sóng điện từ là sóng dọc hoặc sóng ngang

Câu hỏi:

26/09/2019 50,283

Sóng năng lượng điện từ

Bạn đang xem: sóng điện từ là sóng dọc hoặc sóng ngang

(a) là sóng dọc hoặc sóng ngang.

(b) là năng lượng điện kể từ ngôi trường Viral nhập không khí.

(c) sở hữu bộ phận năng lượng điện ngôi trường và bộ phận kể từ ngôi trường bên trên một điểm xấp xỉ nằm trong phương.

(d) ko truyền được nhập chân ko.

(e) khi họp mặt phân cơ hội thân ái nhị môi trường thiên nhiên thì nó rất có thể bị hành động tự nhiên, khúc xạ.

(f) sở hữu xấp xỉ của năng lượng điện ngôi trường và của kể từ ngôi trường bên trên một điểm luôn luôn nằm trong trộn cùng nhau.

Trong những tuyên bố bên trên, số tuyên bố đích là?

+ Sóng năng lượng điện từ:

(b) là năng lượng điện kể từ ngôi trường Viral nhập không khí.

(e) khi họp mặt phân cơ hội thân ái nhị môi trường thiên nhiên thì nó rất có thể bị hành động tự nhiên, khúc xạ.

(f) sở hữu xấp xỉ của năng lượng điện ngôi trường và của kể từ ngôi trường bên trên một điểm luôn luôn nằm trong trộn cùng nhau.

Đáp án C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong mạch xấp xỉ LC sở hữu xấp xỉ năng lượng điện kể từ tự tại (dao động riêng) với tần số góc 104 rad/s. Điện tích cực to bên trên tụ năng lượng điện là10-9C. Khi độ mạnh loại năng lượng điện nhập mạch bởi 6.10-6 A thì năng lượng điện bên trên tụ năng lượng điện là

A. 6.10-6C

B. 6.10-10C

C. 8.10-10C

D. 2.10-10C

Câu 2:

Trong sơ trang bị khối của một máy thu thanh vô tuyến giản dị và đơn giản không sở hữu thành phần này sau đây?

A. Mạch khuếch đạ âm tần

B. Mạch trở thành điệu

C. Loa

D. Mạch tách sóng

Câu 3:

Khi nói tới quy trình Viral của sóng năng lượng điện kể từ, tuyên bố này tại đây sai?

A. Sóng năng lượng điện kể từ Viral được nhập chân ko.

Xem thêm: điểm chuẩn đại học kinh tế tphcm

B. Sóng năng lượng điện kể từ là sóng ngang và đem tích điện.

C. Vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E nằm trong phương với vectơ chạm màn hình kể từ B.

D. Dao động của năng lượng điện ngôi trường và của kể từ ngôi trường bên trên một điểm luôn luôn đồng trộn nhau.

Câu 4:

Khi nói tới xấp xỉ năng lượng điện kể từ nhập một mạch xấp xỉ LC lí tưởng, tuyên bố này tại đây sai?

A. Cường phỏng loại năng lượng điện nhập mạch trở thành thiên điều hoà theo đuổi thời hạn.

B. Năng lượng năng lượng điện kể từ nhập mạch trở thành thiên tuần trả theo đuổi thời hạn.

C. Điện tích của một phiên bản tụ năng lượng điện trở thành thiên điều hoà theo đuổi thời hạn.

D. Điện áp thân ái nhị phiên bản tụ năng lượng điện trở thành thiên điều hoà theo đuổi thời hạn.

Câu 5:

Sóng năng lượng điện từ

A. sở hữu bộ phận năng lượng điện ngôi trường và bộ phận kể từ ngôi trường bên trên một điểm xấp xỉ nằm trong phương

B. là sóng dọc hoặc sóng ngang

C. ko truyền được nhập chân không

D. là năng lượng điện tử ngôi trường Viral nhập ko gian

Câu 6:

Phát biểu này tại đây sai?

Sóng năng lượng điện kể từ và sóng cơ

A. đều tuân theo đuổi quy luật phản xạ

B. đều đem tích điện.

C. đều truyền được nhập chân không

Xem thêm: phép vua thua lệ làng

D. đều tuân theo đuổi quy luật kí thác thoa