lĩnh vực nào sau đây của nền văn minh ấn độ thời kì cổ trung đại có ảnh hưởng lớn đến việt nam

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Câu 1

Bạn đang xem: lĩnh vực nào sau đây của nền văn minh ấn độ thời kì cổ trung đại có ảnh hưởng lớn đến việt nam

Trả tiếng thắc mắc câu 1 trang 15 SBT Lịch sử 10

Câu 1. Về hạ tầng tạo hình của văn minh Ai Cập, Hê-rô-đốt từng viết

A, “Sông Nin là bầu sữa u của văn minh Ai Cập”.

B, “Ai Cập là tặng vật của sông Nin”,

C, “Không đem sông Nin thì không tồn tại Ai Cập”.

D, “Văn minh Ai Cập là rubi tặng của sông Nin”.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Về hạ tầng tạo hình của văn minh Ai Cập, Hê-rô-đốt từng ghi chép 'Ai Cập là tặng vật của sông Nin".

Chọn B

Quảng cáo

Câu 2

Trả tiếng thắc mắc câu 1 trang 15 SBT Lịch sử 10

Câu 2. Các dòng sông rộng lớn là hạ tầng tạo hình những nền văn minh phương Đông thời gian cổ - trung đại vì

A, Đã tạo ra những đồng bởi vì to lớn, bồi phủ phù tụt xuống phì nhiêu màu mỡ.

B, Khí hậu bên trên những điểm này tiện nghi đổ canh tác nông nghiệp.

C, Nền tài chính tay chân nghiệp, thương nghiệp vào vai trò chủ yếu.

D, Có những hải cảng, nước sâu sắc và kín bão táp.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Các dòng sông rộng lớn là hạ tầng tạo hình những nền văn minh phương Đông thời gian cổ - trung đại vì thế vẫn tạo ra những đồng vằng to lớn, bồi phủ phù tụt xuống phì nhiêu màu mỡ.

Chọn A

Câu 3

Trả tiếng thắc mắc câu 1 trang 15 SBT Lịch sử 10

Câu 3. Xã hội phân phân thành những đẳng cấp và sang trọng là hạ tầng tạo hình của nền văn minh đè Độ thời gian cổ - trung đại vì

A, Sự phân loại đẳng cấp và sang trọng tạo ra ĐK thiết lập chính sách dân căn nhà.

B, Các đẳng cấp và sang trọng bên trên vững mạnh tài chính, chủ yếu trị bên trên hạ tầng tách bóc lột những đẳng cấp và sang trọng bên dưới.

C, Các đẳng cấp và sang trọng bên dưới không tồn tại ĐK nhập cuộc vô máy bộ đất nước.

D, Tạo ĐK đẳng cấp và sang trọng bên trên đem cuộc sống đời thường sang chảnh.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Xã hội phân phân thành những đăng cung cấp là hạ tầng tạo hình của nền văn minh đè Độ thời gian cổ - trung đại vì thế những đẳng cấp và sang trọng bên trên vững mạnh tài chính, chủ yếu trị bên trên đem sở tách bóc lột những đẳng cấp và sang trọng bên dưới.

Chọn B

Câu 4

Trả tiếng thắc mắc câu 4 trang 16 SBT Lịch sử 10

Câu 4. Xã hội Trung Hoa thời trung đại bao gồm những giai cung cấp cơ phiên bản này sau đây?

A, Chủ nô và quân lính.

B, Quý tộc và dân cày.

C, Địa căn nhà phong loài kiến và dân cày.

D, Quý tộc phong loài kiến và quân lính.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Xã hội Trung Hoa thời trung đại bao gồm những giai cung cấp cơ bản: Địa căn nhà phong loài kiến và dân cày.

Chọn C

Câu 5

Trả tiếng thắc mắc câu 5 trang 16 SBT Lịch sử 10

Câu 5. Sự khác lạ vô hạ tầng tạo hình của nền văn minh đè Độ thời gian cổ - trung đại đối với văn minh Trung Hoa thời gian cổ - trung đại là

A, Mô hình đất nước theo gót chính sách quân căn nhà chuyên nghiệp chế.

B, Xã hội phân phân thành những đẳng cấp và sang trọng hà khắc.

C, Được tạo hình mặt mày lưu vực những loại sông rộng lớn.

D, Kinh tế nông nghiệp vào vai trò chủ yếu.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Sự khác lạ vô hạ tầng tạo hình của nền văn minh đè Độ thời gian cổ - trung đại đối với văn minh Trung Hoa thời gian cổ - trung đại là xã hội phân phân thành những đẳng cấp và sang trọng hà khắc.

Chọn B

Câu 6

Trả tiếng thắc mắc câu 6 trang 16 SBT Lịch sử 10

Câu 6. Chế chừng quân căn nhà chuyên nghiệp chế TW luyện quyền là hạ tầng tạo hình và cải cách và phát triển của nền văn minh Trung Hoa thời gian cổ - trung đại vì

A, Phù phù hợp với ĐK ngẫu nhiên.

B, Tạo ĐK thiết lập chính sách phân loại đẳng cấp và sang trọng.

C, Nhà vua đem quyền lực tối cao vô thượng, tạo ra hạ tầng cho tới tạo nên những trở thành tựu văn minh.

D, Tạo ĐK cho tới giai cung cấp dân cày phát triển nông nghiệp.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Chế chừng quân căn nhà chuyên nghiệp chế TW luyện quyền là hạ tầng tạo hình và cải cách và phát triển của nền văn minh Trung Hoa thời gian cổ - trung đại vì thế căn nhà vua đem quyền lực tối cao vô thượng, tạo ra hạ tầng cho tới tạo nên những trở thành tựu văn minh.

Chọn C

Câu 7

Trả tiếng thắc mắc câu 7 trang 16 SBT Lịch sử 10

Câu 7. Một trong mỗi chân thành và ý nghĩa của chữ ghi chép Ai Cập thời gian thượng cổ là

A, Phản ánh chuyên môn suy nghĩ cao của người dân Ai Cập.

B, Thương hiệu của chữ tượng hình về sau.

C, Thương hiệu nhằm người dân Ai Cập đảm bảo chất lượng về hình học tập.

D, Biểu hiện nay cao của tính chuyên nghiệp chế.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Một trong mỗi chân thành và ý nghĩa của chữ ghi chép Ai Cập thời gian thượng cổ là phản ánh chuyên môn suy nghĩ cao của người dân Ai Cập.

Chọn A

Câu 8

Trả tiếng thắc mắc câu 8 trang 16 SBT Lịch sử 10

Câu 8. Thành tựu về nghành này tại đây của văn minh Ai Cập thời gian thượng cổ và đã được phần mềm hiệu suất cao trong những công việc kiến tạo kim tự động tháp?

A,Tôn giáo, tín ngưỡng.

B, Toán học tập.

C, Kĩ thuật ướp xác.

D, Chữ ghi chép.

Phương pháp giải:

Xem thêm: sin x + cos x

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Thành tựu về nghành Toán học tập của văn minh Ai Cập thời gian thượng cổ và đã được phần mềm hiệu suất cao trong những công việc kiến tạo kim tự động tháp.

Chọn B

Câu 9

Trả tiếng thắc mắc câu 9 trang 16 SBT Lịch sử 10

Câu 9. Nội dung này tại đây phản ánh đích chân thành và ý nghĩa của Nho giáo?

A, Là một góp phần rộng lớn của quần chúng Trung Hoa so với văn minh phương Tây.

B, Là hạ tầng lí luận và tư tưởng của chính sách quân căn nhà ở Trung Hoa.

C, Thể hiện nay chuyên môn suy nghĩ cao, lưu lưu giữ vấn đề rộng lớn.

D, Thương hiệu cho việc cải cách và phát triển của khoa học tập kỹ năng tiến bộ.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Nho giáo là hạ tầng lí luận và tư tưởng của chính sách quân căn nhà ở Trung Hoa.

Chọn B

Câu 10

Trả tiếng thắc mắc câu 10 trang 16 SBT Lịch sử 10

Câu 10. Phát minh về kỹ năng này tại đây của những người Trung Hoa đem tác động rộng lớn đến việc cải cách và phát triển của ngành mặt hàng hải?

A, La bàn.

B, Thuốc súng.

C, Kĩ thuật in.

D, Làm giấy tờ.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Phát minh về kỹ năng của những người Trung Hoa đem tác động rộng lớn đến việc cải cách và phát triển của ngành mặt hàng hải là La bàn.

Chọn A

Câu 11

Trả tiếng thắc mắc câu 11 trang 18 SBT Lịch sử 10

Câu 11. Lĩnh vực này tại đây của nền văn minh đè Độ thời gian cổ - trung đại đem tác động rộng lớn cho tới Việt Nam?

A, Y học tập.

B, Văn học tập.

C, Kiến trúc, chạm trổ.

D, Sử học tập.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Lĩnh vực của nền văn minh đè Độ thời gian cổ - trung đại đem tác động rộng lớn cho tới nước Việt Nam là Kiến trúc, chạm trổ.

Chọn C

Câu 12

Trả tiếng thắc mắc câu 12 trang 18 SBT Lịch sử 10

Câu 12. Một trong mỗi chân thành và ý nghĩa của những công trình xây dựng phong cách thiết kế và chạm trổ của nền văn minh đè Độ thời gian cổ - trung đại là

A, Thể hiện nay tác động của tôn giáo cho tới thẩm mỹ và nghệ thuật.

B, Có tác động rộng lớn cho tới văn minh thời Phục hưng.

C, Phản ánh Hin-đu giáo là tư tưởng chủ yếu thống của đè Độ.

D, Phản ánh tư tưởng duy nhất của Phật giáo.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Các công trình xây dựng phong cách thiết kế và chạm trổ của nền văn minh đè Độ thời gian cổ - trung đại là thể hiện nay tác động của tôn giáo cho tới thẩm mỹ và nghệ thuật.

Chọn A

Câu 13

Trả tiếng thắc mắc câu 13 trang 18 SBT Lịch sử 10

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Từ những kỹ năng và kiến thức và nắm vững vẫn đem, tao hoàn toàn có thể ghép những nền văn minh ở cột A với nội dung ở cột B như sau:

1 - C, I; 2 - A, G; 3 - B, D, E, H.

Câu 14

Trả tiếng thắc mắc câu 14 trang 18 SBT Lịch sử 10

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Từ kỹ năng và kiến thức và đã được học tập, tao hoàn toàn có thể điền vô khu vực rỗng những kể từ theo thứ tự như sau:

1, Ta-giơ Ma-han

2, Kiến trúc sư

3, I-ta-li-a

4, Đá đá hoa trắng

Câu 15

Trả tiếng thắc mắc câu 15 trang 18 SBT Lịch sử 10

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Từ những kỹ năng và kiến thức và nắm vững vẫn đem, tao hoàn toàn có thể ghép những trở thành tựu của nền văn minh ở cột A với chân thành và ý nghĩa của những trở thành tựu ở cột B như sau:

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - G; 6 - E.

Câu 16

Trả tiếng thắc mắc câu 16 trang 18 SBT Lịch sử 10

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Xem những tư liệu, video clip về những công trình xây dựng rằng trên

Những nắm vững và kỹ năng và kiến thức của phiên bản thân

Lời giải chi tiết:

Quần thể Kim tự động tháp Gi-za

Địa điểm: Tọa lạc bên trên cao nguyên trung bộ Giza vùng nước ngoài ô Cairo, Ai Cập. Khu lăng tẩm cổ này ở khoảng chừng 8 km phía bên trong tụt xuống mạc kể từ thị trấn Giza cổ bên trên bờ sông Nin, cơ hội 20 km.

Thời gian ngoan xây dựng: Khu lăng tẩm Giza, được kiến tạo vào tầm thế kỷ 26 trước Công nguyên

Mục đích xây dựng: Cất lưu giữ tử thi trong phòng vua

Xem thêm: đất nước ngàn năm không mỏi cánh tay cung

Kim tự động tháp Gi-za là 1 trong những vô 7 kỳ quan lại của trái đất. Cho cho tới giờ đây, kim tự động tháp Ai Cập vẫn là một trong những hình tượng văng mạng với thời hạn là kỳ quan lại thượng cổ có một không hai tồn bên trên nguyên lành.

Địa đặc điểm này và đã được Unesco thừa nhận là di tích văn hóa truyền thống trái đất vô năm 1979. Hàng năm, khu vực lăng tẩm Giza thu bú hàng nghìn ngàn khác nước ngoài cho tới tham lam quan lại đường nét phong cách thiết kế Ai Cập cổ độc đáo và khác biệt và một loạt phế truất tích có mức giá trị vô khuôn viên này.

Kim tự động tháp và quy trình hoàn thiện nó vẫn chính là niềm kiêu hãnh của những người dân Ai Cập. Sự vĩ đại và kỳ lạ của Kim Tự Tháp thể hiện nay rõ rệt chuyên môn và sự tạo nên của những người dân Ai Cập. Cho đến giờ, những bí mật vô quy trình kiến tạo nó vẫn là một trong những thắc mắc rộng lớn của thế giới.