mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm

Mô miêu tả nào là sau đây ko phù phù hợp với nhôm?

Bạn đang xem: mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm

A. Mức lão hóa đặc thù +3.

B. Cấu hình electron [Ne]3s23p1.

C. Tinh thể cấu trúc lập phương tâm diện.

D. Tại dù loại 13, chu kì 2, group IIIA.

Đáp án D

ZAl = 13. Cấu hình của Al là [Ne]3s23p1 → B đúng

Al nằm trong dù loại 13, chu kì 3 group IIIA → D sai

Nhôm dễ dàng nhượng bộ 3 electron hóa trị ở phần ngoài nằm trong nên đem số lão hóa +3 trong số ăn ý hóa học → A đúng

Nhôm đem mạng tinh ranh thể lập phương tâm diên → C đúng

Đáp án D.


Hoàng Thị Lan Anh al là chu kì 3 trúng k bao nhiêu các bạn . 19/6/2016

. 20/06/2016

Sách ID hoá học tập ôn ganh đua thpt vương quốc, Pro s 2024, tổng ôn hoá lớp 12 giành cho 2k6 Moonbook 599.000đ 900.000đ
Sách Tổng ôn vật lý cơ lớp 12 ôn ganh đua thpt vương quốc phiên bản tiên tiến nhất moonbook 200.000đ 149.000đ

Xem thêm: môi trường xung quanh em

Sách tự động học tập, pro S ôn ganh đua lớp 12 - Moonbook

150.000đ 79.000đ

Sách ID tổng ôn toán học tập lớp 12 tự động học tập luyện ganh đua thpt vương quốc môn toán moonbook 2024. 200.000đ 149.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách cỗ đề minh hoạ ôn ganh đua trung học phổ thông 2024 môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Anh, Văn, Sử, Địa Moonbook 200.000đ 109.000đ
Sở đề minh họa 2024 môn Tiếng Anh cô Trang Anh, Sách ID luyện đề ganh đua trắc nghiệm thpt vương quốc moonbook 200.000đ 159.000đ
Tiếng anh cho tất cả những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ

Xem thêm: vẽ 3 hình chiếu vuông góc của vật thể

Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh phiên bản tiên tiến nhất Moonbook

200.000đ 179.000đ

XEM THÊM SÁCH ID