số chẵn lớn nhất có 5 chữ số

Câu hỏi:

27/07/2020 5,796

Bạn đang xem: số chẵn lớn nhất có 5 chữ số

B. 109999

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Số chẵn lớn số 1 có 5 chữ số là: 99998.

Số lẻ nhỏ bé nhất có 5 chữ số là: 10001 .

Tổng của số lớn số 1 có 5 chữ số và số nhỏ bé nhất có 5 chữ số là:

99998+10001=109999

Đáp án B

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thùng loại nhất chứa chấp 450 lít dầu. Nếu gửi 48 lít dầu kể từ thùng loại nhị thanh lịch thùng loại nhất thì nhị thùng đem số dầu đều nhau. Hỏi thùng loại nhị đem từng nào lít dầu?

A. 498 lít

B. 528 lít

C. 536 lít

D. 546 lít

Câu 2:

Thực hiện tại luật lệ tính: 57369 + 8264 + 13725

A. 69348

B. 78348

Xem thêm: cảm hứng chủ đạo là gì

C. 78258

D. 79358

Câu 3:

Điền số phù hợp vô dù trống: Biết: x - 3268 = 5735

Vậy x =...

Câu 4:

Thực hiện tại luật lệ tính: 4826 + 307

A. 5123

B. 5133

C. 7833

D. 7896

Câu 5:

Cho luật lệ tính: 4832 + 59. Trong những phương pháp tính sau, phương pháp tính nào là đúng?

A.  

B. 

C. 

D. 

Câu 6:

Xem thêm: khối đa diện được bao bởi

541675 + 95234 = 636809. Đúng hoặc sai?