ở thực vật có hoa quá trình hình thành túi phôi trải qua

Câu hỏi:

03/08/2019 69,011

A. 1 chuyến hạn chế phân, 1 chuyến vẹn toàn phân

Bạn đang xem: ở thực vật có hoa quá trình hình thành túi phôi trải qua

B. 1 chuyến hạn chế phân, gấp đôi vẹn toàn phân

C. 1 chuyến hạn chế phân, 3 chuyến vẹn toàn phân

Đáp án chủ yếu xác

D. 1 chuyến hạn chế phân, 4 chuyến vẹn toàn phân

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tự thụ phấn là sự?

A. thụ phấn của phân tử phấn của cây này với nhụy của cây không giống nằm trong loài

B. thụ phấn của phân tử phấn với nhụy của và một hoa hoặc không giống hoa và một cây

C. thụ phấn của phân tử phấn của cây này với cây không giống loài

D. phối kết hợp của tinh ranh tử của cây này với trứng của cây khác

Câu 2:

Ở cây sở hữu hoa, phú tử đực được tạo hình kể từ tế bào mẹ?

A. hạn chế phân mang đến 4 tè dạ dày →  1 tè dạ dày vẹn toàn phân 1 chuyến cho một phân tử phấn chứa chấp 1 tế bào sinh đẻ và 1 tế bào ống phấn →  tế bào sinh đẻ hạn chế phân tạo ra 4 phú tử đực

B. Nguyên phân gấp đôi mang đến 4 tè bào tử → 1 tè bào kể từ vẹn toàn phân 1 chuyến cho một phân tử phấn chứa chấp 1 tế bào sinh đẻ và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh đẻ vẹn toàn phân 1 chuyến tạo ra 2 phú tử đực

C. Giảm phân mang đến 4 tè bào tử → 1 tè bào tử vẹn toàn phân 1 chuyến cho một phân tử phấn chứa chấp 1 tế bào sinh đẻ và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh đẻ vẹn toàn phân 1 chuyến tạo ra 2 phú tử đực

D. Giảm phân mang đến 4 tè bào tử → từng tè bảo tử vẹn toàn phân 1 chuyến cho một phân tử phấn chứa chấp 1 tế bào sinh đẻ và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh đẻ vẹn toàn phân 1 chuyến tạo ra 2 phú tử đực

Xem thêm: cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn

Câu 3:

Đặc điểm ko cần là ưu thế của sinh đẻ hữu tính đối với sinh đẻ vô tính ở thực vật là?

A. sở hữu kỹ năng thích ứng với những ĐK môi trường thiên nhiên trở nên đổi

B. tạo ra nhiều trở nên dị thực hiện nguyên vật liệu mang đến quy trình lựa chọn tương tự và tiến thủ hóa

C. giữ lại ổn định tấp tểnh những tính trạng chất lượng về mặt mày di truyền

D. mẫu mã sinh đẻ phổ biến

Câu 4:

Thụ tinh ranh ở thực vật sở hữu hoa là sự việc kết hợp?

A. nhì cỗ NST đơn bội của phú tử đực và phú tử loại (trứng) vào bên trong túi phôi tạo ra trở nên ăn ý tử sở hữu cỗ NST lưỡng bội

B. nhân trái khoáy 2 phú tử đực và phú tử loại (trứng) vào bên trong túi phôi tạo ra trở nên ăn ý tử

C. nhân của phú tử đực với nhân của trứng và nhân rất rất vào bên trong túi phôi tạo ra trở nên ăn ý tử

D. của nhì tinh ranh tử với trứng vào bên trong túi phôi

Câu 5:

Sinh sản hữu tính ở thực vật là sự việc kết hợp?

A. sở hữu tinh lọc của nhì phú tử đực và phú tử loại tạo thành ăn ý tử cách tân và phát triển trở nên khung hình mới

B. tình cờ nhì phú tử đực và phú tử loại tạo thành ăn ý tử cách tân và phát triển trở nên khung hình mới

C. sở hữu tinh lọc của  giao tử loại và nhiều phú tử được tạo thành ăn ý tử cách tân và phát triển trở nên khung hình mới

Xem thêm: enjoy + ving hay to v

D. của không ít phú tử đực với cùng 1 phú tử loại tạo thành ăn ý tử cách tân và phát triển trở nên cây mới