polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

Câu hỏi:

21/08/2019 144,035

Chọn đáp án C

Thủy tinh anh cơ học (plexiglas) được sản xuất kể từ poli (metyl metacrylat)

được trùng khớp kể từ monome là metyl metacrylat hoặc CH2=C(CH3)-COOCH3

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Poli (vinyl axetat) được pha trộn bởi phản xạ trùng hợp

A. CH2=C(CH3)COOCH3

B. CH2=CHCOOCH3.

C. CH3COOCH=CH2

D. C2H5OH=CH2

Câu 2:

Tơ này tại đây nằm trong loại tơ thiên nhiên?

A. Tơ nilon-6,6

B. Tơ tằm

C. Tơ nitron

D. Tơ nilon-6

Câu 3:

Loại tơ này sau đây thông thường được dùng làm đan vải vóc may ăn mặc quần áo giá hoặc bện trở thành sợi "len" đan áo rét?

A. Tơ capron

B. Tơ lapsan

Xem thêm: điểm chuẩn đại học kinh tế tphcm

C. Tơ nitron

D. Tơ nilon-6,6

Câu 4:

Polime với công thức -(-CH2-CH(CH3)-)n- được pha trộn bằng phương pháp trùng khớp hóa học này sau đây?

A. Stiren

B. Buta-1,3-đien

C. Propilen

D. Etilen

Câu 5:

Polime dùng để tơ nilon-6,6: -(-HN-[CH2]6-NHOC-C4H8-CO-)n- được điều kể từ những monome

A. axit adipic và hexametylenđiamin

B. axit ɛ-aminocaproic

C. axit adipic và etylenglicol

D. phenol và fomandehit

Câu 6:

Quá trình phối kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) trở thành phân tử rộng lớn (polime) bên cạnh đó giải hòa những phân tử nhỏ không giống (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng

A. thủy phân

B. xà chống hóa

C. trùng hợp

Xem thêm: sách giáo khoa cánh diều

D. trùng ngưng