nội dung nào sau đây

Câu hỏi:

09/09/2020 924

A. Cảm ứng ở thực vật là những động đậy ra mắt nhanh chóng rất là nhiều đối với động vật

Bạn đang xem: nội dung nào sau đây

B. Cảm ứng ở động vật hoang dã ra mắt nhanh chóng rộng lớn đối với thực vật nhờ sở hữu sự can thiệp của hệ thần kinh trung ương.

Đáp án chủ yếu xác

C. Về thực ra, chạm màn hình xẩy ra ở động vật hoang dã và thực vật như nhau, vì như thế đều bởi những hooc môn điều khiển

D. Cảm ứng ở động vật hoang dã và thực vật không hỗ trợ khung người thích ứng với môi trường xung quanh sống

A sai, Cảm ứng ở thực vật là những động đậy ra mắt lờ lững rất là nhiều đối với động vật

C sai vì như thế ở động vật hoang dã sở hữu những hooc môn và hệ thần kinh trung ương nên chạm màn hình ở động vật hoang dã và thực vật là không giống nhau.

D sai, Cảm ứng ở động vật hoang dã và thực vật chung khung người thích ứng với môi trường xung quanh sinh sống.

Đáp án nên cần chọn là: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ thần kinh trung ương ống được cấu trúc kể từ nhị phần rõ rệt rệt là

A. Não và tuỷ sinh sống.

B. Thần kinh TW và thần kinh trung ương nước ngoài biên,

C. Não và thần kinh trung ương nước ngoài biên.

D. Tuỷ sinh sống và thần kính nước ngoài biên.

Câu 2:

Hệ thần kinh trung ương dạng ống sở hữu ở

ACá, lưỡng thê, trườn sát, chim, thú

B. Côn trùng, cá, lưỡng thê, chim, thú

C. Cá, lưỡng thê, trườn sát, giun khu đất, thú

D. Cá, lưỡng thê, thân ái mượt, chim, thú

Câu 3:

Hệ thần kinh trung ương ống bắt gặp ở động vật hoang dã nào?

A. Cá, lưỡng thê, trườn sát, chim, thú.

B. Cá, lưỡng thê, trườn sát, chim, thú, giun nhen nhóm.

C. Cá, lưỡng thê, trườn sát, chim, thú, thân ái mượt.

Xem thêm: tập làm văn tả đồ vật lớp 5

D. Cá, lưỡng thê, trườn sát, chim, thú, giun tròn

Câu 4:

Nội dung này tại đây sai ?

A. Cảm ứng ở thực vật là những động đậy ra mắt lờ lững rất là nhiều đối với động vật

B. Cảm ứng ở động vật hoang dã ra mắt nhanh chóng rộng lớn đối với thực vật nhờ sở hữu sự can thiệp của hệ thần kinh trung ương.

C. Về thực ra, chạm màn hình xẩy ra ở động vật hoang dã và thực vật như nhau, vì như thế đều bởi những hooc môn điều khiển

D. Cảm ứng ở động vật hoang dã và thực vật đều chung khung người thích ứng với môi trường xung quanh sống

Câu 5:

Ở động vật hoang dã sở hữu những tổ chức triển khai thần kinh trung ương là: I. Hệ thần kinh trung ương dạng chuỗi hạch; II. Hệ thần kinh trung ương dạng ống; III. Hệ thần kinh trung ương dạng lưới

Hướng tiến bộ hóa của hệ thần kinh trung ương kể từ thấp cho tới cao là:

A. III → I → II

B. II → I → III

C. III → II → I

D. I→ II → III

Câu 6:

Ở động vật hoang dã sở hữu những tổ chức triển khai thần kinh trung ương, hệ thần kinh trung ương tiến bộ hóa nhất là

A. Hệ thần kinh trung ương dạng lưới

B. Hệ thần kinh trung ương dạng chuỗi

C. Hệ thần kinh trung ương dạng ống

D. Không đối chiếu được sự tiến bộ hóa

Câu 7:

Hệ thần kinh trung ương dạng ống sinh hoạt theo gót qui định nào?

A. Phản xạ sở hữu điều kiện

B. Phản xạ ko điều kiện

C. Phản xạ

Xem thêm: ở đâu xuất hiện điện từ trường

D. Không theo gót qui định nào