nguyên hàm 1/x

Bảng vẹn toàn hàm của những hàm số thông thường gặp gỡ, nguyen ham cac ham so sánh teo ban nang cao, tương đối đầy đủ, bảng vẹn toàn hàm banh rộng

(www.MATHVN.com) - Bảng Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp, bao gồm đầy đủ những hàm số cơ phiên bản. Bảng này được biên soạn vì thế thầy Trương Hoài Trung (đã gửi đăng bên trên web).

Bạn đang xem: nguyên hàm 1/x

Bảng những vẹn toàn hàm cơ bản

bang nguyen ham cac ham so sánh thuong gap, teo ban
Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp

Bảng vẹn toàn hàm không ngừng mở rộng (a ≠ 0)

bang nguyen ham mo rong
Bảng vẹn toàn hàm banh rộng

bảng vẹn toàn hàm banh rộng

Xem thêm: chuyên đề sinh 10 chân trời sáng tạo

Xem thêm: giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt

Thực đi ra, tớ tiếp tục vận dụng đặc thù sau đây: Nếu F(x) là 1 vẹn toàn hàm của f(x) thì:

tinh chat cua nguyen ham

Bảng vẹn toàn hàm nâng lên (a ≠ 0)

bảng vẹn toàn hàm nâng lên banh rộng
Bảng vẹn toàn hàm nâng cao

Xem thêm: Bảng Đạo hàm những hàm số cơ bản / Bảng Công thức Lượng giác giàn giụa đủ / BÀI TẬP Nguyên hàm, Tích phân ôn ganh đua Đại học