 loãng. Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được 0,06 mol khí N2O có một không hai và hỗn hợp chỉ có một muối hạt của sắt kẽm kim loại. Giá trị của a là

Hỗn ăn ý X bao gồm Al2(SO4)3 và K2SO4; vô cơ số nguyên vẹn tử oxi lắc tổng số nguyên vẹn tử đem vô lếu láo ăn ý. Hoà tan a gam lếu láo ăn ý X vô nước rồi mang đến thuộc tính với hỗn hợp BaCl2 dư, nhận được b gam kết tủa. Tỉ lệ a : b có mức giá trị gần đúng với độ quý hiếm nào là sau đây?

Chất nào là tại đây đem cấu tạo mạch polime phân nhánh?

A

Poli(metyl metacrylat).

Glucozơ và và saccarozơ đều phản xạ với

B

Dung dịch AgNO3/NH3, đun rét.

D

Dung dịch H2SO4 loãng, đun rét.

Benzenamin đem công thức phân tử là

Ancol và amin nào là tại đây đem nằm trong bậc?

Xem thêm: toán lớp 4 trang 16

A

Propan-2-ol và propyl-2-amin.

B

Propan-1-ol và đimetylamin.

C

Propan-2-ol và đimetylamin.

D

Propan-1-ol và trimetylamin.

Nhận lăm le nào là sau đấy là sai?

A

Tại ĐK thông thường, anilin và axit axetic đều là hóa học lỏng.

B

Glucozơ và saccarozơ đều là hóa học rắn ko color, dễ dàng tan nội địa.

C

Tại ĐK thông thường, tristearin và phenol đều là hóa học rắn.

D

Dung dịch axit acrylic và hỗn hợp axit glutamic đều thực hiện hồng hỗn hợp phenolphtalein.

Đun rét lếu láo ăn ý bao gồm axit cacboxylic X đơn chức và ancol Y đơn chức xuất hiện H2SO4 quánh thực hiện xúc tác, nhận được este Z mạch hở. tường rằng vô Z, số nguyên vẹn tử cacbon cấp 1,5 phen số nguyên vẹn tử oxi. Số cặp hóa học phù phù hợp với X, Y là

Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol hóa học cơ học X, thành phầm cháy chỉ bao gồm CO2 và H2O được dẫn qua quýt hỗn hợp Ba(OH)2 dư, nhận được 9,85 gam kết tủa. Số hóa học thỏa mãn nhu cầu của X là

Cho những hóa học sau: vinylaxetilen, metyl acrylat, glixerol, polibutađien, stiren, toluen. Số hóa học làm mất đi color hỗn hợp brom là

Cho chuỗi phản xạ sau:
C2H2 X Y Z T.
Nhận lăm le nào là sau đấy là sai?

A

Tại ĐK thông thường, X là hóa học khí, tan chất lượng tốt nội địa.

B

T là hiđrocacbon giản dị và đơn giản nhất.

D

Đốt cháy trọn vẹn 1 mol Z, nhận được 2 mol CO2 và 2 mol H2O.

Este E mạch hở đem công thức phân tử C5H8O2. Đun rét E với hỗn hợp NaOH dư, nhận được nhị thành phầm cơ học X và Y, hiểu được X làm mất đi thuốc nước Br2; Y ko mang đến được phản xạ tráng gương. Có những tình huống sau về X và Y là:
(a) X là muối hạt và Y là ancol no. (b) X là ancol anlylic và Y là natri axetat.
(c) X là muối hạt và Y là xeton. (d) X là axetanđehit và Y là muối hạt của axit no.
Số tình huống thỏa mãn nhu cầu là

Cho 31,14 gam lếu láo ăn ý bao gồm axit glutamic và -amino axit X (có dạng H2N-CnH2n-COOH) thuộc tính một vừa hai phải đầy đủ hỗn hợp chứa chấp 0,3 mol HCl, nhận được hỗn hợp Y. Cho 640 ml hỗn hợp NaOH 1,25M vô Y, cô cạn hỗn hợp sau khoản thời gian kết đôn đốc phản xạ, nhận được 61,13 gam rắn khan. X là

Xem thêm: vai trò của thoát hơi nước

Hỗn ăn ý X chứa chấp etan, etilen và axetilen. Đun rét 0,135 mol lếu láo ăn ý X nên dùng tối nhiều 0,135 mol H2 (xúc tác Ni, t0). Mặt không giống thắp cháy 5,04 gam X bởi vì lượng oxi một vừa hai phải đầy đủ, thành phầm cháy dẫn qua quýt 240 ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M, nhận được hỗn hợp đem lượng thay cho thay đổi ra sao đối với hỗn hợp lúc đầu.

Tiến hành năng lượng điện phân hỗn hợp chứa chấp m gam CuSO4 và 0,12 mol NaCl bởi vì năng lượng điện rất rất trơ, màng ngăn xốp cho tới khi lượng hỗn hợp rời 15,3 gam thì giới hạn năng lượng điện phân. Cho a gam bột Al vô hỗn hợp sau năng lượng điện phân, kết đôn đốc phản xạ thấy khí H2 bay ra; đôi khi nhận được (a + 2,52) gam rắn ko tan. Giá trị m là

Hòa tan trọn vẹn lếu láo ăn ý X bao gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Fe(NO3)2 vô hỗn hợp chứa chấp 0,5 mol H2SO4 (loãng), nhận được hỗn hợp Y. Dung dịch Y hòa tan tối nhiều m gam bột Cu. Các phản xạ xẩy ra trọn vẹn, khí NO là thành phầm khử có một không hai của N+5 vô cả quy trình. Giá trị m là