lời giải hay lớp 7

MATHX.VN biên soạn cỗ đề đánh giá thân thích kì 2 Toán 7 năm 2023 kèm cặp tiếng giải chi tiết giúp những em học viên nhanh gọn lẹ thích nghi với cấu tạo đề thi đua, ôn tập dượt nhằm đạt được thành quả cao vô kì thi đua thân thích học tập kì tiếp đây. Mời những em nằm trong xem thêm bên dưới đây!

Phụ huynh và những em học viên coi tăng đề thi đua thân thích kì 2 môn toán lớp 7 năm học tập 2023 - 2024 bên trên đây:

Bạn đang xem: lời giải hay lớp 7

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 7 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 1

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 7 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 2

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 7 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 3

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 7 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 4

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 7 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 5

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - TOÁN LỚP 7 - ĐỀ SỐ 4

NĂM HỌC: 2023 - 2024

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Nếu 4.b = 5.c và b, c ≠ 0 thì:

A. \({\dfrac{4}{c}}={\dfrac{b}{5}}.\)

B. \({\dfrac{b}{5}}={\dfrac{c}{4}}.\)

C. \({\dfrac{4}{b}}={\dfrac{5}{c}}.\)

D. \({\dfrac{c}{5}}={\dfrac{b}{4}}.\)

Câu 2: Nếu những số x, hắn, z tỉ trọng với những số 6; 4; 3 thì tớ với sản phẩm tỉ số đều nhau nào:

A. \(\dfrac{x}{4}\:=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z}{6}\)

B. \(\dfrac{3}{x}\:=\dfrac{4}{y}=\dfrac{6}{z}\)

C. \(\dfrac{x}{3}\:=\dfrac{y}{4}=\dfrac{z}{6}\)

D. \(\dfrac{x}{6}\:=\dfrac{y}{4}=\dfrac{z}{3}\)

Câu 3: Đại lượng hắn tỉ trọng thuận với đại lượng x theo đuổi thông số tỉ trọng 5. Ta có:

A. y = 5x

B. \(y={\dfrac{1}{5}}.x\)

C. \(y = x\)

D. \(y = x + 5\)

Câu 4: Cho x và hắn là nhì đại lượng tỉ trọng thuận cùng nhau. tường thông số tỉ trọng của x so với hắn là 8. Hệ số tỉ trọng của hắn so với x là:

A. 5

B. 8

C. \(\dfrac{1}{8}\)

D. 5

Câu 5: Cho biết hắn và x là nhì đại lượng tỉ trọng nghịch tặc theo đuổi thông số tỉ trọng a. Ta có:

A. hắn = ax

B. \(y=\dfrac{a}{x}\)

C. \(x=\dfrac{y}{a}\)

D. hắn = a - x

Câu 6: Trong những biểu thức sau, em hãy chỉ ra rằng biểu thức số.

A. 15 - x + y

B. 2 - (3.4 + 5)

C. 3x - 2

D. \(3x-{\dfrac{y}{2}}+1.\)

Phần 2: Tự luận

Bài 1. 1) Tìm x biết: \({\dfrac{x}{4}}={\dfrac{7}{5}}.\)

2) Cho biết đại lượng x và hắn tỉ trọng thuận cùng nhau và Khi x = trăng tròn thì hắn = 12.

a) Tìm thông số tỉ trọng của hắn so với x và màn biểu diễn hắn theo đuổi x.

b) Tính độ quý hiếm của x khi \(y={\dfrac{-1}{3}}\)

Lời giải:

Xem thêm: tính chu vi đường tròn

1) Ta có:

\({\dfrac{x}{4}}={\dfrac{7}{5}}.\)

5x = 7 . 4

5x = 28

x = \(\dfrac{28}{5}\)

Vậy x = \(\dfrac{28}{5}\)

2) a) Vì đại lượng x và hắn tỉ trọng thuận cùng nhau nên hắn = kx (k ≠ 0)

Vì Khi x = trăng tròn thì hắn = 12 nên trăng tròn = k . 12 suy ra \(k={\dfrac{20}{12}}={\dfrac{5}{3}}.\)

Vậy thông số tỉ trọng của hắn so với x là \(k =\dfrac{5}{3}\) và \(y =\dfrac{5}{3}x\)

b) Thay \(y =\dfrac{-1}{3}\) vào công thức tớ được: \({\dfrac{-1}{3}}={\dfrac{5}{3}}x\) suy ra \(x =\dfrac{-1}{5}\)

Bài 2. Ba lớp 7A, 7B, 7C thu tập dượt tặng các bạn vùng bão. tường số vở của phụ thân lớp theo thứ tự tỉ trọng với 3; 4; 5 và tổng số vở của lớp 7A và 7C là 240 cuốn. Tính số vở của từng lớp nhận được.

Lời giải:

Gọi số vở lớp 7A, 7B, 7C theo thứ tự là a, b, c (a,b,c ∈ N ∗) (cuốn)

Vì số học viên lớp 7A, 7B, 7C ứng tỉ trọng với 3; 4; 5 nên tớ với sản phẩm tỉ số bởi vì nhau:

\(\dfrac{a}{3}=\dfrac{b}{4}=\dfrac{c}{5}\)

Do tổng số vở của lớp 7A và 7C là 240 nên vận dụng đặc thù của sản phẩm tỉ số đều nhau, tớ có:

\({\dfrac{b}{4}}\,=\,{\dfrac{a}{3}}\,=\,{\dfrac{c}{5}}\,=\,{\dfrac{a+c}{3+5}}\,=\,{\dfrac{240}{8}}\,=\,30.\)

Từ bại suy ra:

a = 30 . 3 = 90

b = 30 . 4 = 120 (thỏa mãn)

c = 30 . 5 = 150

Vậy số vở lớp 7A, 7B, 7C nhận được theo thứ tự là 90; 120; 150 cuốn.

banner học tập test lớp 7

Bài 3. Một team người công nhân với 15 người thực hiện đoạn việc làm vô 90 ngày. Hỏi cần thiết bổ sung cập nhật tăng từng nào người công nhân nhằm triển khai xong việc làm bại chỉ vô 50 ngày.
 

Lời giải:

Gọi số người công nhân nhưng mà team cần thiết nhằm triển khai xong việc làm vô 50 ngày là x (người) (x ∈ N∗, x > 15)

Vì lượng việc làm là bất biến nên số người công nhân và thời hạn triển khai xong việc làm là nhì đại lượng tỉ trọng nghịch tặc.

Theo đặc thù của nhì đại lượng tỉ trọng nghịch tặc, tớ có:

15 . 90 = x . 50 suy ra \(x={\dfrac{15.90}{50}}=27.\)

Vậy team cần thiết bổ sung cập nhật tăng 27 – 15 = 12 người công nhân nhằm triển khai xong việc làm vô 50 ngày.
 

Bài 4. So sánh những cạnh của tam giác ABC có \({\hat{A}}=50^{0},\,{\hat{B}}=60^{0}.\)
 

Lời giải:

Xét tam giác ABC có:

\({\widehat{A}}+{\widehat{B}}+{\widehat{C}}=180^{\circ}\)

\(\widehat{C}=180^{\circ}-\widehat{A}-\widehat{B}\)

\(=180^{0}-50^{0}-60^{0}\)

\(70^o\)

Trong tam giác ABC, tớ có:


\(\widehat{C}\gt \widehat{B}\gt \widehat{A}\left(70^{0}\gt 60^{0}\gt 50^{0}\right)\) suy đi ra AB > AC > BC.

Bài 5. Cho tam giác ABC với AB = AC, N là trung điểm của BC.

a) Chứng minh ΔABN = ΔACN

b) Qua A kẻ đường thẳng liền mạch a vuông góc với AN. Chứng minh a // BC.

c) Vẽ điểm F sao mang đến N là trung điểm của AF. Chứng minh AB + AC > 2AN.


Lời giải:

đề thi đua thân thích kì 2 toán lớp 7

a) Xét ΔABN = ΔACN có:

AB = AC (gt)

BN = công nhân (gt)

AN chung

Suy ra ΔABN = ΔACN (c.c.c) (đpcm)

b) Ta có ΔABN = ΔACN suy ra \({\widehat{A N B}}={\widehat{A N C}}.\)

Mà nhì góc này là nhì góc kề bù nên \(\widehat{A N B}=\widehat{A N C}=\dfrac{180^{0}}{2}=90^{0}.\)

Do bại AN ⊥ BC. Mà a ⊥ AN (gt)

Suy ra a // BC (từ vuông góc cho tới tuy vậy song) (đpcm).

c) Xét ΔABN = ΔFCN có:

AN = NF (gt)

BN = công nhân (gt)

\({\widehat{A N B}}={\widehat{F N C}}\) (hai góc đối đỉnh)

Suy ra ΔABN = ΔFCN (c.g.c) (đpcm)

Suy đi ra AB = CF.

Xét ΔACF có:

CF + AC > AF

AB + AC > 2AN

Xem thêm: điểm chuẩn đại học bách khoa hà nội 2022

(vì AB = CF và AF = 2AN) (đpcm).

Trên đây MATHX đang được chỉ dẫn những em giải đề thi đua thân thích kì 2 môn toán lớp 7 năm học tập 2023 - 2024 - đề 4. Ngoài ra các bậc phụ huynh cần mang đến con trẻ của mình mình học đích cách thức và xem thêm những khóa học tập online tại MATHX.VN để gom con cái thỏa sức tự tin đoạt được môn toán nhé.

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX

  • Khóa học tập ôn thi đua cung cấp 2 (0912.698.216): - Xem ngay​​
  • Lớp học tập toán trực tuyến nằm trong nhà giáo xuất sắc (0866.162.019): - Xem ngay
  • Lớp học tập toán offline (học trực tiếp) bên trên Thành Phố Hà Nội (0984.886.277): - Xem ngay