ở nhiệt độ cao h2 khử được oxit nào sau đây

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Ở sức nóng phỏng cao, khí H2 khử được oxit này sau đây?

  Bạn đang xem: ở nhiệt độ cao h2 khử được oxit nào sau đây

  • A. Al2O3.    
  • B. MgO
  • C. CuO.     
  • D. CaO.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chất khử khoảng (C, CO, H2) chỉ khử được những oxit của những sắt kẽm kim loại đứng sau Al vô sản phẩm năng lượng điện hóa.

  Do tê liệt H2 chỉ hoàn toàn có thể khử được oxit CuO

  Đáp án C  

Mã câu hỏi: 222711

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: điểm chuẩn đại học bách khoa hà nội 2022

CÂU HỎI KHÁC

 • Hòa tan trọn vẹn m gam lếu hợp ý X bao gồm FeO, Fe2O3 và Cu (trong tê liệt FeO lúc lắc 1/5 tổng số mol lếu hợp ý X) vô hỗn hợp HCl chiếm được hỗn hợp Z chỉ chứa chấp trăng tròn,71 gam lếu hợp ý 3 muối bột clorua. Mặt không giống, hòa tan trọn vẹn m gam lếu hợp ý X bên trên vô hỗn hợp chứa chấp KNO3 và HCl, chiếm được hỗn hợp Y chỉ chứa chấp những muối bột clorua và 0,448 lít khí NO (đktc, thành phầm khử độc nhất của N+5). Trộn hỗn hợp Y với hỗn hợp Z chiếm được hỗn hợp T. Cho hỗn hợp AgNO3 cho tới dư vô T chiếm được 119,86 gam kết tủa. lõi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m sớm nhất với:
 • Cho 19,55 gam lếu hợp ý X bao gồm Zn, ZnO, Mg, MgCO3 vô hỗn hợp chứa chấp 108,8 gam KHSO4 và 9,45 gam HNO3 cho tới phản xạ trọn vẹn chiếm được hỗn hợp Y chỉ chứa chấp những muối bột dung hòa với lượng 125,75 gam và 2,24 lít (đktc) lếu hợp ý khí Z bao gồm nhị khí, tỉ khối của Z đối với H2 vì thế 22. Cho hỗn hợp NaOH cho tới dư vô hỗn hợp Y, lấy kết tủa nung ngoài không gian cho tới lượng ko thay đổi, chiếm được 10 gam hóa học rắn khan. Phần trăm lượng của Zn với vô lếu hợp ý X là
 • Để tách lấy Ag rời khỏi lếu hợp ý bao gồm Fe, Cu, Ag tớ người sử dụng lượng dư hỗn hợp nào?
 • Các sắt kẽm kim loại bị thụ động hoá với HNO3 đặc, nguội H2SO4 đặc, nguội là
 • Dãy bao gồm những hợp ý hóa học chỉ tính oxi hoá là
 • Ở một trong những địa hạt dụng nước giếng khoan, khi mới mẻ bơm lên nước vô tuy nhiên nhằm lâu thì với mùi vị tanh và bị ng�
 • Cấu hình electron phần ngoài nằm trong vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại Mg (Z = 12) là
 • Cho lếu hợp ý bao gồm Mg và Al (tỉ lệ mol 1:1) tan vừa phải đầy đủ vô hỗn hợp bao gồm HCl; 0,05 mol NaNO3 và 0,1 mol KNO3. Sau khi kết đôn đốc những phản xạ chiếm được hỗn hợp X chứa chấp m gam muối; 0,125 mol lếu hợp ý khí Y bao gồm nhị khí ko màu sắc, vô tê liệt với cùng một khí hóa nâu vô không gian. Tỉ khối của Y đối với H2 là 12,2. Giá trị của m sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây?
 • Cho 30 gam lếu hợp ý X bao gồm Fe3O4, Cu vô hỗn hợp HCl, sau phản xạ trọn vẹn chiếm được hỗn hợp Y chứa chấp nhị hóa học tan v
 • Cho 5,4 gam Al td không còn với khí Cl2 (dư), chiếm được m gam muối bột. Giá trị của m là
 • Để phân biệt CaCl2 với hỗn hợp NaCl, người tớ người sử dụng dung dịch
 • Dãy những sắt kẽm kim loại xếp theo hướng tính khử tăng dần dần là
 • Khi nhỏ cho tới dư hỗn hợp HCl vô hỗn hợp lếu hợp ý bao gồm a mol NaOH và b mol NaAlO2, thành quả thử nghiệm được bi�
 • NaOH ko tính năng với
 • Chất ko tính lưỡng tính là
 • Sắt tây là Fe tráng thiếc. Nếu lớp thiếc xước sâu sắc cho tới lớp Fe thì
 • Chất thể thực hiện mượt nước cứng toàn phần là
 • 2 hỗn hợp đều phản xạ được sắt kẽm kim loại Fe là
 • Cho H2 dư qua chuyện m gam hóa học rắn X bao gồm Fe, CuO, Fe3O4 nung giá buốt, phản xạ kết đôn đốc thấy lượng hóa học rắ
 • Cho sản phẩm những ion kim loại: K+, Ag+, Fe2+, Cu2+. Ion sắt kẽm kim loại tính lão hóa mạnh mẽ nhất vô sản phẩm là
 • Ở sức nóng phỏng cao, H2 khử được oxit này sau đây?
 • Nung lếu hợp ý bao gồm Mg(OH)2, Fe(OH)2 ngoài không gian cho tới khi lượng ko thay đổi chiếm được hóa học rắn với th�
 • Phát biểu này sau đây sai về quặng?
 • Hòa tan trọn vẹn 18 gam bao gồm Al và Al2O3 trong hỗn hợp NaOH giải hòa 3,36 lít khí H2 (đktc).
 • Phản ứng cặp hóa học này tại đây thành phầm với muối bột Fe(II)?
 • Chất X là một trong bazơ mạnh, được dụng thoáng rộng trong không ít ngành công nghiệp như tạo ra clorua vôi (CaOCl2), vật li
 • Để đảm bảo an toàn ống thép vì thế cách thức năng lượng điện hóa, người tớ gắn vô mặt phí ngoài c
 • Ý con kiến đúng?
 • Nhỏ kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp AlCl3. Hiện tượng xẩy ra là
 • Trong công nghiệp người thông thường pha chế sắt kẽm kim loại K vì thế cách?
 • Phát biểu này tại đây sai về quặng và những hợp ý chất?
 • Điện phân chứa chấp lếu hợp ý bao gồm HCl, FeCl3, CuCl2. Thứ tự động năng lượng điện phân ở catot là
 • Cho một lá kẽm với lượng 8,5 gam vô FeSO4, sau phản xạ lấy lá kẽm rời khỏi thực hiện thô, cân nặng được 7,6 gam (giả th
 • Sục khí này tại đây vô Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện nay kết tủa màu sắc trắng?
 • Ở ĐK thông thường, sắt kẽm kim loại ko phản xạ với nước?
 • Cho hình vẽ tế bào miêu tả thử nghiệm pha chế sắt kẽm kim loại vì thế cách thức sức nóng luyện: oxit X là gì?
 • Chất này sau đây không tạo kết tủa khi tính năng với hỗn hợp \(Ca(HCO_3)_2\)?
 • Khử trọn vẹn lếu hợp ý bao gồm m gam FeO, \(Fe_2O_3, Fe_3O_4\) bằng CO dư ở sức nóng phỏng cao, sau phản xạ chiếm được 33,6 gam hóa học r�
 • Cho sản phẩm sắt kẽm kim loại kiềm: \(Na, Li, Cs, Rb\) . Kim loại với sức nóng nhiệt độ chảy thấp nhất là
 • Hòa tan 8,4 gam Fe vì thế hỗn hợp HNO3 loãng dư, chiếm được V lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Tính V?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA