quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình hiện tại của nước ta là

Câu hỏi:

09/06/2020 157,483

C. xâm thực – bồi tụ.

Bạn đang xem: quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình hiện tại của nước ta là

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Giải thích: Quá trình chủ yếu vô sự tạo hình và đổi khác địa hình nước ta thời điểm hiện tại là xâm thực – bồi tụ.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ trái ngược của quy trình xâm thực mạnh ở miền núi là

A. tạo nên trở thành nhiều phụ lưu.

B. loại chảy mạnh.

C. tạo nên trở thành nhiều chi lưu.

D. tổng lượng phù tụt xuống rộng lớn.

Câu 2:

Biểu hiện nay này tại đây không trúng với hiện tượng kỳ lạ xâm thực mạnh ở miền đống núi nước ta?

A. Bề mặt mày địa hình bị rời xẻ.

B. Đất trượt, đá bục.

C. Địa hình cacxtơ.

D. Các đồng tự không ngừng mở rộng.

Câu 3:

Điểm này tại đây không đúng với màng lưới sông ngòi nước ta?

A. đa phần sông.

B. Ít phụ lưu.

Xem thêm: cho tam giác abc vuông tại a

C. Phần rộng lớn là sông nhỏ.

D. Mật phỏng sông rộng lớn.

Câu 4:

Nơi với sự bào ngót, cọ trôi khu đất đai vượt trội nhất là ở

A. đồng tự.

B. trung du.

C. miền núi.

D. ven bờ biển.

Câu 5:

Tác động của địa hình xâm thực bồi tụ mạnh cho tới việc dùng khu đất ở VN là

A. tụ tập khu đất đá trở thành nón phóng vật ở chân núi.

B. tạo nên trở thành địa hình cácxtơ với những hố động ngầm.

C. bào ngót, cọ trôi khu đất, thực hiện trơ sỏi đá.

D. mặt phẳng địa hình bị rời xẻ, hẻm vực, khe sâu sắc.

Câu 6:

Sông với tổng lượng phù tụt xuống lớn số 1 là sông

A. Cửu Long.

B. Mã.

C. Hồng.

Xem thêm: luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của đảng cộng sản đông dương xác định

D. Đồng Nai.