so sánh hai phân số

1. So sánh nhị phân số nằm trong khuôn mẫu số

Quy tắc: Trong nhị phân số sở hữu nằm trong khuôn mẫu số:

Bạn đang xem: so sánh hai phân số

+) Phân số này sở hữu tử số bé nhiều hơn thì phân số tê liệt bé nhiều hơn.

+) Phân số này sở hữu tử số to hơn thì phân số tê liệt to hơn.

+) Nếu tử số đều nhau thì nhị phân số tê liệt đều nhau.

Ví dụ:\(\dfrac{2}{5} < \dfrac{3}{5}; \;\;\;\;\; \dfrac{3}{5} > \dfrac{2}{5}; \;\;\;\;\; \dfrac{2}{5} = \dfrac{3}{5}\)

2. So sánh nhị phân số nằm trong tử số

Quy tắc: Trong nhị phân số sở hữu nằm trong tử số:

+) Phân số này sở hữu khuôn mẫu số bé nhiều hơn thì phân số tê liệt to hơn.

+) Phân số này sở hữu khuôn mẫu số to hơn thì phân số tê liệt bé nhiều hơn.

+) Nếu khuôn mẫu số đều nhau thì nhị phân số tê liệt đều nhau.

Ví dụ:  \(\dfrac{1}{2} > \dfrac{1}{4}; \;\;\;\;\; \dfrac{2}{5} < \dfrac{2}{3}; \;\;\;\;\; \dfrac{5}{6} = \dfrac{5}{6}\)

Chú ý: Phần đối chiếu những phân số nằm trong tử số, học viên cực kỳ thường hay bị sai lầm, chúng ta học viên nên để ý lưu giữ và hiểu chính quy tắc.

3. So sánh những phân số không giống mẫu

a) Quy đồng khuôn mẫu số

Quy tắc: Muốn so sánh hai phân số không giống khuôn mẫu số, tớ hoàn toàn có thể quy đồng khuôn mẫu số nhị phân số tê liệt rồi đối chiếu những tử số của nhị phân số mới mẻ.

Phương pháp giải:

Bước 1: Quy đồng khuôn mẫu số nhị phân số.

Bước 2: So sánh nhị phân số sở hữu nằm trong khuôn mẫu số tê liệt.

Bước 3: Rút đi ra tóm lại.

Xem thêm: Những BLV danh tiếng và những điều thú vị về Vebo TiVi

Ví dụ: So sánh nhị phân số: \(\dfrac{2}{3}\)và \(\dfrac{3}{4}\)

Cách giải:

Ta có: \(MSC = 12\). Quy đồng khuôn mẫu số nhị phân số tớ có:

 \(\dfrac{2}{3} = \dfrac{{2 \times 4}}{{3 \times 4}} = \dfrac{8}{{12}};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{3}{4} = \dfrac{{3 \times 3}}{{4 \times 3}} = \dfrac{9}{{12}}\)

Ta có:  \(\dfrac{8}{{12}} < \dfrac{9}{{12}}\)  (vì \(8<9\))

Vậy \(\dfrac{2}{3} < \dfrac{3}{4}.\)

b) Quy tuỳ nhi số

Điều khiếu nại áp dụng: Khi nhị phân số sở hữu khuôn mẫu số không giống nhau tuy nhiên khuôn mẫu số rất rộng lớn và tử số nhỏ thì tớ nên vận dụng cơ hội quy tuỳ nhi số nhằm việc đo lường và tính toán trở thành đơn giản và dễ dàng rộng lớn.

Quy tắc: Muốn so sánh hai phân số không giống tử số, tớ hoàn toàn có thể quy tuỳ nhi số nhị phân số tê liệt rồi đối chiếu những khuôn mẫu số của nhị phân số mới mẻ.

Phương pháp giải:

Bước 1: Quy tuỳ nhi số nhị phân số.

Bước 2: So sánh nhị phân số sở hữu nằm trong tử số tê liệt.

Bước 3: Rút đi ra tóm lại.

Ví dụ: So sánh nhị phân số: \(\dfrac{2}{{125}}\)và \(\dfrac{3}{{187}}\)

Cách giải:

Ta có: \(TSC = 6\). Quy tuỳ nhi số nhị phân số tớ có:

Xem thêm: đơn vị đo điện trở là

\(\dfrac{2}{{125}} = \dfrac{{2 \times 3}}{{125 \times 3}} = \dfrac{6}{{375}};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{3}{{187}} = \dfrac{{3 \times 2}}{{187 \times 2}} = \dfrac{6}{{374}}\)

Ta thấy nhị phân số  \(\dfrac{6}{{375}}\) và \(\dfrac{6}{{374}}\) đều phải sở hữu tử số là $6$ và \(375 > 374\) nên \(\dfrac{6}{{375}} < \dfrac{6}{{374}}.\)

 Vậy \(\dfrac{2}{{125}} < \dfrac{3}{{187}}.\)