phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Phản ứng này sau đấy là phản xạ nhiệt độ nhôm?

  Bạn đang xem: phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm

  • A. 3FeO + 2Al → 3Fe + Al2O3
  • B. 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2.        
  • C. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2.    
  • D. 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phản ứng nhiệt độ nhôm: Al tính năng oxit sắt kẽm kim loại sau Al ở t0c

  → Đáp án A

Mã câu hỏi: 154378

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: nhà nước xuất hiện khi nào

Môn học: Hóa học

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: cảm nhận về bài thơ khi con tu hú

CÂU HỎI KHÁC

 • Kim loại này tại đây ko tính năng với hỗn hợp CuSO4?
 • Kim loại này sau đấy là sắt kẽm kim loại kiềm?
 • Khí X sinh đi ra nhập quy trình thắp nhiên liệu hóa thạch, vô cùng độc và khiến cho độc hại môi trường xung quanh. Khí X là
 • Thủy phân este CH3CH2COOCH3 đưa đến ancol đem công thức là
 • Ở nhiệt độ chừng thông thường, sắt kẽm kim loại Fe ko phản xạ với hỗn hợp này sau đây?
 • Dung dịch hóa học này tại đây thực hiện xanh rì giấy má quỳ tím?
 • Chất này tại đây lưỡng tính?
 • Sắt đem số lão hóa +3 nhập phù hợp hóa học này bên dưới đây?
 • Chất này tại đây đem phản xạ trùng hợp?
 • Phản ứng này sau đấy là phản xạ nhiệt độ nhôm?
 • Số nguyên vẹn tử cacbon nhập phân tử glucozơ là
 • Ở nhiệt độ chừng thông thường, km loại này tại đây tan không còn nhập một lượng dư nước?
 • Chất này tại đây được dùng làm thực hiện mượt nước cứng tạm thời thời?
 • Dung dịch KOH tính năng với hóa học này tại đây đưa đến kết tủa Fe(OH)3?
 • Chất này sau đấy là hóa học năng lượng điện li yếu?
 • Thủy phân triolein nhập hỗn hợp NaOH chiếm được glixerol và muối hạt X. Công thức muối hạt X là?
 • Công thức chất hóa học của natri hidroxit (còn gọi là xút ăn da) là?
 • Chất này tại đây có một links tía nhập phân tử?
 • Chất X đem công thức H2N-CH(CH3)-COOH. Tên gọi của X là?
 • Thành phần chủ yếu của vỏ những loại ốc, sò, hến là?
 • Cho m gam bột Zn tính năng trọn vẹn với 1 lượng dư hỗn hợp CuSO4 chiếm được 9,6 gam Cu. Giá trị m là?
 • Hòa tan trọn vẹn 0,1 mol Al bởi vì một lượng dư hỗn hợp NaOH chiếm được V lít H¬2. Giá trị của V là
 • Hydrocacbon đang được sinh đi ra nhập thử nghiệm bên trên là?
 • Phát biểu này sau đấy là sai?
 • Thủy phân 68,4 gam saccarozơ với hiệu suất 75% chiếm được m gam glucozơ. Giá trị của m là?
 • Cho m gam Gly-Ala tính năng không còn với 1 lượng dư hỗn hợp NaOH, đun rét. Số mol NaOH đang được nhập cuộc phản xạ là 0,2 mol. Giá trị m là
 • Chất X được tạo ra trở nên nhập cây cối nhờ quy trình quan liêu phù hợp. Tại ĐK thông thường, X là hóa học rắn vô đánh giá. Thủy phân X nhờ tính năng axit hoặc enzim chiếm được hóa học Y đem phần mềm thực hiện dung dịch tăng lực nhập nó học tập. Chất X và Y theo lần lượt là?
 • Phát biểu này sau đấy là sai?
 • Hỗn phù hợp FeO, Fe2O3 tính năng với 1 lượng dư hỗn hợp này tại đây ko chiếm được muối hạt Fe (II)?
 • Cho những tơ sau: visco, capron, xelulozơ axetat, olon. Số tơ tổ hợp nhập group này là
 • Giá trị của V là?
 • Hỗn phù hợp X bao gồm nhì este đem công thức phân tử C8H8O2 và đều chứa chấp vòng benzen.
 • Số lượng đánh giá trúng là?
 • Giá trị của m là??
 • Thủy phân trọn vẹn triglixerit X nhập hỗn hợp NaOH chiếm được glixerol, natri stearat và natri oleat.
 • Số lượng tuyên bố trúng là?
 • Tiến hành thử nghiệm theo dõi công việc sau: Bước 1: Cho nhập nhì bình cầu từng bình 10 ml etyl format.
 • Thủy phân trọn vẹn hóa học cơ học E (C9H16O4, chứa chấp 2 chức este) bởi vì hỗn hợp NaOH, chiếm được sản
 • Phần trăm lượng của X nhập E là?
 • Giá trị của m sớm nhất có mức giá trị này bên dưới đây?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA