quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình nước ta là

Câu hỏi:

09/06/2020 157,606

C. xâm thực – bồi tụ.

Bạn đang xem: quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình nước ta là

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Giải thích: Quá trình chủ yếu vô sự tạo hình và đổi khác địa hình nước ta lúc này là xâm thực – bồi tụ.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ ngược của quy trình xâm thực mạnh ở miền núi là

A. tạo ra trở nên nhiều phụ lưu.

B. dòng sản phẩm chảy mạnh.

C. tạo ra trở nên nhiều chi lưu.

D. tổng lượng phù rơi rộng lớn.

Câu 2:

Biểu hiện tại này tại đây không đích với hiện tượng kỳ lạ xâm thực mạnh ở miền ụ núi nước ta?

A. Bề mặt mũi địa hình bị rời xẻ.

B. Đất trượt, đá bục: bị vỡ ra vì sức ép.

C. Địa hình cacxtơ.

D. Các đồng bởi không ngừng mở rộng.

Câu 3:

Điểm này tại đây không đúng với màng lưới sông ngòi nước ta?

A. phần lớn sông.

B. Ít phụ lưu.

Xem thêm: tại sao nói lực là một đại lượng vectơ

C. Phần rộng lớn là sông nhỏ.

D. Mật phỏng sông rộng lớn.

Câu 4:

Nơi với sự bào hao mòn, cọ trôi khu đất đai vượt trội nhất là ở

A. đồng bởi.

B. trung du.

C. miền núi.

D. ven bờ biển.

Câu 5:

Tác động của địa hình xâm thực bồi tụ mạnh cho tới việc dùng khu đất ở việt nam là

A. tụ tập khu đất đá trở nên nón phóng vật ở chân núi.

B. tạo ra trở nên địa hình cácxtơ với những hầm động ngầm.

C. bào hao mòn, cọ trôi khu đất, thực hiện trơ sỏi đá.

D. mặt phẳng địa hình bị rời xẻ, hẻm vực, khe sâu sắc.

Câu 6:

Sông với tổng lượng phù rơi lớn số 1 là sông

A. Cửu Long.

B. Mã.

C. Hồng.

Xem thêm: giá trị sử dụng của hàng hóa là

D. Đồng Nai.