ở điều kiện thường kim loại nào sau đây không phản ứng với nước

hint-header

Cập nhật ngày: 29-11-2022

Bạn đang xem: ở điều kiện thường kim loại nào sau đây không phản ứng với nước


Chia sẻ bởi: Nguyễn Phương Uyên


Ở ĐK thông thường, sắt kẽm kim loại nào là tại đây không phản ứng với nước?

Chủ đề liên quan

Hơi thuỷ ngân vô cùng độc, bởi thế Lúc làm vỡ tung sức nóng tiếp thuỷ ngân thì hóa học bột được dùng làm rắc lên thuỷ ngân rồi tụ lại là

Thí nghiệm nào là tại đây nhận được muối bột sắt(III) sau thời điểm phản xạ kết thúc?

A

Cho Fe nhập hỗn hợp HNO3 loãng, dư.

B

Cho FeO nhập hỗn hợp H2SO4 loãng.

C

Cho Fe(OH)2 nhập hỗn hợp HCl dư.

D

Cho Fe nhập hỗn hợp CuCl2.

Kim loại nào là tại đây phản xạ được với hỗn hợp NaOH?

Este X được tạo ra bởi vì ancol metylic và axit axetic. Công thức của X là

Số amin đem công thức phân tử C3H9N là

Để tráng một tờ bạc lên ruột phích, người tao mang đến hóa học X phản xạ với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, đun rét. Chất X là

Tiến hành những thực nghiệm sau:
(a) Cho gang ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng.
(b) Cho Fe ứng dụng với hỗn hợp Fe(NO3)3.
(c) Cho Al ứng dụng với hỗn hợp lếu thích hợp bao gồm HCl và CuSO4.
(d) Cho Fe ứng dụng với hỗn hợp Cu(NO3)2.
(e) Cho Al và Fe ứng dụng với khí Cl2 khô.
Trong những thực nghiệm bên trên, số thực nghiệm đem hiện tượng kỳ lạ bào mòn năng lượng điện chất hóa học là

Dãy bao gồm những hóa học đều rất có thể làm mất đi tính cứng trong thời điểm tạm thời của nước là:

Xem thêm: đề lý thpt quốc gia 2022

Cho những ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+. Thứ tự động tính oxi hoá hạn chế dần dần là

A

Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+.

B

Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+.

C

Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+.

D

Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+.

Cho khí CO (dư) cút nhập ống sứ nung rét đựng lếu thích hợp X bao gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO nhận được hóa học rắn Y. Cho Y nhập hỗn hợp NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy sót lại phần ko tan Z. Giả sử những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Phần ko tan Z gồm

Một este đem công thức phân tử C4H6O2, Lúc thuỷ phân nhập môi trường xung quanh axit nhận được axetanđehit. Công thức kết cấu thu gọn gàng của este bại là

Có một số trong những đánh giá về cacbohiđrat như sau:
(1) Saccarozơ, tinh nghịch bột và xenlulozơ đều rất có thể bị thuỷ phân.
(2) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều ứng dụng được với Cu(OH)2 và đem kỹ năng nhập cuộc phản xạ tráng bạc.
(3) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân kết cấu của nhau.
(4) Phân tử xenlulozơ được kết cấu bởi vì nhiều gốc β-glucozơ.
(5) Thuỷ phân tinh nghịch bột nhập môi trường xung quanh axit sinh rời khỏi fructozơ.
Trong những đánh giá bên trên, số đánh giá chính là

Cho sản phẩm những chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số hóa học nhập sản phẩm bị lão hóa Lúc ứng dụng với hỗn hợp HNO3 quánh, rét là

Có từng nào tơ tổ hợp trong số tơ: xenlulozơ axetat, visco, nitron, nilon-6,6?

Cho 1,24 gam lếu thích hợp Na và K ứng dụng không còn với nước, sau phản xạ thu được một,92 gam lếu thích hợp 2 bazơ NaOH và KOH và V lít H2 (đktc). Giá trị của V là

Thuỷ phân trọn vẹn 3,42 gam saccarozơ nhập môi trường xung quanh axit, nhận được hỗn hợp X. Cho toàn cỗ hỗn hợp X phản xạ không còn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, đun rét, nhận được m gam Ag. Giá trị của m là

Xem thêm: ý nghĩa phong trào đồng khởi

Đốt cháy trọn vẹn 0,15 mol một amin X no, đơn chức, mạch hở bởi vì khí oxi một vừa hai phải đầy đủ thu được một,2 mol lếu thích hợp bao gồm CO2, H2O và N2. Số đồng phân bậc 1 của X là

Cho những tuyên bố sau:
(a) Sau Lúc dùng nhằm rán, rán thì dầu mỡ rất có thể được tái ngắt chế trở thành nhiên liệu.
(b) Nhỏ hỗn hợp I2 nhập lát hạn chế ngược quả chuối còn xanh thì xuất hiện nay màu xanh da trời tím.
(c) “Gạch cua” nổi lên Lúc nấu nướng riêu cua là hiện tượng kỳ lạ nhộn nhịp tụ protein.
(d) Tinh bột được đưa đến kể từ cây cối nhờ quy trình quang đãng thích hợp.
(e) Chất Khủng được sử dụng thực hiện đồ ăn cho tất cả những người, tạo ra xà chống.
(f) Khi mang đến propan ứng dụng với clo (tỉ lệ 1: 1) chỉ nhận được một dẫn xuất halodgen.
Số tuyên bố chính là

Tiến hành những thực nghiệm sau:
(a) Cho 2a mol CO2 ứng dụng với hỗn hợp chứa chấp 3a mol NaOH.
(b) Cho hỗn hợp NaOH dư nhập hỗn hợp NaHCO3.
(c) Cho a mol Zn nhập hỗn hợp chứa chấp 2a mol FeCl3.
(d) Sục 2,5a mol CO2 nhập hỗn hợp lếu thích hợp bao gồm a mol Ba(OH)2 và a mol NaOH.
(e) Rót kể từ từ hỗn hợp chứa chấp 2a mol HCl nhập hỗn hợp lếu thích hợp bao gồm a mol KOH và a mol K2CO3.
(g) Sục 2a mol CO2 nhập hỗn hợp chứa chấp a mol K2CO3 và a mol KOH.
Sau Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số thí sát hoạch được hỗn hợp chứa chấp nhị hóa học tan là