polime nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp

Câu hỏi:

25/06/2022 15,448

Bạn đang xem: polime nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp

B. Poli(vinyl clorua).

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Tinh bột, xenlulozơ là polime thiên nhiên

Tơ visco là polime phân phối tổng hợp

Poli(vinyl clorua) là polime tổng hợp

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. Tơ poliamit rất bền và đẹp nhập môi trường xung quanh axit.

B. Tơ xenlulozơ axetat nằm trong loại tơ phân phối tổ hợp.

C. Polietilen được pha chế vị phản xạ trùng dừng etilen.

D. Cao su lưu hóa sở hữu tính đàn hồi xoàng xĩnh rộng lớn cao su đặc thường.

Câu 2:

Hợp kim dẫn năng lượng điện và dẫn sức nóng xoàng xĩnh sắt kẽm kim loại vẹn toàn hóa học vì như thế links chất hóa học nhập kim loại tổng hợp là?

A. Liên kết sắt kẽm kim loại.

B. Liên kết ion.

C. Liên kết nằm trong hóa trị.

D. Liên kết ion và nằm trong hóa trị.

Câu 3:

Cặp lão hóa - khử của sắt kẽm kim loại là?

A. Dạng lão hóa và dạng khử của và một yếu tắc sắt kẽm kim loại.

B. Dạng lão hóa và dạng khử của và một thích hợp hóa học của sắt kẽm kim loại.

Xem thêm: môi trường xung quanh em

C. Dạng lão hóa và dạng khử của những dạng thù địch hình của một yếu tắc sắt kẽm kim loại.

D. Dạng lão hóa và dạng khử của một cation sắt kẽm kim loại và sắt kẽm kim loại cơ.

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây sai?

A. Hợp kim sở hữu tính dẫn điện

B. Hợp kim sở hữu tính dẫn nhiệt

C. Hợp kim sở hữu tính dẻo

D. Hợp kim mượt rộng lớn đối với những sắt kẽm kim loại trở nên phần

Câu 5:

Đốt cháy trọn vẹn m gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) chiếm được CO2, H2O và 2,24 lít khí N2. Cho m gam X tính năng không còn với hỗn hợp HCl dư, số mol HCl đang được phản xạ là

A. 0,1 mol.

B. 0,2 mol.

C. 0,3 mol.

D. 0,4 mol.

Câu 6:

Cho 4,5 gam glyxin tính năng với hỗn hợp NaOH vừa vặn đầy đủ, cô cạn hỗn hợp sau phản xạ chiếm được m gam muối hạt khan. Giá trị của m là

A. 6,66.

B. 5,55.

C. 4,85.

Xem thêm: 2m bằng bao nhiêu cm

D. 5,82.