phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc

Phát biểu này sau đấy là sai Khi nói đến độ sáng đơn sắc?

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc

Phát biểu này sau đấy là sai Khi nói đến độ sáng đơn sắc?

A. Trong môi trường xung quanh nước, véc tơ vận tốc tức thời độ sáng tím nhỏ rộng lớn véc tơ vận tốc tức thời độ sáng đỏ hỏn.

B. Trong chân ko, những độ sáng đơn sắc không giống nhau tương truyền với nằm trong véc tơ vận tốc tức thời.

C. Ánh sáng sủa đơn sắc là độ sáng với cùng 1 bước sóng xác lập.

D. Ánh sáng sủa đơn sắc không trở nên nghiền sắc Khi trải qua lăng kính.

Đáp án C

Ánh sáng sủa đơn sắc là độ sáng với cùng 1 tần số xác định
\(\rightarrow C\)

25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.TP HCM Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Mua 1 tặng 1: Sách Đề minh hoạ Vật Lý 2024 tặng sách Tự học tập ngẫu nhiên 200.000đ 149.000đ
Tổng ôn Vật Lý lớp 12 - Tập 1 200.000đ 149.000đ
XEM THÊM SÁCH ID
Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
Tổng ôn Nhanh Vật Lý lớp 12 200.000đ 149.000đ

Xem thêm: ý nghĩa của lòng yêu nước

Tổng ôn Vật Lý lớp 12 - Tập 1

200.000đ 149.000đ

Tổng ôn Vật Lý lớp 12 - Tập 2 200.000đ 149.000đ