sách giáo khoa toán 11

Sách giáo khoa Toán 11 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) được biên soạn bởi vì những tác giả: Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn.

LỜI NÓI ĐẦU:
Các em học viên yêu thương quý!
Trên tay những em là cuốn TOÁN 11 của cuốn sách “Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống”. Đúng như tên thường gọi của cuốn sách, những kỹ năng và kiến thức trình diễn ở trên đây đa số khởi đầu từ những trường hợp của cuộc sống thường ngày xung quanh tao và quay về hỗ trợ chúng ta xử lý những yếu tố của cuộc sống thường ngày. Vì thế, khi tham gia học Toán theo đuổi cuốn sách này, những em tiếp tục cảm biến được rằng, Toán học tập thiệt là thân mật.
Đoạn mở màn của những chương, những bài học kinh nghiệm thông thường thể hiện những trường hợp, những ví dụ thực tiễn đã cho chúng ta biết sự quan trọng cần mang lại những định nghĩa toán học tập mới nhất. Qua bại liệt, những em sẽ tiến hành trau dồi những kĩ năng quan trọng cho 1 công dân vô thời tiến bộ, này là kỹ năng “mô hình hoá”. Khi đã lấy yếu tố thực tiễn đưa về Việc (mô hình toán học), tất cả chúng ta sẽ thấy thêm thắt những kỹ năng và kiến thức toán học tập mới nhất, nhằm cùng theo với những kỹ năng và kiến thức vẫn biết xử lý Việc thực tiễn đưa đề ra.
Hi vọng rằng, qua loa từng bài học kinh nghiệm, từng chương sách, qua loa từng vòng lặp kể từ thực tiễn đưa cho tới trí thức toán học tập, rồi kể từ trí thức toán học tập trở lại thực tiễn đưa, TOÁN 11 sẽ hỗ trợ những em trưởng thành và cứng cáp nhanh gọn lẹ và trở nên người bạn tri kỷ thiết của những em.
Chúc những em thành công xuất sắc nằm trong TOÁN 11!

Bạn đang xem: sách giáo khoa toán 11

Xem thêm: ý nghĩa của lòng yêu nước

MỤC LỤC:
CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
Bài 1. Giá trị lượng giác của góc lượng giác.
Bài 2. Công thức lượng giác.
Bài 3. Hàm con số giác.
Bài 4. Phương trình lượng giác cơ phiên bản.
Bài luyện cuối chương I.
CHƯƠNG II. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN.
Bài 5. Dãy số.
Bài 6. Cấp số nằm trong.
Bài 7. Cấp số nhân.
Bài luyện cuối chương II.
CHƯƠNG III. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.
Bài 8. Mẫu số liệu ghép group.
Bài 9. Các số đặc thù đo xu thế trung tâm.
Bài luyện cuối chương III.
CHƯƠNG IV. QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN.
Bài 10. Đường trực tiếp và mặt mày phẳng lặng vô không khí.
Bài 11. Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy tuy vậy.
Bài 12. Đường trực tiếp và mặt mày phẳng lặng tuy vậy tuy vậy.
Bài 13. Hai mặt mày phẳng lặng tuy vậy tuy vậy.
Bài 14. Phép chiếu tuy vậy tuy vậy.
Bài luyện cuối chương IV.
CHƯƠNG V. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC.
Bài 15. Giới hạn của mặt hàng số.
Bài 16. Giới hạn của hàm số.
Bài 17. Hàm số liên tiếp.
Bài luyện cuối chương V.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Một vài ba vận dụng của Toán học tập vô tài chủ yếu.
Lực căng mặt phí ngoài của nước.
Bảng tra cứu giúp thuật ngữ.
Bảng lý giải thuật ngữ.