nguyên hàm của 1/x

Bảng nguyên vẹn hàm của những hàm số thông thường gặp gỡ, nguyen ham cac ham ví teo ban nang cao, vừa đủ, bảng nguyên vẹn hàm há rộng

(www.MATHVN.com) - Bảng Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp, bao gồm đầy đủ những hàm số cơ bạn dạng. Bảng này được biên soạn vì thế thầy Trương Hoài Trung (đã gửi đăng bên trên web).

Bạn đang xem: nguyên hàm của 1/x

Bảng những nguyên vẹn hàm cơ bản

bang nguyen ham cac ham ví thuong gap, teo ban
Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp

Bảng nguyên vẹn hàm không ngừng mở rộng (a ≠ 0)

bang nguyen ham mo rong
Bảng nguyên vẹn hàm há rộng

bảng nguyên vẹn hàm há rộng

Xem thêm: sách cánh diều lớp 3

Xem thêm: câu kể ai là gì

Thực đi ra, tao tiếp tục vận dụng đặc điểm sau đây: Nếu F(x) là 1 trong nguyên vẹn hàm của f(x) thì:

tinh chat cua nguyen ham

Bảng nguyên vẹn hàm nâng lên (a ≠ 0)

bảng nguyên vẹn hàm nâng lên há rộng
Bảng nguyên vẹn hàm nâng cao

Xem thêm: Bảng Đạo hàm những hàm số cơ bản / Bảng Công thức Lượng giác đẫy đủ / BÀI TẬP Nguyên hàm, Tích phân ôn đua Đại học