ở sâu bọ hệ tuần hoàn hở thực hiện chức năng

Tại sâu sắc bọ, hệ tuần trả hở chỉ triển khai tác dụng nào?

Bạn đang xem: ở sâu bọ hệ tuần hoàn hở thực hiện chức năng

Tại sâu sắc bọ, hệ tuần trả hở chỉ triển khai tác dụng nào?

A. Vận trả những thành phầm bài trừ.

B. Tham gia quy trình vận trả khí vô thở.

C. Vận trả đủ dinh dưỡng và thành phầm bài trừ.

D. Vận trả đủ dinh dưỡng.

Đáp án C

Tổng ôn Toán học tập lớp 12 tập luyện 2 200.000đ 149.000đ
PRO S Sinh 8+ 2024 tặng sách Tự học tập bất kì 1.000.000đ 500.000đ
Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
Tổng ôn Toán học tập lớp 12 tập luyện 2 200.000đ 149.000đ
PRO S Sinh 8+ 2024 tặng sách Tự học tập bất kì 1.000.000đ 500.000đ

Xem thêm: có bao nhiêu hình tam giác

Mua 1 tặng 1: Sách Đề minh hoạ Sinh 2024 tặng sách Tự học tập ngẫu nhiên

200.000đ 149.000đ

Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ