muốn tính diện tích hình chữ nhật

Tính diện tích S hình chữ nhật là 1 phần kiến thức và kỹ năng cần thiết ở nhập hình học tập. Tuy nhiên so với những bé nhỏ học tập lớp 1 thì còn không ít kinh ngạc Lúc vừa được tiếp cận. Trong nội dung bài viết này hãy cùng theo với Clevai lần hiểu về công thức tính diện tích S hình chữ nhật nhé.

1. Công Thức Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật

Diện tích hình chữ nhật đó là phần được đo bởi vì kích cỡ mặt phẳng của hình, là phần mặt mũi bằng phẳng nhưng mà chúng ta có thể nhận ra. Vậy nên, muốn tính diện tích hình chữ nhật tớ tiếp tục lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn.

Bạn đang xem: muốn tính diện tích hình chữ nhật

Công thức nhằm tính diện tích S của hình chữ nhật nhập toán tè học

Công thức: S = a x b

Trong đó:

S đó là diện tích S của hình chữ nhật

a được xem là chiều lâu năm của hình chữ nhật

b được xem là chiều rộng lớn của hình chữ nhật

Ví dụ: Cho hình chữ nhật ABCD, biết chiều lâu năm là 5cm và chiều rộng lớn 3cm. Hãy dùng công thức tính diện tích S hình chữ nhật nhằm tính diện tích S hình ABCD.

Áp dụng công thức tớ sở hữu diện tích S hình chữ nhật ABCD tiếp tục là:

5 x 3 = 15 cm2

Đáp số: 15 cm2

2. Một số dạng bài xích tập dượt về diện tích S hình chữ nhật

Trong toán học tập, sẽ sở hữu được thật nhiều dạng toán tương quan cho tới tính diện tích S của những hình chữ nhật không giống nhau. Nhưng riêng biệt ở cấp cho tè học tập, những bé nhỏ sẽ tiến hành thích nghi đa số với 2 dạng cơ phiên bản sau đây:

Dạng 1: Cách tính diện tích S hình chữ nhật lúc biết chiều lâu năm và chiều rộng

Đây sẽ là một dạng bài xích tập dượt cơ phiên bản nhất, đề bài xích thông thường tiếp tục cho biết thêm vấn đề về chiều lâu năm, chiều rộng lớn và đòi hỏi cần thiết tính diện tích S hình ứng. Vậy nên, nhằm giải được bài xích tập dượt thì quý khách chỉ việc vận dụng đúng mực công thức S = a x b nhằm lần rời khỏi được đáp án.

Ví dụ: Tính diện tích S của một hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm là 10cm và chiều rộng lớn 7cm:

Giải: Áp dụng công thức tính diện tích S hình chữ nhật lớp 4: S= 10 x 7 = 70 (cm2).

Công thức tính diện tích S hình chữ nhật được vận dụng nhiều nhập đời sống

Dạng 2: Tính một cạnh của hình chữ nhật lúc biết những thông số

Với dạng toán này tiếp tục ngược lại dạng 1 phía trên, câu hỏi tiếp tục cho biết thêm những vấn đề về diện tích S của hình chữ nhật, cùng theo với chiều lâu năm hoặc chiều rộng lớn và đòi hỏi tìm kiếm ra cạnh còn sót lại. Vậy nên, Lúc giải cũng tiếp tục vận dụng theo gót công thức S = a x b nhằm suy rời khỏi vấn đề của cạnh cần thiết lần đúng mực. Cụ thể:

Khi hiểu rằng chiều rộng: Chiều lâu năm = Diện tích : Chiều rộng

Khi hiểu rằng chiều dài: Chiều rộng lớn = Diện tích : Chiều dài

Xem thêm: enjoy + ving hay to v

Ví dụ: Cho một miếng vườn hình chữ nhật, biết diện tích S của miếng vườn là 10cm và biết chiều rộng lớn của miếng vườn là 5cm, hãy tính chiều lâu năm của miếng vườn bại liệt.

Giải: Áp dụng công thức diện tích S hình chữ nhật lớp 3 tớ sở hữu chiều lâu năm của miếng vườn = 10 : 5 = 2cm

3. Một số dạng toán về tính chất diện tích S hình chữ nhật

Sau Lúc tiếp tục bắt vững chắc được lý thuyết và những dạng bài xích tập dượt về diện tích S hình chữ nhật bên dưới đấy là một vài bài xích tập dượt tương quan nhằm bé nhỏ rất có thể tự động rèn luyện bên trên nhà:

Bài 1: Một miếng vườn hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm là 28cm, chiều rộng lớn bởi vì 1/4 chiều lâu năm,hãy tính diện tích S của miếng vườn bại liệt.

Bài 2: Một hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm trăng tròn centimet và sở hữu diện tích S bởi vì 100cm2, nhờ vào bại liệt hãy tính chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

Bài 3: Tính chu vi và diện tích S của hình chữ nhật lúc biết chiều rộng lớn bởi vì 15cm và nửa chu vi của hình bởi vì 40cm?

Bài 4: Diện tích của một hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 12cm và sở hữu chiều rộng lớn 8cm là bao nhiêu?

Bài 5: Một miếng vườn hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm là 36cm và sở hữu chiều rộng lớn bởi vì 1/4 chiều lâu năm. Vậy diện tích S của hình chữ nhật này sẽ là bao nhiêu?

Bài 6: Một hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm là 24cm và sở hữu diện tích S bởi vì 386cm². Khi bại liệt chiều rộng lớn của hình chữ nhật được xem là bao nhiêu?

Bài 7: Hãy lần những chừng lâu năm còn sót lại của hình chữ nhật nếu như biết:

a) Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là 15cm và diện tích S của hình chữ nhật bởi vì 390cm²

b) Chiều lâu năm của hình chữ nhật là 34cm và sở hữu diện tích S bởi vì 748cm²

Bài 8: Tính

a) Tính diện tích S hình chữ nhật nếu như sở hữu chiều lâu năm 12cm và chiều rộng lớn 9cm

b) Tính diện tích S hình chữ nhật nếu như sở hữu chiều lâu năm 2m5cm và chiều rộng lớn 8cm

c) Tính diện tích S hình chữ nhật nếu như sở hữu chiều rộng lớn 50mm và chiều lâu năm 2dm4cm

Xem thêm: sin x + cos x

Bài 9: Một hình chữ nhật sở hữu chu vi 60cm, biết chiều rộng lớn bởi vì ⅔  của chiều lâu năm, hãy tính diện tích S của hình chữ nhật tiếp tục mang đến bại liệt.

Bài 10: Một hình chữ nhật sở hữu chu vi là 50cm biết chiều lâu năm cấp cho tới 4 phiên chiều rộng lớn, hãy tính diện tích S của hình chữ nhật tiếp tục mang đến bại liệt.

Trên đấy là công thức tính diện tích S hình chữ nhật và một vài bài xích tập dượt tương quan nhưng mà Cửa Hàng chúng tôi ham muốn gửi cho tới độc giả. Hy vọng trên đây được xem là tư liệu gom trẻ em học hành chất lượng tốt rộng lớn nhập công tác toán tè học tập.