liên xô đã có thái độ như thế nào với các nước phát xít

Câu hỏi:

21/08/2019 115,357

A. Coi ngôi nhà nghĩa trị xít là quân thù nguy khốn và ngay lập tức ngay thức thì tuyên chiến với trị xít Đức

Bạn đang xem: liên xô đã có thái độ như thế nào với các nước phát xít

B. Coi ngôi nhà nghĩa trị xít là đối tác chiến lược vô trận đánh chống những nước đế quốc Anh, Pháp, Mĩ

C. Lo kiêng dè ngôi nhà nghĩa trị xít là quân thù nguy khốn nên nhân nhượng những nước trị xít

D. Chủ trương link với những nước Anh, Pháp nhằm chống trị xít và nguy cơ tiềm ẩn chiến tranh

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…91...SGK Lịch sử 11 cơ bản

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại Hội nghị Muyních (Đức), Anh và Pháp vẫn với hành động như vậy nào?

A. Kêu gọi chống ngôi nhà nghĩa trị xít, nhất quyết đảm bảo vùng Xuyđét của Tiệp Khắc

B. Tiếp tục nhân nhượng Đức, trao mang đến đức vùng Xuyđét của Tiệp Khắc

C. Cắt một trong những phần cương vực của nhì nước mang đến Đức nhằm Đức tiến công Liên Xô

D. Quyết quyết định link với Liên Xô ngăn chặn Đức và Italia

Câu 2:

Đạo luật trung lập (8-1935) của nhà nước Mĩ vẫn thể hiện tại chủ yếu sách 

A. không can thiệp vô tình hình những nước trị xít

B. không can thiệp vô những sự khiếu nại ở châu Âu

C. không can thiệp vô những sự khiếu nại xẩy ra bên phía ngoài châu Mĩ

D. không can thiệp vô trận đánh thân ái ngôi nhà nghĩa nằm trong sản và ngôi nhà nghĩa trị xít

Câu 3:

Thái chừng nhượng cỗ trị xít của cơ quan chỉ đạo của chính phủ những nước Anh, Pháp, Mĩ là do

A. sợ những nước trị xít tấn công nước bản thân và mong muốn liên minh với phe trị xít

Xem thêm: if parents bring up a child

B. lo kiêng dè trước việc vững mạnh của Liên Xô và mong muốn tấn công Liên Xô

C. lo kiêng dè sự bành trướng của ngôi nhà nghĩa trị xít và mong muốn đẩy cuộc chiến tranh về phía Liên Xô

D. cần thời hạn nhằm sẵn sàng hành động chống cả ngôi nhà nghĩa nằm trong sản và ngôi nhà nghĩa trị xít

Câu 4:

Sự khiếu nại nước Đức kí văn bạn dạng đầu mặt hàng ko ĐK ngày 9-5-1945 ý nghĩa gì?

A. Đánh vệt Liên Xô vẫn giành thắng lợi trả toàn

B. Đánh vệt chiến giành kết thúc trọn vẹn ở châu Âu

C. Đánh vệt chiến giành kết thúc trọn vẹn bên trên thế giới

D. Đánh vệt chủ nghĩa trị xít bị xài khử trả toàn

Câu 5:

Nội dung nào là không phản ánh trúng kết quả của Chiến giành toàn cầu loại hai?

A. Khởi đầu của cuộc chiến tranh nguyên vẹn tử

B. Thế giới có tương đối nhiều thay cho thay đổi căn bản

C. Khoảng 60 triệu con người bị tiêu diệt, 90 triệu con người bị tàn phế

D. Nhiều TP. Hồ Chí Minh, sóc mạc bị đập phá hủy

Câu 6:

Tháng 6 – 1941, trị xít Đức đưa ra quyết định tiến công Liên Xô vì

A. Hiệp ước Xô – Đức ko xâm lăng cho nhau không còn hiệu lực

B. các nước Anh, Pháp và đa số châu Âu vẫn đầu hàng

C. quân Đức vẫn cai trị phần rộng lớn châu Âu, với đầy đủ ĐK tiến công Liên Xô

Xem thêm: trong tam giác vuông đường trung tuyến

D. thực hiện tại khẳng định với Anh, Pháp về sự việc xài khử ngôi nhà nghĩa nằm trong sản