sản phẩm của pha sáng

Câu hỏi:

23/03/2020 44,719

Bạn đang xem: sản phẩm của pha sáng

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Pha sáng sủa của quang đãng ăn ý là trộn trả hóa tích điện của độ sáng Mặt Trời và đã được diệp lục hít vào trở nên tích điện của những links chất hóa học nhập ATP và NADPH → Sản phẩm của trộn sáng sủa bao gồm ATP, NADPH và O2 (có xuất xứ kể từ quy trình quang đãng phân li nước).

Sản phẩm của trộn sáng sủa là gì (ảnh 1)

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Oxi nhập quang đãng ăn ý đem xuất xứ kể từ đâu?

Câu 2:

Nêu định nghĩa và ĐK cần phải có của trộn sáng sủa nhập quang đãng ăn ý.

Câu 3:

Xem thêm: vì sao cần bảo vệ thông tin máy tính

Pha sáng sủa quang đãng ăn ý cung ứng cho tới trộn tối thành phầm này sau đây?

  A - CO2 và ATP.

  B - Năng lượng độ sáng,

  C - Nước và O2.

  D - ATP và NADPH.

Câu 4:

Giai đoạn quang đãng ăn ý thực sự tạo thành C6H12O6 ở cây mía là quy trình tiến độ này sau đây?

   A - Quang phân li nước

   B - Chu trình Canvin

   C - Pha sáng sủa.

   D - Pha tối.

Câu 5:

Những ăn ý hóa học này đem tích điện độ sáng nhập trộn tối nhằm đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat?

Câu 6:

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 91

Quan sát những hình 9.2, 9.3 và 9.4, nêu sự kiểu như nhau và không giống nhau trong những con phố C3, C4 và con phố CAM.