sách giáo khoa hóa 12

Xem online sách giáo khoa Hóa học tập 12 - Kết nối tri thức

Quảng cáo

Bạn đang xem: sách giáo khoa hóa 12

Xem thêm: nghị luận tình yêu thương

Mục lục
Chương 1. Ester – Lipid
Bài 1. Ester – Lipid
Bài 2. Xà chống và hóa học giặt rửa
Bài 3. Ôn tập luyện chương 1
Chương 2. Carbohydrate
Bài 4. Giới thiệu về carbohydrate. Glucose và fructose
Bài 5. Saccharose và maltose
Bài 6. Tinh bột và cellulose
Bài 7. Ôn tập luyện chương 2
Chương 3. Hợp hóa học chứa chấp nitrogen
Bài 8. Amine
Bài 9. Amino acid và peptide
Bài 10. Protein và enzyme
Bài 11. Ôn tập luyện chương 3
Chương 4. Polymer
Bài 12. Đại cương về polymer
Bài 13. Vật liệu polymer
Bài 14. Ôn tập luyện chương 4
Chương 5. Sạc năng lượng điện và năng lượng điện phân
Bài 15. Thế năng lượng điện đặc biệt và mối cung cấp năng lượng điện hóa học
Bài 16. Điện phân
Bài 17. Ôn tập luyện chương 5
Chương 6. Đại cương về kim loại
Bài 18. Cấu tạo nên và links vô tinh ranh thể kim loại
Bài 19. Tính hóa học vật lí và đặc điểm chất hóa học của kim loại
Bài trăng tròn. Kim loại vô đương nhiên và cách thức tách kim loại
Bài 21. Hợp kim
Bài 22. Sự bào mòn kim loại
Bài 23. Ôn tập luyện chương 6
Chương 7. Nguyên tố group IA và group IIA
Bài 24. Nguyên tố group IA
Bài 25. Nguyên tố group IIA
Bài 26. Ôn tập luyện chương 7
Chương 8. Sơ lược về sản phẩm sắt kẽm kim loại đem tiếp loại nhất và phức chất
Bài 27. Đại cương về sắt kẽm kim loại đem tiếp sản phẩm loại nhất
Bài 28. Sơ lược về phức chất
Bài 29. Một số đặc điểm và phần mềm của phức chất
Bài 30. Ôn tập luyện chương 8

DOWNLOAD tệp tin SGK Hóa học tập 12 Kết nối tri thức